Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Tehostettu harjoittelu lisää ikääntyvien urheilijoiden luuston lujuutta

Suuritehoisella voima-, pikajuoksu- ja hyppelyharjoittelulla voidaan lisätä keski-ikäisten ja iäkkäiden urheilijoiden luuston lujuutta jo varsin lyhyessä ajassa, selviää Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen uudesta tutkimusjulkaisusta.

– Ikääntyminen ja vähäinen fyysisen aktiivisuus lisäävät luun haurastumis- ja murtumariskiä. Intensiivinen voimaharjoittelu sekä luuta iskutyyppisesti kuormittava harjoittelu, kuten hyppely, ovat luuston kannalta tehokkaita liikuntamuotoja, kertoo tohtorikoulutettava Tuuli Suominen Jyväskylän yliopiston gerontologian tutkimuskeskuksesta.

– Tällainen harjoittelu voi kuitenkin olla liian rajua harjoitteluun tottumattomille iäkkäille henkilöille, eikä ikääntyvän luun mukautumiskyvystä intensiiviseen liikuntaan ole tarpeeksi tietoa. Myös alentunut lihasvoima ja luuston heikko kunto voivat olla esteinä luuston mukautumiselle, Suominen jatkaa.

Pitkään harjoitelleet iäkkäät urheilijat voivat osallistua turvallisesti luuston kannalta tehokkaaseen harjoitteluun, ja heidän avullaan voidaan saada tietoa ikääntyvän luun mukautumiskyvystä.

Tutkimukseen osallistui 72 aktiivisesti harjoittelevaa ja kilpailevaa, 40–85-vuotiasta pikajuoksijamiestä. Tutkittavat arvottiin koe- ja vertailuryhmään.

Koeryhmä osallistui 20 viikon tehostettuun harjoitteluohjelmaan, jossa pikajuoksun lajiharjoitteisiin yhdistettiin maksimi- ja nopeusvoiman harjoitteita. Harjoittelu sisälsi myös erilaisia hyppyjä ja loikkia. Vertailuryhmää ohjeistettiin jatkamaan omaa, tavanomaista, juoksupainotteista harjoitteluaan. Molempien ryhmien sääriluun ominaisuuksia mitattiin tietokonetomografialla tutkimuksen alussa sekä heti harjoitusjakson jälkeen.

Tehostettu harjoitteluohjelma paransi pitkään harjoitelleiden, hyväkuntoisten urheilijoiden sääriluun geometrisia ominaisuuksia ja lujuutta. Vertailuryhmässä vastaavia muutoksia ei havaittu.

– Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että fyysisesti aktiivinen elämäntapa edesauttaa luuston mukautumiskyvyn ylläpysymistä ikäännyttäessä. Hyväkuntoiset urheilijat pystyvät tuottamaan voimahuippuja, joita luuston vahvistuminen edellyttää, Suominen kertoo.

Vaikka urheilijoiden harjoitusohjelmaa ei voi sellaisenaan suositella tavanomaiselle ikääntyvälle väestölle, urheilijat toimivat hyvinä esimerkkeinä suorituskyvyn ylärajoista ja tuki- ja liikuntaelimistön mukautumiskyvystä.

Lisätietoja:

Tohtorikoulutettava, LitM Tuuli Suominen, puh. 040 805 4857, tuuli.suominen@jyu.fi
Viestintäharjoittelija Anni Laine, puh. 040 805 4483, anni.l.k.laine@jyu.fi

Tutkimus on osa Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan laajempaa projektia, jonka tarkoituksena on selvittää pitkäaikaisen harjoittelun vaikutuksia fyysiseen suorituskykyyn ja tuki- ja liikuntaelimistön vanhenemiseen.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu kansainvälisessä ”Osteoporosis International” -lehdessä. Tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suominen TH, Korhonen, MT, Alén M, Heinonen A, Mero A, Törmäkangas T, Suominen H. Effects of a 20-week high-intensity strength and sprint training program on tibial bone structure and strength in middle-aged and older male sprint athletes: a randomized controlled trial. Osteoporos Int (2017). doi:10.1007/s00198-017-4107-z.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00198-017-4107-z/fulltext.html

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae