Siirry pääsisältöön

Palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen piiriin muuttavien asukkaiden mielen hyvinvoinnin edistäminen on inhimillisesti tärkeää. Koska muuttaminen kotoa uuteen asuntoon voi olla mielen hyvinvointia koetteleva ja stressiä aiheuttava kokemus, uudet toimintamallit muuton aiheuttamien kielteisten vaikutusten lieventämiseksi ovat tarpeen. Parempi mielen hyvinvointi ja asuinympäristöön sopeutuminen voi näkyä myös asukkaiden parempana toimintakykynä.

Hankkeessa tavoitteena on kehittää kuvaus uudesta toimintamallista, jossa käytetään tietoa keskeisistä aiemman asuinympäristön piirteistä edistämään ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tai yhteisöllisen asumisen piiriin muuttavien iäkkäiden ihmisten mielen hyvinvointia ja uuteen asuinpaikkaan sopeutumista asuinympäristön piirteiden ja käytön keinoin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tuottaa yhteenveto siitä, mitkä rakennetun ja sosiaalisen ympäristön piirteet uudessa luontolähtöiseen toimintaan pohjaavassa asuinympäristössä tukevat mielen hyvinvointia ja asuinympäristöön sopeutumista.

Toimintamallia kehitetään keräten tietoa syksyllä 2023 valmistuvasta palveluasumisen kokonaisuudesta ‘Kauramäen kylästä’ ja sinne muuttavista asukkaista. Kauramäen kylä on Keski-Suomen hyvinvointialueella uudenlainen kokonaisuus. Rakentamisessa on huomioitu kestävä kehitys ja ympäristö on rakennettu luontolähtöistä toimintaa tukevaksi. Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden asumispalveluilla on tarve saada tietoa uuden yksikön ympäristön toimivuudesta etenkin yhteisöllisen asumisen osalta, sillä vastaavia uusia kohteita ei hyvinvointialueella ole. Tätä tietoa voidaan jatkossa hyödyntää uusien asuinympäristöjen suunnittelussa ja olemassa olevien ikääntyneiden ihmisten asumisyksiköiden kehittämisessä. Hankkeessa kerättävästä aineistosta on mahdollista tehdä myöhemmin myös tieteellisiä tutkimusjulkaisuja.

Rahoittaja

Jyväskylän yliopisto, JYU.Well verkosto (05-12/ 2023)

Tutkimusryhmä

Vastuulliset tutkijat
Tutkijatohtorit FT Kirsi Keskinen ja TtT Tiia Kekäläinen, Gerontologian tutkimuskeskus ja liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. kirsi.e.keskinen@jyu.fi , tiia.m.kekalainen@jyu.fi

Tutkijat
Tutkimuspäällikkö Outi Jolanki, Gerontologian tutkimuskeskus ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto
Väitöskirjatutkija Anniriikka Rantala, Gerontologian tutkimuskeskus ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto. Väitöstyön aihe: xxx
Väitöskirjatutkija Essi-Mari Tuomola, Gerontologian tutkimuskeskus ja liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. Väitöstyön aihe: The built and natural environment, activity locations and active aging: association before, during and after COVID-19 pandemic

Yhteistyökumppanit
Mirja Ahoniemi, palvelujohtaja, keskitetyn asiakas-ja palveluohjauksen palvelualue, Keski-Suomen hyvinvointialue
Eeva-Liisa Tammi, palvelupäällikkö, ikääntyneiden asumispalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae