Ajankohtaista

Vanhustenhoidossa pitää uskaltaa ottaa myös vastuuta valinnanvapauden korostamisen sijaan
Ensimmäiset luonnokset sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen liittyvästä valinnanvapausmallista on julkistettu. Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön ja Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkijat Jari Pirhonen ja Jutta Pulkki varoittavat valinnanvapauden ylilyönneistä.
Tutkimusjulkaisu: Ikäihmisten yksinäisyys ja alakulo helpottavat ajan myötä
Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa todettiin että yksinäisyys ja alakulo ovat normaaleja reaktioita ikääntymisen mukanaan tuomiin kielteisiin muutoksiin terveydessä ja sosiaalisessa verkostossa, mutta pitkittyessään ne voivat uhata ikääntyneiden ihmisten terveyttä.
Vanha ihminen yksin yhteisössä – tutkimuskohteena tehostettu palveluasuminen. Vanhustenhoidon julkisuuskuvakin voi vähentää vierailuja palvelutaloon
Vanhojen ihmisten yksin kotona asuessaan kokema yksinäisyys ei välttämättä helpotakaan heidän muuttaessaan ympärivuorokautiseen hoitoon, osoittaa Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen yhteistutkimus.
Tutkimusjulkaisu: Vanhojen ihmisten itsemurhariskiä ei usein tunnisteta sote-palveluissa
Hieman yli sata yli 70-vuotiasta suomalaista tekee joka vuosi itsemurhan. Valtaosalla, yli 80 prosentilla heistä, oli yhteyksiä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kahden viimeisen elinvuotensa aikana. Tämä käy ilmi Tampereen yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.
Akatemian kärkihankerahoitusta Jyväskylän yliopistoon
Monika von Bonsdorffin (terveystieteiden laitos) pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjien eläkkeelle siirtymisen haasteita käsittelevässä hankkeessa kehitetään sovellus, jolla voidaan lisätä yrittäjien tietoutta asiasta, optimoida heidän eläkkeelle siirtymistään ja turvata työpaikkojen säilyminen.
GEREC mukana Jyväskylä yliopiston Tutkijoiden yössä
Tutkijoiden yössä jokainen voi olla tutkija
Toimijuus ei katoa toimintakyvyn heikentyessä
Vanhojen ihmisten toimijuus ei katoa, vaikka heidän toimintakykynsä heikkenee ja he siirtyvät ympärivuorokautiseen hoitoon, osoittaa Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehty tutkimus.
Valtioneuvoston kanslia rahoittaa yhteisöllisen asumisen tutkimusta
ASUVA (Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus) tutkimus ja kehittämishanke saa rahoituksensa Valtioneuvoston kanslian VN-TEAS rahoituksesta (248.000€) ja sen kesto on 6/2016 – 2/2017. Kilpailuun osallistui 11 hakemusta, joista ASUVA-hanke sai kaikilta arvioitsijoilta korkeimmat pisteet.
Tutkimusjulkaisu: Eläkeuudistuksen sisältö tunnetaan huonosti
Työpaikalla tapahtuvaa tiedottamista lisättävä reilusti, todetaan Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimuksessa - Eläkeuudistus astuu voimaan vuoden 2017 alusta. Uudistuksen tavoitteena on pidentää ikääntyneiden työntekijöiden työuria. Eläkejärjestelmää olennaisesti muuttavan uudistuksen myötä eläkeikä nousee vuosittain kolmella kuukaudella, kunnes se on 65 vuotta.
Jyväskylän yliopiston Tiedeblogissa Professori Taina Rantanen
Aktiivisena vanheneminen – ei pelkästään liikuntaa
Tutkimusjulkaisu: Parempi työkyky ennakoi yrityksen menestymistä
Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa havaittiin yksikön henkilöstön korkeamman keski-iän olevan yhteydessä koettuun huonompaan työkykyyn. Henkilöstön parempi työkyky ennakoi puolestaan yrityksen parempaa menestymistä. Henkilöstön työkykyä voidaan tukea osallistavalla johtamisella ja yksikön voimavarojen kohdentamisstrategioilla.
Väitös: Lihas ja jänne mukautuvat iän myötä Lauri Stenroth, Jyväskylän yliopisto
LitM Lauri Stenrothin biomekaniikan väitöskirjan ”Structure and function of human triceps surae muscle and tendon in aging” tarkastustilaisuus 2.9.2016 Vastaväittäjänä professori Bill Balzopoulos (Liverpool John Mooren yliopisto, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Taija Juutinen(Jyväskylän yliopisto).
GERECin kesäkoulu Jyväskylässä 1.-2.9.2016
Gerontologian kesäkoulu ja sen yhteydessä oleva GEREC:in ohjausryhmän kokous järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä.
Tutkimusjulkaisu: Kuulovaikeudet heikentävät iäkkäiden elämänlaatua
Heikentyneellä kuulolla havaittiin olevan laaja-alaisia vaikutuksia paitsi iäkkäiden henkilöiden kommunikointikykyyn, myös heidän kykyynsä liikkua ja osallistua erilaisiin harrastuksiin ja toimintoihin ilmenee Jyväskylän yliopiston, Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimuksessa.
Tutkimusjulkaisu: Älykkäät nuoret säilyttävät fyysisen toimintakyvyn vanhana
Uuden Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan varhaisen aikuisuuden älylliset kyvyt ovat yhteydessä vanhuuden fyysiseen toimintakykyyn
Väitöskirjatutkija Jari Pirhosen uusi tutkimusjulkaisu:
Yhteydet palvelutalon ulkopuolelle ja tieto siitä, että olisi mahdollisuus tehdä erilaisia asioita, vaikka näitä mahdollisuuksia ei käyttäisikään, lisäävät tehostetun palveluasumisen asukkaiden autonomiaa.
FM Saara Marttilan väitöskirja Ageing-associated changes in gene expression and DNA methylation with implications for intergenerational epigenetic inheritance
tarkastetaan 20.5. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pienessä luentosalissa. Vastaväittäjänä toimii professori Riitta Lahesmaa Turun yliopistosta.
Professori Taina Rantaselle Keski-Suomen Kulttuurirahaston palkinto
Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston 57. vuosijuhlassa 13.5. Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa myönnettiin Schildtin palkinto, arvoltaan 15 000 euroa, professori Taina Rantaselle hänen ansioistaan kansanterveyden ja gerontologian alan tutkimuksen ja koulutuksen kehittäjänä.
Professori Jaakko Valvanteelle Vuoden yliopistoteko -palkinto
Rehtori Liisa Laakso on myöntänyt professori Jaakko Valvanteelle Vuoden yliopistoteko -palkinnon hänen aktiivisesta työskentelystään suomalaisten vanhusten hyväksi. Palkinto luovutettiin Tampereen yliopiston vuosijuhlassa 29.4.
Suomen Akatemian rahoitusta Iäkkäiden ihmisten turvallisen liikkumisen edistämiseen
Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 500 000 € Jyväskylän yliopiston terveystieteiden professori Sarianna Sipilälle rahoitusta 4-vuotiseen hankkeeseensa jossa tutkitaan fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kävelynopeuteen ja kaatumisiin iäkkäillä vähän liikkuvilla henkilöillä.