Siirry pääsisältöön

Liikuntalain mukaan jokaisella Suomen kansalaisella tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet liikuntaan, iästä tai terveydentilasta riippumatta. Tässä tutkimuksessa tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikuntaan tutkitaan henkilön itsensä kokemana, keskittyen iäkkään henkilön omaan kokemukseen hänen senhetkisen liikunnan määrästä, sen riittävyydestä ja koetuista mahdollisuuksista liikuntaan. Tutkimuksessa käytetään uutta aineistoa, jossa on mukana noin tuhat yli 75-vuotiasta henkilöä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään tyydyttämättömän liikunnantarpeen ilmaantuvuutta, ennustajia ja seurauksia 4-vuoden seurannassa, hyödyntäen Gerontologian tutkimuskeskuksen olemassa olevia aineistoja. Tutkimus tuottaa uutta tieteellistä tietoa iäkkäiden ihmisten liikkumismahdollisuuksista ja liikunnan tasa-arvon toteutumisesta vanhuudessa.

Rahoittajat
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tutkijaryhmä
Vastuullinen tutkija
TtT, Johanna Eronen, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Tohtorikoulutettavat
Lotta Palmberg, TtM, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Heidi Skantz, TtM, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Tutkijatohtori
Ying Gao, LitT, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Yhteistyökumppanit
Merja Rantakokko, TtT, dosentti, johtava tutkija, kuntoutus ja sosiaaliala, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Eeva Aartolahti, TtT, tutkijatohtori, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), Lund University, Sweden
Arthritis Research UK Primary Care Centre, Keele University, UK

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae