Siirry pääsisältöön

Väitös 8.3.2019: Mie­len hy­vin­voin­ti, mo­ti­vaatio ja usko omiin kykyi­hin saa­vat liik­ku­maan (Ke­kä­läi­nen)

  • 1.3.2019

TtM Tiia Kekäläisen gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Leisure activities and well-being in midlife and older age: with special reference to physical activity and resistance training" tarkastetaan 8.3. klo 12 Liikunta-rakennuksessa, L304. Vastaväittäjänä toimii professori Ossi Rahkonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena…

Lue lisää..

Tutkimusjulkaisu: Sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys kotona asuville yli 90-vuotiaille

  • 20.2.2019

Sosiaalinen kanssakäyminen ei ole itsestäänselvyys yli 90-vuotiaille kotona asuville ihmisille, ilmenee Tampereen yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen rajoittivat läheisten kuolemat sekä oma heikentyvä terveys ja toimintakyky, mutta myös esimerkiksi se, ettei läheisillä omien kiireidensä vuoksi ole aikaa ikääntyneelle. Tutkimukseen…

Lue lisää..

Tutkimusjulkaisu: Mä­ki­syys hyvä huo­mioi­da suun­ni­tel­taes­sa iäk­käi­den liik­ku­mis­mah­dolli­suuk­sia ja pal­ve­lui­ta

  • 19.2.2019

Mäkinen kodin lähiympäristö ennustaa kävelyvaikeuksien kehittymistä iäkkäillä ihmisillä. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa selvisi, että mäkisessä ympäristössä asuvat iäkkäät henkilöt alkoivat kahden vuoden seurantajakson aikana kokea kävelyvaikeuksia todennäköimmin kuin tasaisemman tieverkoston ympäröimät asukkaat. Fyysisen kunnon ylläpitämiseksi olisikin hyvä löytää tasaisempi…

Lue lisää..

Tutkimusjulkaisu: Te­hostet­tu ko­ti­kun­tou­tus ei estä iäk­käi­den lonk­ka­mur­tu­ma­po­ti­lai­den luus­ton heik­ke­ne­mis­tä

  • 15.2.2019

Vuoden kestänyt yksilöllinen kotiharjoitteluohjelma ei estänyt iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden luuston ominaisuuksien heikkenemistä. Parantuneesta liikkumis- ja toimintakyvystä huolimatta harjoitteluohjelman intensiteetti ei ehkä ollut riittävä luustomuutosten aikaansaamiseksi. Kotikuntoutus paransi iäkkäiden liikkumis- ja toimintakykyä, mutta ei estänyt luuston heikkenemistä. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa…

Lue lisää..

Avoin työpaikka: Apurahatutkija

  • 5.2.2019

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana apurahatutkijan tehtävä alkaen 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan. Apurahatutkijan tehtävä liittyy yliopistotutkija Elina Sillanpään johtamaan ja Juho Vainion säätiön rahoittamaan projektiin ”Lapsuuden ja nuoruuden elintapojen, sosioekonomisen aseman ja hyvinvoinnin merkitys biologisessa ikääntymisessä”. Työssä käytetään sekä…

Lue lisää..

Tutkimusuutinen: Sin­nik­kyys ja jous­ta­vuus omien ta­voit­tei­den suh­teen saa ikään­ty­neet liik­keel­le

  • 4.2.2019

Sinnikäs tavoitteisiin pyrkiminen ja joustava tavoitteiden muokkaaminen ovat keinoja ylläpitää mielen hyvinvointia ikääntymisen tuomista haasteista huolimatta. Tuore tutkimus osoittaa, että sinnikkyys ja joustavuus omien tavoitteiden suhteen on hyödyllistä myös ikäihmisten ulkona liikkumisen kannalta. Iäkkäät henkilöt, jotka suhtautuvat sisukkaasti tavoitteisiinsa, mutta…

Lue lisää..

Tutkimusjulkaisu: Pitkäaikaishoidon filosofisesta perustasta

  • 3.2.2019

Tunnustamisen ulottuvuudet perustana vanhojen ihmisten hyvälle elämälle pitkäaikaishoidossa Tuoreessa artikkelissaan Ten forms of recognition and misrecognition in long-term care for older people Arto Laitinen ja Jari Pirhonen pohtivat filosofisessa tutkimuksessa nykyisin suosittua tunnustamisen tematiikkaa vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa. He esittelevät kymmenkohtaisen listauksen tunnustamisen…

Lue lisää..

Tutkimusjulkaisu: Korkeasti kuormittava työ lisää sairaalahoidon tarvetta vanhuudessa

  • 11.12.2018

Psyykkisesti ja varsinkin fyysisesti kuormittava työ keski-iässä lisää sairaalahoidon tarvetta vanhuudessa, todetaan tuoreessa Age and Ageing -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Asia kävi ilmi Kunta-alan työntekijöiden pitkittäistutkimuksessa (KVTEL), jossa keski-ikäisiä kunta-alan työntekijöitä on seurattu 28 vuoden ajan.- Tutkimukseen osallistuneilla keski-ikäisillä työntekijöillä ja…

Lue lisää..
Palaa ylös
×Sulje haku
Hae