Siirry pääsisältöön

20.12.2017

Luota omaan visioosi!

Visiosta tutkimukseksi

Taina Rantanen johtaa viisivuotista AGNES-tutkimusta Gerontologian tutkimuskeskuksessa. Tutkimus käynnistyi lokakuussa 2017 perusteellisen suunnittelun jälkeen, ja Rantanen odottaa jo jännityksellä aineiston analysointivaihetta.

AGNES-tutkimus on Rantasen mukaan hänen isoin saavutuksensa. Tutkimus on saanut ensimmäisenä Jyväskylän yliopistossa merkittävän ja arvostetun ERC Advanced Grant -rahoituksen Euroopan tutkimusneuvostolta, mikä mahdollistaa aktiivisena vanhenemisen tutkimisen monipuolisesti.

Mistä on AGNES-tutkimus tehty?

Aktiivisena vanheneminen. AGNES-tutkimuksen lähtökohtana on toiminut WHO:n yhteiskuntapoliittisen Active Aging-käsitteen määrittely yksilötasolla, eli mitä aktiivisena vanheneminen tarkoittaa yksilön toimintana. Rantasen ym. mukaan se on ikääntyvän ihmisen pyrkimystä edistää hyvinvointiaan omien tavoitteidensa mukaisen toiminnan avulla kykyjensä ja mahdollisuuksiensa puitteissa.

AGNES-mittari. AGNES-tutkimuksen erityisominaisuus on uusi, tutkimusta varten kehitetty mittari, jolla aktiivisena vanhenemista ja aktiivista toimijuutta voidaan arvioida. Rantasen mukaan AGNES-mittari on tutkimuksen ydin ja sen luominen on ollut vuoden mittainen mielenkiintoinen prosessi. Mittarin kehittely on vaatinut paljon tutkijoiden työtä ja myös ikääntyneet itse ovat osaltaan päässeet osallistumaan mittarin tekoon. Nyt mittari on julkaisuvaiheessa.

Työkaluja aktiivisena vanhenemisen tukemiseen. Haastattelujen ja toimintakykytutkimusten lisäksi tutkimukseen kuuluu interventio, jolla ikääntyneiden aktiivista toimijuutta voitaisiin tukea. Interventioon on tehty vihkonen ”Toiminnalla tavoitteisiin”, joka sisältää neuvoja ja vinkkejä, kuinka ikääntyneen aktiivista toimijuutta tuetaan. Henkilökohtaiset tavoitteet ovat ihmisen energianlähde, mikä motivoi aktiivisuuteen.

Tutkimustiimin tyylikäs johtaja

Taina Rantasella on taustalla pitkä ura tutkijana. Apurahojen hakemisesta on 31 vuoden kokemus. Tässä vaiheessa uraa hän kokee tärkeäksi uusien tutkijasukupolvien kouluttamisen. AGNES-tutkimus on iso projekti, jossa tutkijoiden yhteistyöllä on suuri merkitys.

Tutkijayhteisössä tulee osata kommunikoida toisten kanssa, luottaa tutkijakollegoihin ja kunnioittaa toisten työtä. Ongelmia jaetaan ja ratkaistaan yhteisissä palavereissa. Rantasen mielestä tutkijan työ on hyvin käytännöllistä. Tärkeitä tutkijan ominaisuuksia ovat kyky sietää epävarmuutta, taito ajatella omaperäisesti, pyrkimys loogisuuteen ja kielitaito. Tärkeää on luottaa omaa visioon.

Tyylillä professori Rantanen huolehtii myös omasta aktiivisuudestaan vapaa-ajalla. Ehkä hieman yllättäen Rantanen mainitsee intohimokseen rock- ja heavymusiikin kuuntelun, jota tasapainottavat uinti- ja sauvakävelyharrastukset sekä tärkeä puutarhan hoito. Stand up –keikoilla käynti on kenties Rantasen rennon olemuksen takana.

Mitä tulee ensimmäisenä mieleen?

AGNES: tutkimus
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO: hyvä työpaikka
AKTIIVISUUS: elämän suola
IKÄ: kaikilla meillä omamme
JOULU: lapsenlapset
HYMY: hymy

KUKA?
Taina Rantanen: Professori, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
AGNES-tutkimuksen vastuullinen tutkija
Suomen Gerontologian tutkimuskeskuksen aloitteentekijä
Työtehtävät ulkomailla: World Health Organization (WHO) sekä National Institute on Aging (NIA)
Schildtin palkinto 2016

Teksti: Minna Mattila

Seuraavana esittelyssä tutkijatohtori Milla Saajanaho

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae