Siirry pääsisältöön

Gerastenia on elinjärjestelmien heikentymisestä aiheutuva heikentynyt terveydentila, josta voidaan nähdä merkkejä jo keski-iässä. Gerasteniaan liittyy korkea toiminnanvajeiden riski ja se lisää myös sairaalahoidon ja kuoleman vaaraa. Väestön ikääntyessä gerasteniaa voidaan pitää terveen ikääntymisen determinanttina ja kansanterveyden kannalta tärkeänä tekijänä. Jos gerastenian merkit havaitaan tarpeeksi ajoissa, sen etenemiseen voidaan vaikuttaa. Tällä hetkellä Suomessa ei ole kuitenkaan käytössä työkalua, jolla voitaisiin tunnistaa yksilöt, joilla on suurentunut riski sairastua gerasteniaan.

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää elektorinen frailtyindeksi, jonka avulla voidaan tunnistaa korkean riskin yksilöt mahdollismman aikaisin, jotta heidät voidaan ohjata oikeanlaisen hoidon ja kuntoutuksen piiriin. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, gerontologian tutkimuskeskuksen ja Tampereen yliopiston, gerontologian tutkimuskeskuksen välillä.

Rahoittaja
Suomen Akatemia 2022-2026

Tutkimusryhmä

Vastuulliset tutkijat
Juulia Jylhävä, yliopistotutkija, FT, dosentti
Gerontologian tutkimuskeskus, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
juulia.jylhava@tuni.fi

Mikaela von Bonsdorff, apulaisprofessori, TtT
Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
mikaela.vonbonsdorff@jyu.fi

Tutkijat
Markus Haapanen, LT, Folkhälsanin tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Laura Kananen, FT, Gerontologian tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
Antti Kariluoto, FK, Jyväskylän yliopisto
Jake Lin, FT, Gerontologian tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
Maija Satamo, TtM, SH, Gerontologian tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
Anna Tirkkonen, TtT Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto

Yhteistyötahot
Veracell Oy

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae