Siirry pääsisältöön

 

Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimus (LAKU; engl. The Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development, JYLS) on ainutlaatuisen pitkään jatkunut samojen ihmisten seurantatutkimus. LAKU-tutkimuksessa on tähän mennessä seurattu samojen (v. 1959 syntyneiden) ihmisten kehitystä 8-vuotiaasta 61-vuotiaaksi asti. Viimeisin aineistonkeruu toteutettiin 2020–2021 osana tutkimusjohtaja Katja Kokon johtamaa TRAILS (Lapsesta aikuiseksi: Elämänkaaren aikana muotoutuvat yksilölliset kehityspolut elämänsiirtymiin 60-vuotiaana) -hankketta, jota rahoittaa Suomen Akatemia.

Viimeisimmässä aineistonkeruussa osanottajilta koottiin tietoa psykologisella haastattelulla ja kyselylomakkeilla. Lisäksi tutkittavat osallistuivat terveystarkastukseen, antoivat verinäytteen ja käyttivät liikemittaria. Koronapandemian vuoksi aineistonkeruuta toteutettiin myös etähaastatteluilla ja puhelinterveystarkastuksilla. Aineiston analysointi on nyt työn alla. Erityisenä tarkastelun kohteena ovat eläköitymisen tai sen ennakoinnin, työnteon jatkamisen, mahdollisen isovanhemmuuden, terveyden sekä vapaa-ajan aktiviteettien yhteydet hyvinvointiin. Kuten aiemmissa aikuisuuden pääaineistonkeruuvaiheissa (27-, 36-, 42- ja 50-v.), tietoa kerättiin kattavasti muun muassa hyvinvoinnista, persoonallisuudesta, työstä ja koulutuksesta, perheestä, vapaa-ajasta ja sosiaalisesta verkostosta sekä terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä. Lapsuudessa (8-v.) ja nuoruudessa (14-v.) opettajat ja toverit ovat arvioineet tutkittavien sosiaalista käyttäytymistä. Tietoa on kerätty myös koulumenestyksestä ja lapsuuden kasvuympäristöstä.

LAKU-tutkimuksen aineistoa on käytetty sadoissa tieteellisissä artikkeleissa ja useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kirjoissa. Aineistoa on hyödynnetty 21 väitöskirjassa ja kymmenissä pro gradu -tutkielmissa. Tutkimusaiheet ovat liittyneet esimerkiksi 1) persoonallisuuden kehittymiseen lapsuudesta aikuisuuteen, 2) työ- ja koulutusuran muotoutumiseen, 3) lapsuudenperheeseen ja tutkittavien omaan perheeseen, 4) terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen, 5) yhteiskuntaan jäsentymiseen, 6) hyvinvoinnin rakentumiseen ja 7) keskiaikuisiän kehitykseen. Näiden eri alueiden vuorovaikutus on ollut myös kiinnostuksen kohteena.

Professori Lea Pulkkinen aloitti LAKU-tutkimuksen vuonna 1968 ja johti sitä vuoteen 2012 asti. Vuoden 2013 alusta alkaen tutkimusta on johtanut tutkimusjohtaja Katja Kokko.

Tutkimuksen rahoittaja

LAKU-tutkimuksen päärahoittaja on ollut Suomen Akatemia (1974, 1979, 1986-2013, 2019-2023). Viimeisin aineistonkeruu toteutettiin Suomen Akatemian TRAILS-hankkeelle myöntämällä tutkimusrahoituksella (2019–2023, päätösnumero 323541).

Lisätietoa tutkimuksesta

https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/laku
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2059/PIP/LAKU_JYLS_MethodsTable_2017.pdf

katja.r.kokko@jyu.fi, vastuullinen tutkija, tutkimusjohtaja Katja Kokko, Gerontologian tutkimuskeskus ja liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto.

Valikoituja viimeaikaisia julkaisuja

Fadjukoff, P., Feldt, T., Kokko, K., & Pulkkinen, L. (2019). Identity status change within personal style clusters: A longitudinal perspective from early adulthood to midlife. Identity: An International Journal of Theory and Research, 19, 1–17. doi:10.1080/15283488.2019.1566066

Karvonen, J., Törmäkangas, T., Pulkkinen, L., & Kokko, K. (2019). Associations of temperament and personality traits with frequency of physical activity in adulthood. Journal of Research in Personality. doi: 10.1016/j.jrp.2019.103887

Kekäläinen, T., Freund, A. M., Sipilä, S., & Kokko, K. (2020). Cross-sectional and longitudinal associations between leisure time physical activity, mental well-being and subjective health in middle adulthood. Applied Research in Quality of Life, 15, 1099–1116. doi: 10.1007/s11482-019-09721-4

Kekäläinen, T., Karvonen, J., Törmäkangas, T., Pulkkinen, L., & Kokko, K. (2022). Pathways from childhood socioemotional characteristics and cognitive skills to midlife health behaviors. Psychology & Health. doi: 10.1080/08870446.2022.2041639

Kekäläinen, T., Sipilä, S., Saajanaho, M., & Kokko, K. (2021). The role of personality traits in leisure time physical activity during the COVID-19 pandemic. Personality and Individual Differences. doi: 10.1016/j.paid.2021.111080

Kokko, K., & Feldt, T. (2018). Longitudinal profiles of mental well-being as correlates of successful aging in middle age. International Journal of Behavioral Development, 42, 485–495. doi: 10.1177/0165025417739177

Pulkkinen, L. (2017). Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-aged. (Yhteistyössä Katja Kokon kanssa.) London: Routledge.

Saajanaho, M., Kekäläinen, T., Reinilä, E., Ahola, J. & Kokko K. (2021). Lapsesta aikuiseksi: Elämänkaaren aikana muotoutuvat yksilölliset kehityspolut elämänsiirtymiin 60-vuotiaana. Koottuja tutkimustuloksia. Vihkonen on vapaasti luettavissa seuraavasta linkistä: TRAILS kootut tulokset

Reinilä, E., Kekäläinen, T., Saajanaho, M., & Kokko, K. (2023). The structure of mental well-being and its relationship with generativity in middle adulthood and the beginning of late adulthood. International Journal of Behavioral Development. doi: 10.1177/01650254231165837

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae