Siirry pääsisältöön

Tutkimusprojektin tarkoituksena on selvittää mikä on lihasheikkouden suhteellinen osuus eurooppalaisessa väestössä, jotta voidaan laatia ikäännyttäessä terveenä ja toimintakykyisenä pysymistä kuvaavia ja edistäviä standardeja ja niiden perusteella määritellä ikään liittyvän lihasheikkouden merkitystä koko Euroopassa. Tämän lisäksi identifioidaan molekylaarisia mekanismeja ja reaktioreittejä, jotka vaikuttavat lihasheikkouden syntyyn ja, joihin voitaisiin kohdentaa sen vatustamiseen tähtääviä toimia sekä kehittää toimintamalleja, jotka lisäisivät terveenä ja toimintakykyisenä säilymistä ikäännyttäessä sekä edistäisivät esim. luunmurtumasta johtuvasta liikkumattomuudesta toipumista.

MYOAGE-projekti on 19 eurooppalaisen tutkimusorganisaation yhteinen konsortio, jota rahoittaa Euroopan unioni. Tutkimusprojekti on jaettu 11 työkokonaisuuteen (engl. work package; WP), joista WP9: Hormonit ja lihasheikkous on Gerontologian tutkimuskeskuksen Jyväskylän yliopiston yksikön johtama. WP9:n tavoitteena on tutkia sukupuolihormonien, estrogeenin ja testosteronin, merkitystä ikääntyvien ihmisten lihaskadon ja toiminnanvajausten ilmentymisen kannalta, määrittää hormonaalisen supplementaation merkitystä lihasmassan ja –toimintojen ylläpitäjänä sekä tutkia hormonikorvaushoidon vaikutuksia IGF-1 signalointiin ja myosiinin synteesiin, ilmentymiseen ja toimintaan vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla. WP9:n lisäksi Gerontologian tutkimuskeskus on voimakkaasti mukana WP2:ssa: Fysiologinen ja toiminnallinen arviointi, WP5:ssä: Tulehdus ja oksidatiivinen stressi sekä WP8:ssa: Liikkuminen ja ruokavalio.

Rahoittaja
Euroopan unionin 7. puiteohjelma

Tutkimusryhmä
Vastuullinen tutkija
Professori Sarianna Sipilä, sarianna.sipilä@jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Senioritutkijat
Vuokko Kovanen, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Taija Juutinen, liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Urho Kujala, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Tutkijatohtorit
Eija Pöllänen
Elina Sillanpää

Väitöskirjat 

Keskeiset julkaisut
Ahtiainen M, Pöllänen E, Ronkainen PH, Alen M, Puolakka J, Kaprio J, Sipilä S, Kovanen V. Age and estrogen-based hormone therapy affect systemic and local IL-6 and IGF-1 pathways in women. Age (Dordr). 2011 Aug 16. [Epub ahead of print]

Finni T, Noorikov M, Pöllänen E, Ronkainen PH, Alén M, Kaprio J, Kovanen V, Sipilä S. Muscle function in monozygotic female twin pairs discordant for hormone replacement therapy. Muscle Nerve. 2011 Nov;44(5):769-75

Ronkainen PH, Pöllänen E, Alén M, Pitkänen R, Puolakka J, Kujala UM, Kaprio J, Sipilä S, Kovanen V. Global gene expression profiles in skeletal muscle of monozygotic female twins discordant for hormone replacement therapy. Aging Cell. 2010 Dec;9(6):1098-110.

Yhteistyötahoja
Koko MyoAge konsortio

Erityisesti WP9:ssä mukana ovat INSERM, FR (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Gillian Butler-Browne), Manchester Metropolitan University, UK (Marco Narici), Institute of Sports Medicine, DK (Michael Kjaer) and Uppsala University, SE (Lars Larsson)

WP2:n toimintaa koordinoi Manchester Metropolitan University, UK (Marco Narici)

WP5:n toimintaa koordinoi Bologna University, IT (Claudio Franceschi)

WP8:n toimintaa koordinoi Manchester Metropolitan University, UK (Marco Narici)

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae