Siirry pääsisältöön

Lonkkamurtumapotilaiden terveys, toimintakyky ja kuntoutus (Asymmetria)

Lonkkamurtumapotilaiden terveys, toimintakyky ja kuntoutus (Asymmetria) IRCTN34271567

Tavoitteena on tutkia alaraajojen voimakkuuden puolieron merkitystä iäkkäiden ihmisten liikkumiskykyyn, tasapainoon ja kaatumisiin sekä kaatumisen pelkoon. Lisäksi selvitetään voimaharjoitusohjelman vaikutuksia alaraajojen lihasvoimaan, voimantuottotehoon ja alaraajojen puolieroon. Aineisto kerättiin vuosina 2004-2005 ja se kohdistui yli 60-vuotiaisiin, kotona asuviin, itsenäisesti liikkuviin, vuosina 1998 ja 2004 Keski-Suomen keskussairaalassa leikattuihin lonkkamurtumapotilaisiin (n=78). Tutkittavat, joilla ei ollut kontraindikaatioita intensiiviselle voimaharjoittelulle, satunnaistettiin 3 kuukautta kestävään kokeelliseen tutkimukseen (n=46). Lisäksi kerättiin vastaava poikkileikkausaineisto saman ikäisistä kontrollitutkittavista (n=31), joilla ei ollut viimeisen 15 vuoden aikana alaraajamurtumia eikä lonkan tai polven tekonivelleikkauksia.

Tutkittavilta selvitettiin mm. lihasvoimaa, liikkumis- ja toimintakykyä, tuki- ja liikuntaelimistön kipua, tasapainoa, fyysistä aktiivisuutta sekä luuston kuntoa. Tutkimus lisää tietoa miten voimaharjoitusohjelmalla voidaan lisätä iäkkäiden ihmisten alaraajojen lihasvoimaa sekä vähentää alaraajojen voimakkuuden puolieroa ja siten ehkäistä liikkumiskyvyn ongelmien syntyä sekä kaatumiseen liittyvä tapaturmia.

Tutkimuksen rahoittajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Juho Vainion säätiö, TEKES

Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija

Professori Sarianna Sipilä, sarianna.sipila[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Väitöskirjat

Keskeiset julkaisut

Portegijs E, Kallinen M, Rantanen T, Heinonen A, Alen M, Kiviranta I, Sipilä S. Effects of resistance training on lower extremity impairments in older people with hip fracture (ISRCTN34271567) Arch Phys Med Rehabil. 2008;89:1667-1674.

Mikkola T, Sipilä S, Portegijis E, Kallinen M, Alen M, Kiviranta I, Pekkonen M, Heinonen A. Impaired geometric properties of tibia in older women with hip fracture history. Osteoporos Int. 2007 Aug;18(8):1083-90. Epub 2007 Feb 24.

Salpakoski A, Portegijs E, Kallinen M, Sihvonen S, Kiviranta I, Alen M, Rantanen T, Sipilä S. Physical inactivity and pain in older men and women with hip fracture. Gerontology. 2011;57(1):19-27. Epub 2010 May 28.

Johanna Edgren, Taina Rantanen, Ari Heinonen, Erja Portegijs, Markku Alén, Ilkka Kiviranta, Mauri Kallinen, Sarianna Sipilä: The effects of progressive resistance training on physical disability among older community-dwelling people. Aging Clin Exp Res 2012; 2:171-175.

Yhteistyötahoja

Keski-Suomen keskussairaala

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae