Siirry pääsisältöön

Tavoitteena on tutkia kuinka työ, työkyky, eläkkeelle siirtyminen ja elämäntyyli ennustavat aktiivisena vanhenemista, vanhuuden hyvinvointia ja hoidon tarvetta vanhuudessa. Tässä hankkeessa käytetään hyödyksi aiemmin kerättyjä väestöpohjaisia aineistoja, joissa osallistujia on seurattu haastatteluin tai postikyselyin useiden vuosikymmenten ajan. Lisäksi aineistoihin on linkitetty rekisteripohjaista tietoa eläkkeelle siirtymisestä, erityiskorvattavien lääkkeiden käytöstä, terveyspalvelujen käytöstä ja kuolleisuudesta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Työterveyslaitoksella käynnistyi 1981 tutkimus keski-ikäisten kunta-alan työntekijöiden työkyvystä ja työhyvinvoinnista, jossa viimeisin seuranta on toteutettu vuonna 2009. Toinen tutkimuksessa käytettävä aineisto on osa Jyväskylän yliopistossa 1980-luvulla käynnistynyttä Ikivihreät-projektia, jonka osallistujat olivat tutkimuksen alkaessa 65–85-vuotiaita. Osallistujista lähes kaikki ovat kuolleet, joten tätä aineistoa käytetään viimeisten elinvuosien hoidontarpeen ennustajien tutkimiseen.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka työn, sen kuormittavuus ja työkyky ennustavat eläkeiän toimintakykyä, aktiivisuutta ja terveyttä ja niissä tapahtuvia muutoksia. Tutkimus tuottaa ainutlaatuista tietoa työuran vaikutuksesta vanhuuteen ja on uraa uurtavaa Suomessa työgerontologian tutkimuksen saralla.

Rahoittaja
Suomen Akatemia

Tutkimusryhmä
Vastuullinen tutkija
Professori Taina Rantanen, taina.rantanen@jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Tutkijatohtorit
Mikaela von Bonsdorff, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Monika von Bonsdorff, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Jenni Kulmala, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Tilastotieteellinen asiantuntijuus
Timo Törmäkangas, FT, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Keskeisimmät julkaisut
von Bonsdorff MB, Seitsamo J, Ilmarinen J, Nygård CH, von Bonsdorff ME, Rantanen T. Work ability in midlife as a predictor of mortality and disability in later life: a 28-year prospective follow-up study. Canadian Medical Association Journal 2011;183:E235-42.

von Bonsdorff ME, Kokko K, Seitsamo J, von Bonsdorff MB, Nygård CH, Ilmarinen J, Rantanen T. Work strain in midlife and 28-year work ability trajectories. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2011:37:455-63.

von Bonsdorff MB, Seitsamo J, Ilmarinen J, Nygård CH, von Bonsdorff ME, Rantanen T. Job strain among blue-collar and white-collar employees as a determinant of total mortality: A 28-year population-based follow-up.BMJ Open 2012;2:e000860.

Kulmala J, von Bonsdorff MB, Stenholm S, Törmäkangas T, von Bonsdorff ME, Nygård CH, Klockars M, Seitsamo J, Ilmarinen J, Rantanen T. Perceived stress symptoms in midlife predict disability in old age. A 28-year prospective cohort study. Journal of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 2013;68:984-91.

Yhteistyötahoja
Työterveyslaitos (Jorma Seitsamo)
Juhani Ilmarinen Consulting Oy (Juhani Ilmarinen)
Tampereen yliopisto (Clas-Håkan Nygård)

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae