Siirry pääsisältöön

 

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, millainen yrittäjien eläkkeelle siirtymisprosessi on ja millaiset yksilö-, organisaatio-, ja yhteiskuntatason tekijät ovat yhteydessä heidän eläkkeelle siirtymispäätöksiinsä. Kohteena ovat mikroyritykset ja muut pienikokoiset yritykset. Hankkeessa yhdistellään psykologian, ikääntymisen ja taloustieteen teorioita, jotta voimme ymmärtää yrittäjien eläkeprosessia, joka koostuu eläkesuunnitelmista, päätöksenteosta, eläkkeelle siirtymisestä ja sopeutumisesta eläkkeellä oloaikaan. Tietoa yrittäjien eläkeprosessista tarvitaan edistämään yrittäjien onnistunutta eläkkeelle siirtymistä ja eläkeaikaan sopeutumista sekä turvaamaan yritystoiminnan jatkumista ja työpaikkojen säilymistä. Jotta eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä voidaan tukea, tietoa tuotetaan erityisesti 1) eläkkeelle siirtymisprosessista, 2) eläkepäätöksiin vaikuttavista tekijöistä ja 3) tekijöistä, jotka edistävät sopeutumista eläkkeellä oloaikaan. Hankkeessa kerätään määrällinen seurantatutkimus, jossa lähtötilanteessa haastatellaan noin 250 eläkkeelle siirtyvää yrittäjää. Lisäksi hankkeessa kerätään laadullinen tutkimusaineisto, jonka avulla tarkastellaan eläkkeelle siirtyvien yrittäjien kertomuksia perheen ja sosiaalisen piirin merkityksestä eläkkeelle siirtymisprosessin kannalta. Hankkeessa käytetään myös Helsinki Birth Cohort Study pitkittäisaineistoa eläkkeelle sopeutumisen tutkimuksessa.

Tutkijaryhmä
Vastuullinen tutkija
Akatemiatutkija Monika von Bonsdorff, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae