Siirry pääsisältöön

Kuulo, muisti ja hyvinvointi: meluisan ympäristön asettamat haasteet iäkkäille henkilöille (HEARATTN)

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuulemisvaikeuksien vaikutuksia iäkkäiden henkilöiden sosiaaliseen osallistumiseen ja elinpiirin mahdolliseen pienenemiseen. Elinpiirillä tarkoitetaan sitä alueellista tilaa, jossa ihminen liikkuu sekä eri etäisyyksille tehtyjen matkojen yleisyyttä. Erilaajuiset arjen elinpiirit kuvaavat yksilön resurssien ja ympäristön vaateiden välistä tasapainoa. Tutkimus perustuu olettamukselle, että mahdolliset ikämuutokset kuulossa ja kognitiivisessa toimintakyvyssä, sekä meluisa ympäristö, vaikeuttavat iäkkäiden henkilöiden ympäristön havainnointia ja saattavat ilmetä liikkumisen epävarmuutena. Iäkkäiden henkilöiden arjessa kohtaamien erilaisten kuulemisongelmien ja niistä mahdollisesti aiheutuvien liikkumisongelmien parempi ja laaja-alaisempi ymmärtäminen on tarpeen pyrittäessä edistämään iäkkäiden henkilöiden aktiivista ja tasa-arvoista osallisuutta yhteiskunnassa.

Tutkimuksen rahoittajat

Suomen Akatemia, ERA-AGE 2, 2013-2015

Tutkijaryhmä

Vastuullinen tutkija

Anne Viljanen, anne.viljanen[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Tutkijatohtori

Tuija Mikkola, tuija.m.mikkola[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

tohtorikoulutettava

Hannele Polku, hannele.polku [at] jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Muut tutkimuspartnerit

Daniel A. Levy, The Interdisciplinary Center Herzliya, Israel
Antje Heinrich, MRC Institute of Hearing Research, Englanti (UK)
Bruce Schneider, University of Toronto, Kanada
Jean-Pierre Gagné, Université de Montréal, Kanada

Tutkimus yhteistyö

Helsingin yliopisto (Prof. Jaakko Kaprio)

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae