Siirry pääsisältöön

Työ, eläkkeelle jääminen ja aktiivisena vanheneminen (WRACA)

Työ, eläkkeelle jääminen ja aktiivisena vanheneminen (WRACA)

Tavoitteena on tutkia kuinka työ, työkyky, eläkkeelle siirtyminen ja elämäntyyli ennustavat aktiivisena vanhenemista, vanhuuden hyvinvointia ja hoidon tarvetta vanhuudessa. Tässä hankkeessa käytetään hyödyksi aiemmin kerättyjä väestöpohjaisia aineistoja, joissa osallistujia on seurattu haastatteluin tai postikyselyin useiden vuosikymmenten ajan. Lisäksi aineistoihin on linkitetty rekisteripohjaista tietoa eläkkeelle siirtymisestä, erityiskorvattavien lääkkeiden käytöstä, terveyspalvelujen käytöstä ja kuolleisuudesta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Työterveyslaitoksella käynnistyi 1981 tutkimus keski-ikäisten kunta-alan työntekijöiden työkyvystä ja työhyvinvoinnista, jossa viimeisin seuranta on toteutettu vuonna 2009. Toinen tutkimuksessa käytettävä aineisto on osa Jyväskylän yliopistossa 1980-luvulla käynnistynyttä Ikivihreät-projektia, jonka osallistujat olivat tutkimuksen alkaessa 65–85-vuotiaita. Osallistujista lähes kaikki ovat kuolleet, joten tätä aineistoa käytetään viimeisten elinvuosien hoidontarpeen ennustajien tutkimiseen.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka työn, sen kuormittavuus ja työkyky ennustavat eläkeiän toimintakykyä, aktiivisuutta ja terveyttä ja niissä tapahtuvia muutoksia. Tutkimus tuottaa ainutlaatuista tietoa työuran vaikutuksesta vanhuuteen ja on uraa uurtavaa Suomessa työgerontologian tutkimuksen saralla.

Tutkimuksen rahoittaja

Suomen Akatemia

Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija

Professori Taina Rantanen, taina.rantanen[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Tutkijatohtorit

Mikaela von Bonsdorff, mikaela.vonbonsdorff[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto  Early physical development, growth and work career as determinants of old age health and functioning – Life course epidemiology

Monika von Bonsdorff, monika.bonsdorff[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto  Yksilölliset ja työhön liittyvät tekijät dynaamisen eläkkeelle siirtymisen ja aktiivisen ikääntymisen ennustajina (Dynamo)

Jenni Kulmala, jenni.kulmala[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto   Keski-iän terveydentila ja psyykkiset oireet vanhuuden kognitiivisen ja fyysisen toimintakyvyn heikentymisen ennustajina (PSCog)

Tilastotieteellinen asiantuntijuus

Timo Törmäkangas, FT, timo.tormakangas[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Keskeisimmät julkaisut

von Bonsdorff MB, Seitsamo J, Ilmarinen J, Nygård CH, von Bonsdorff ME, Rantanen T. Work ability in midlife as a predictor of mortality and disability in later life: a 28-year prospective follow-up study. Canadian Medical Association Journal 2011;183:E235-42.

von Bonsdorff ME, Kokko K, Seitsamo J, von Bonsdorff MB, Nygård CH, Ilmarinen J, Rantanen T. Work strain in midlife and 28-year work ability trajectories. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2011:37:455-63.

von Bonsdorff MB, Seitsamo J, Ilmarinen J, Nygård CH, von Bonsdorff ME, Rantanen T. Job strain among blue-collar and white-collar employees as a determinant of total mortality: A 28-year population-based follow-up.BMJ Open 2012;2:e000860.

Kulmala J, von Bonsdorff MB, Stenholm S, Törmäkangas T, von Bonsdorff ME, Nygård CH, Klockars M, Seitsamo J, Ilmarinen J, Rantanen T. Perceived stress symptoms in midlife predict disability in old age. A 28-year prospective cohort study. Journal of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 2013;68:984-91.

Yhteistyötahoja

Työterveyslaitos (Jorma Seitsamo)

Juhani Ilmarinen Consulting Oy (Juhani Ilmarinen)

Tampereen yliopisto (Clas-Håkan Nygård)

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae