Siirry pääsisältöön

Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimus (engl. The Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development, JYLS) on ainutlaatuisen pitkään jatkunut samojen ihmisten seurantatutkimus. LAKU-tutkimuksessa on tähän mennessä seurattu samojen (v. 1959 syntyneiden) ihmisten kehitystä 8-vuotiaasta 50-vuotiaaksi asti. Parhaillaan on käynnissä tutkimuksen uusi aineistonkeruuvaihe tutkittavien ollessa nyt noin 60-vuotiaita. Aineistonkeruu liittyy tutkimusjohtaja Katja Kokon johtamaan TRAILS (Lapsesta aikuiseksi: Elämänkaaren aikana muotoutuvat yksilölliset kehityspolut elämänsiirtymiin 60-vuotiaana) -hankkeeseen, jota rahoittaa Suomen Akatemia.

Uudessa aineistonkeruussa osanottajilta kootaan tietoa psykologisella haastattelulla ja kyselylomakkeilla. Lisäksi tutkittavat osallistuvat terveystarkastukseen, antavat verinäytteen ja käyttävät liikemittaria. Erityisenä tarkastelun kohteena ovat eläköitymisen tai sen ennakoinnin, työnteon jatkamisen, mahdollisen isovanhemmuuden, terveyden sekä vapaa-ajan aktiviteettien yhteydet hyvinvointiin. Kuten aiemmissa aineistonkeruuvaiheissa, tietoa kerätään kattavasti muun muassa hyvinvoinnista, persoonallisuudesta, työstä ja koulutuksesta, perheestä, vapaa-ajasta ja sosiaalisesta verkostosta sekä terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä. Lapsuudessa (8-v.) ja nuoruudessa (14-v.) opettajat ja toverit ovat arvioineet tutkittavien sosiaalista käyttäytymistä. Tietoa on kerätty myös koulumenestyksestä ja lapsuuden kasvuympäristöstä.

LAKU-tutkimuksen aineistoa on käytetty sadoissa tieteellisissä artikkeleissa ja useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kirjoissa. Aineistoa on hyödynnetty 21 väitöskirjassa ja kymmenissä pro gradu -tutkielmissa. Tutkimusaiheet ovat liittyneet esimerkiksi 1) persoonallisuuden kehittymiseen lapsuudesta aikuisuuteen, 2) työ- ja koulutusuran muotoutumiseen, 3) lapsuudenperheeseen ja tutkittavien omaan perheeseen, 4) terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen, 5) yhteiskuntaan jäsentymiseen, 6) hyvinvoinnin rakentumiseen ja 7) keskiaikuisiän kehitykseen. Näiden eri alueiden vuorovaikutus on ollut myös kiinnostuksen kohteena.

Professori Lea Pulkkinen aloitti LAKU-tutkimuksen vuonna 1968 ja johti sitä vuoteen 2012 asti. Vuoden 2013 alusta alkaen tutkimusta on johtanut tutkimusjohtaja Katja Kokko.

Tutkimuksen rahoittaja

LAKU-tutkimuksen päärahoittaja on ollut Suomen Akatemia (1974, 1979, 1986-2013, 2019-2023). Nyt käynnissä oleva aineistonkeruu toteutetaan Suomen Akatemian TRAILS-hankkeelle myöntämällä tutkimusrahoituksella (2019–2023, päätösnumero 323541).

Lisätietoa tutkimuksesta

https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/laku
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2059/PIP/LAKU_JYLS_MethodsTable_2017.pdf

Vastuullinen tutkija, tutkimusjohtaja Katja Kokko, katja.r.kokko@jyu.fi, Gerontologian tutkimuskeskus ja liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto.

Valikoituja viimeaikaisia julkaisuja

Fadjukoff, P., Feldt, T., Kokko, K., & Pulkkinen, L. (2019). Identity status change within personal style clusters: A longitudinal perspective from early adulthood to midlife. Identity: An International Journal of Theory and Research, 19, 1–17. doi: 10.1080/15283488.2019.1566066.

Karvonen, J., Törmäkangas, T., Pulkkinen, L., & Kokko, K. (2019). Associations of temperament and personality traits with frequency of physical activity in adulthood. Journal of Research in Personality. doi: 10.1016/j.jrp.2019.103887

Kekäläinen, T., Freund, A. M., Sipilä, S., & Kokko, K. (2020). Cross-sectional and longitudinal associations between leisure time physical activity, mental well-being and subjective health in middle adulthood. Applied Research in Quality of Life, 15, 1099–1116. doi: 10.1007/s11482-019-09721-4

Kokko, K., & Feldt, T. (2018). Longitudinal profiles of mental well-being as correlates of successful aging in middle age. International Journal of Behavioral Development, 42, 485–495. doi: 10.1177/0165025417739177

Pulkkinen, L. (2017). Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-aged. (Yhteistyössä Katja Kokon kanssa.) London: Routledge.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae