Siirry pääsisältöön

 

COVID19 epidemian rantautuessa Suomeen hallitus ohjeisti iäkkäitä ihmisiä pysyttelemään etäällä toisista ihmisistä. Samalla suljettiin käyntikohteita kuten uimahalleja, ravintoloita ja päiväkeskuksia, mikä myös rajoitti ihmisten mahdollisuuksia kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin. Elinympäristön tarjoamat mahdollisuudet heijastuvat ihmisten aktiivisuuskäyttäytymisessä. On oletettavaa, että vaikka rajoitukset sittemmin poistettiin, saattoi aktiivisuuskäyttäytyminen joillain muuttua pysyvästi, mutta toisella palautua aiemman kaltaiseksi.

ESPACE projektissa tarkastellaan millaisia aktiivisuuskäyttäytymisen kehityskulkuja (eli trajektoreita) muodostuu huomioiden aktiivisuus ennen COVID19-epidemiaa, sen aikana ja epidemian jälkeen, sekä tarkastellaan kuinka elinympäristöä kuvaavat tekijät ovat yhteydessä kehityskulkuihin. Aineistona käytetään AGNES-tutkimuksessa 75-85-vuotiailta jyväskyläläisiltä ennen COVID19-epidemiaa (2017-2018) kerättyjä tietoja sekä samoilta tukittavilta COVID19 aikana (kevät 2020) ja COVID19 jälkeen kerättyjä (10/2022 – 10/2023) tietoja. ESPACE-projekti osallistuu näistä viimeisimpään datankeruuvaiheeseen.

ESPACE-projektilla pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, miten rajoitusten käyttö näkyy iäkkäiden ihmisten aktiivisuuskäyttäytymisessä pidemmällä aikavälillä. Lisäksi pyritään tuottamaan tietoa siitä, millainen elinympäristö voi auttaa aktiivisuuden ylläpitämistä tai palautumista rajoitusten poistuttua.

Rahoittaja
Juho Vainion Säätiö (2021 – 2023)

Tutkimusryhmä
Vastuullinen tutkija
Tutkijatohtori FT Kirsi Keskinen, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. kirsi.e.keskinen@jyu.fi

Tutkijat
Apulaisprofessori Erja Portegijs, University of Groningen, Alankomaat

Professori Taina Rantanen, Jyväskylän yliopisto

Väitöskirjatutkija TtM Essi-Mari Tuomola, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. Väitöstyön aihe: The built and natural environment, activity locations and active aging: association before, during and after COVID-19 pandemic

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae