Siirry pääsisältöön

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää geeni- ja molekyylitasolla ikääntyvän lihaksen toimintakyvyn heikkenemiseen liittyviä mekanismeja ja vaihdevuosioireisiin käytettävän estrogeenia sisältävän hormonikorvaus-hoidon (HRT) vaikutuksia näihin ilmiöihin. Tutkimuksen kohteena on erityisesti lihas- ja rasvakudoksen välinen vuorovaikutus ikääntyessä ja HRT:n yhteydessä.

Tutkittavina on sekä pre- että postmenopausaalisia naisia. Erityinen tutkittavien ryhmä on vaihdevuosi-iän ohittanut 54–62 vuotiaiden identtisten kaksossiskojen ryhmä, jossa sisaret ovat HRT:n suhteen diskordantteja. Kaikille tutkittaville on tehty laajat lihasten ja kehon koostumuksen ja lihasten toimintakyvyn mittaukset sekä terveydentilan, ravitsemuksen ja liikunta-aktiivisuuden kyselyt. Tutkittavilta on otettu lihas- ja rasvakudosnäytteet sekä verinäytteet (koko veri, seerumi, plasma ja valkosolut). Tutkimusnäytteistä on tehty/tehdään perinteisten solu- ja molekyylibiologisten ja biokemiallisten analyysien lisäksi laajat koko perimän kattavat geeniekspressio-, mikroRNA- ja DNA:n metylaatioanalyysit sekä proteomiikka ja metabonomiikka-analyysit.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin, Oulun, Kuopion ja Jyväskylän yliopistoissa työskentelevien tutkimusryhmien kanssa. Osa SAWEs-tutkimuksen sisällöistä kuuluu MYOAGE ja ENGAGE konsortioihin (EU/FP7). Tämän kansainvälisen yhteistyön kautta mahdollistuvat mm. koko perimän kattavat mikroRNA- tutkimukset (Bolognan ja Anconan yliopistot, Italia; MYOAGE) sekä DNA:n metylaatioanalyysit osana ENGAGE-konsortion epigenetiikkatutkimusta (Uppsalan yliopisto, Ruotsi).

Tutkimuksemme tuo merkittävää uutta tietoa HRT:n vaikutuksista sekä lihaksistoon että muuhun terveyteen ja myötävaikuttaa siten HRT:n hyötyjen ja haittojen arviointiin. Erityisesti aivan uutta tietoa saadaan geeni- ja molekyylitason mekanismeista, jotka selittävät ikääntymiseen liittyvää lihasheikkoutta. Nämä tiedot edesauttavat järkevien ennalta ehkäisevien ja kuntouttavien toimenpiteiden kehittämistä iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Rahoittajat
Opetusministeriö, Suomen Akatemia, MYOAGE

Tutkimusryhmä
Vastuullinen tutkija
Dosentti, FT Vuokko Kovanen, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Väitöskirjat

Keskeiset julkaisut

 1. Laakkonen EK, Soliymani R, Karvinen S, Kaprio J, Kujala UM, Baumann M, Sipilä S, Kovanen V, Lalowski M. Estrogenic regulation of skeletal muscle proteome: a study of premenopausal women and postmenopausal MZ cotwins discordant for hormonal therapy. Aging Cell., 16(6):1276-1287 2017.
 2. Sillanpää E, Niskala P, Laakkonen EK, Ponsot E, Alén M, Kaprio J, Kadi F, Kovanen V, Sipilä S. Leukocyte and Skeletal Muscle Telomere Length and Body Composition in Monozygotic Twin Pairs Discordant for Long-term Hormone Replacement Therapy. Twin Res Hum Genet. 20(2):119-131. 2017.
 3. Bahl A, Pöllänen E, Ismail K, Sipilä S, Mikkola TM, Berglund E, Lindqvist CM, Syvänen AC, Rantanen T, Kaprio J, Kovanen V, Ollikainen M. Hormone Replacement Therapy Associated White Blood Cell DNA Methylation and Gene Expression are Associated With Within-Pair Differences of Body Adiposity and Bone Mass. Twin Res Hum Genet. 18(6):647-61. 2015.
 4. Sipilä S, Finni T, Kovanen V. Estrogen influences on neuromuscular function in postmenopausal women. Calcif Tissue Int. 96(3):222-33. 2015.
 5. Olivieri F, Ahtiainen M, Lazzarini R, Pöllänen E, Capri M, Lorenzi M, Fulgenzi G, Albertini MC, Salvioli S, Alen MJ, Kujala UM, Borghetti G, Babini L, Kaprio J, Sipilä S, Franceschi C, Kovanen V, Procopio AD. Hormone replacement therapy enhances IGF-1 signaling in skeletal muscle by diminishing miR-182 and miR-223 expressions: a study on postmenopausal monozygotic twin pairs. Aging Cell. 13(5):850-61. 2014.
 6. Toivonen MH, Pöllänen E, Ahtiainen M, Suominen H, Taaffe DR, Cheng S, Takala T, Kujala UM, Tammi MI, Sipilä S, Kovanen V.OGT and OGA expression in postmenopausal skeletal muscle associates with hormone replacement therapy and muscle cross-sectional area. Exp Gerontol. 48(12):1501-4. 2013.
 7. Sipilä S, Narici M, Kjaer M, Pöllänen E, Atkinson RA, Hansen M, Kovanen V. Sex hormones and skeletal muscle weakness. Biogerontology. 14(3):231-45. 2013.
 8. Qaisar R, Renaud G, Hedstrom Y, Pöllänen E, Ronkainen P, Kaprio J, Alen M, Sipilä S, Artemenko K, Bergquist J, Kovanen V, Larsson L. Hormone replacement therapy improves contractile function and myonuclear organization of single muscle fibres from postmenopausal monozygotic female twin pairs. J Physiol. 1; 591(Pt 9):2333-44. 2013.
 9. Ahtiainen M, Pöllänen E, Ronkainen PH, Alén M, Puolakka J, Kaprio J, Sipilä S, Kovanen V. Age and estrogen-based hormone therapy affect systemic and local IL-6 and IGF-1 pathways in women. AGE  34(5):1249-1260. 2012.
 10. Ahtiainen, M, Alén M, Pöllänen E, Pulkkinen S, Ronkainen PH, Kujala UM, Kaprio J, Sipilä S, Kovanen V. Hormone therapy is associated with better body composition and adipokine/glucose profiles: a study with monozygotic co-twin control design. Menopause 19 (12):1329.-35. 2012.
 11. Finni T, Noorkoiv M, Pöllänen E, Ronkainen PH, Alén M, Kaprio J, Kovanen V, Sipilä S. 2011.  Muscle function in monozygotic female twin pairs discordant for hormone replacement therapy. Muscle Nerve.  44(5):769-75. 2011.
 12. Mikkola TM, Heinonen A, Kovanen V, Cheng S, Kujala UM, Suominen H, Alén M, Puolakka J, Ankarberg-Lindgren C, Ronkainen PH, Koskenvuo M, Kaprio J, Rantanen T, Sipilä S. Influence of long-term postmenopausal hormone replacement therapy on estimated structural bone strength: A study in discordant monozygotic twins. J Bone Miner Res. 26(3):546-52. 2011

Yhteistyötahoja
Helsingin yliopisto (Jaakko Kaprio)
Itä- Suomen yliopisto (Markku Tammi)
Oulun yliopisto (Mika Ala-Korpela)
MYOAGE-konsortio (EU/FP7)
Bolognan yliopisto, Italia (Claudio Franceschi)
Anconan yliopisto, Italia (Antonio Procopio)
Uppsalan yliopisto, Ruotsi (Lars Larsson)
ENGAGE konsortio (EU/FP/)
Helsingin yliopisto (Jaakko Kaprio)
Uppsalan yliopisto (Ann-Christine Syvänen)

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae