Siirry pääsisältöön

Yleisenä tavoitteena on seuranta-aineiston perusteella selvittää työkuormituksen ja työyhteisön ilmapiirin yhteyksiä työkykyyn, sairauspoissaoloihin ja sairausläsnäoloon suuressa elintarvikealan konsernissa (Saarioinen oy), työntekijöiden ikä erityisesti huomioiden. Lisäksi perehdytään toimintaympäristön ja -käytäntöjen muutoksien vaikutuksiin työkykyyn ja työhyvinvointiin.

Tutkimuksen seuranta-aineisto koostuu vuosilta 2002 – 2008 kerätyistä sairauspoissaolorekisteritiedoista ja vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 toteutetuista kyselyistä. Ryhmähaastattelujen avulla paneudutaan sairauspoissaolojen ja konsernin toimintaympäristön ja -käytäntöjen väliseen yhteyteen.

Tutkimusryhmä
Vastuullinen tutkija
Clas-Håkan Nygård, clas-hakan.nygard@tuni.fi, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkijat
Anna Siukola, anna.siukola@tuni.fi,
Subas Neupane, subas.neupane@tuni.fi

Väitöskirjatutkija
Kimmo Vänni, kimmo.vanni@tamk.fi, Tampereen ammattikorkeakoulu, Terveys- ja tuottavuusjohtamisen toimenpiteiden vaikutus organisaation terveyskustannuksiin

Keskeiset julkaisut

Siukola A, Virtanen P, Huhtala H, Nygård C-H.  Absenteeism following a workplace intervention for older food industry workers. Occup Med (Lond) (2011) doi: 10.1093/occmed/kqr069 First published online: June 27, 2011

S. Neupane, H. Miranda, P. Virtanen, A. Siukola and C.-H. Nygård. Multi-site pain and work ability among an industrial Population. Occupational Medicine. Advanced access published August 2011.

Virtanen P. Siukola A,  Luukkaala T,  Savinainen M,  Arola H, Nygård C-H, Kivimäki M, Helenius H, Vahtera J. Sick leaves in four factories-do characteristics of employees and work conditions explain differences in sickness absence between workplaces?  Scand J Work Environ Health 2008; 34(4):260-

Subas Neupane1, Päivi Leino-Arjas2, Clas-Håkan Nygård1, Jodi Oakman3, Pekka Virtanen1 Developmental pathways of multisite musculoskeletal pain: What is the influence of physical and psychosocial working conditions? Int Arch Occup Environ Health. Occupational and environmental medicine (2016) DOI 10.1136/oemed-2016-103892

Oakman J, Neupane S, Nygård C-H. Does age matter in predicting musculoskeletal disorder risks? An analysis of work place risks over 4 years. Int Arch Occup Environ Health (2016) 89:1127-1136

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae