Siirry pääsisältöön

Eläketutkimusta soveltavassa hankkeessa kehitetään eläkkeelle siirtymisen optimointiin tähtäävä sovellus, jonka avulla mikro- ja pienyrittäjät voivat arvioida parhaan hetken irtautua yrityksestä. Tavoitteena on kehittää malli ja sovellus, joilla voidaan lisätä yrittäjien eläkkeelle siirtymiseen liittyvää tietoutta, optimoida eläkkeelle siirtymistä, turvata työpaikkojen säilyminen, tehdä yrittäjyydestä houkuttelevampi työllistymisvaihtoehto sekä turvata omistajanvaihdosten onnistuminen ja yrittäjän mahdollisuus irtaantua yrityksestä. Keskeisimpiä tutkimuksen hyödyntämiseen liittyviä toimia ovat (1) yrittäjien eläkkeelle siirtymispolkujen tunnistaminen (2) eläkkeelle siirtymisen optimointiin tarkoitetun mallin ja sovelluksen kehittäminen sekä (3) mallin ja sovelluksen pilotointi suomalaisissa mikro ja pienissä yrityksissä. Yrityksille suunnatusta konkreettisesta sovelluksesta saatavien hyötyjen ohella päättäjät voivat hankkeen tulosten pohjalta lisätä hallituksen Kärkihankkeisiin toimia, joilla tähdätään yrittäjien eläkkeelle siirtymisen ja omistajanvaihtojen optimointiin.

Tutkijaryhmä
Vastuullinen tutkija
Akatemiatutkija Monika von Bonsdorff, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae