Siirry pääsisältöön

Liikkumiskyky lonkkamurtuman jälkeen: tehostettu, yksilöllinen avokuntoutusohjelma liikkumiskyvyn palauttamiseksi (ProMo), IRCTN53680197

Tavoitteena on tutkia hankkeessa kehitetyn yksilölliseen vuoden kestävän avokuntoutusohjelman vaikutuksia liikkumiskyvyn palautumiseen lonkkamurtuman jälkeen ja siten edelleen ehkäistä liikkumiskykyyn yhteydessä olevien toiminnanvajausten syntymistä. Tutkimus kohdistuu lonkkamurtuman kokeneisiin yli 60-vuotiaisiin henkilöihin, jotka ennen murtumaa liikkuivat itsenäisesti ja asuivat kotona tai palvelutalossa. Kyseessä on satunnaistettu kontrolloitu koe (n=81), jossa on kaksi tutkimusryhmää: avokuntoutus- ja verrokkiryhmä. Kuntoutusinterventio aloitettiin mahdollisimman pian tutkittavan kotiuduttua leikkauksen jälkeen sairaalasta tai terveyskeskuksen vuodeosastolta. Kuntoutusohjelma koostui yksilöllisestä progressiivisestä kotiharjoitusohjelmasta, kivun ja kaatumisen pelon hallinnan ohjauksesta sekä liikuntaneuvonnasta. Lisäksi ohjattiin liikkumisapuvälineiden käytössä sekä kodin esteettömyydessä.

Tutkittavien rekrytointi toteutettiin yhteistyössä Keski-Suomen keskussairaalan ja lähikuntien terveyskeskussairaaloiden kanssa. Tutkimus toteutettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen kunnissa (Jyväskylä, Keuruu, Laukaa, Multia, Muurame, Petäjävesi, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski) vuosina 2008-2011.

Tutkimuksessa on laajasti selvitetty lonkkamurtumapotilailta mm. liikkumis- ja toimintakykyä, tuki- ja liikuntaelimistön kipua, lihasvoimaa, tasapainoa, fyysistä aktiivisuutta, luuston kuntoa, ravitsemusta sekä elämänlaatua. Tavoitteena on jatkossa kehittää kuntoutusmalli, jota voidaan hyödyntää myös perusterveydenhuollossa, kotihoidossa sekä avokuntoutuksessa.Tutkimus lisää tietoa liikkumis- ja toimintakyvyn vaikeuksien syntymekanismeista sekä niiden ennaltaehkäisystä sekä kuntoutustarpeesta riski ryhmään kuuluvilla ikääntyneillä lonkkamurtumapotilailla.

Rahoittajat
Kela, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion säätiö,Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto, Miina Sillanpään säätiö ja Peurungan kuntoutusinstituutti

Tutkimusryhmä
Vastuullinen tutkija
Professori Sarianna Sipilä, sarianna.sipila@jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Väitöskirjat
Anu Salpakoski. Väitöskirjan aihe: Liikkumiskyvyn palautuminen lonkkamurtuman jälkeen – liikkumiskykyä selittävät tekijät sekä yksilöllisen tehostetun avokuntoutuksen vaikutukset. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5873-2

Johanna Edgren. Väitöskirjan aihe: Ikääntyneiden lonkkamurtumapotilaiden toimintakyky ja elämänlaatu – kahden yksilöllisen kuntoutusmenetelmän vaikutukset. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5479-6

Muu tutkimusryhmä
Tutkimuksen vastuulääkäri Mauri Kallinen, Keski-Suomen keskussairaala
Osastonhoitaja Marja Arkela-Kautiainen, Keski-Suomen keskussairaala
Professori Taina Rantanen, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Professori Ari Heinonen, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Ylilääkäri Maija Pesola, Keski-Suomen keskussairaala
Professori Sirpa Hartikainen, Kuopion yliopisto
T&K asiantuntija Sanna Sihvonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Psykologi Rauno Pietiläinen, Jyväskylän yliopisto
Tilastotieteilijä Markku Kauppinen, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Keskeiset julkaisut
Sipilä S, Salpakoski A, Edgren J, Heinonen A, Kauppinen MA, Arkela-Kautiainen M, Sihvonen SE, Pesola M, Rantanen T, Kallinen M. Prompting mobility after hip fracture (ProMo): study protocol and selected baseline results of a year-long randomized controlled trial among community-dwelling older people. BMC Musculoskelet Disord. 2011 Dec 7;12:277.

Edgren J, Salpakoski A, Heinonen A, Rantanen T, Kallinen M, von Bonsdorff MB, Portegijs E, Sihvonen S, Sipilä S: Balance confidence and functional balance are associated with physical disability after hip fracture. Gait Posture 2013; 2:201–205.

Yhteistyötahoja
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
GeroCenter

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae