Siirry pääsisältöön

Ikääntyessä fyysisellä aktiivisuudella, erityisesti kävelyllä, on suuri merkitys terveyden ylläpitämisessä. Rajoittamaton liikkuminen kotiympäristössä on edellytys ikääntyneiden henkilöiden autonomialle, osallistumiselle sekä elämänlaadulle. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ympäristön piirteiden merkitystä ikääntyneiden henkilöiden liikkumiselle ja fyysiselle aktiivisuudelle. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tutkia miten iäkkäiden henkilöiden kokemukset ja toiminnot ovat yhteydessä heitä ympäröivään maailmaan.

Tutkimuksessa avoimia kartta-aineistoja, jotka kuvaavat objektiivista ympäristöä, liitetään ’Life-space mobility in old age’ (LISPE) –kohorttitutkimuksessa tutkittavilta kerättyihin tietoihin. LISPE –tutkimukseen osallistui 75-90-vuotiaita henkilöitä Jyväskylän ja Muuramen alueelta. Tutkimuksessa kerättiin tietoja mm. koetusta ympäristöstä, liikkumisen vaikeuksista ja fyysisestä aktiivisuudesta sekä myös terveydestä ja hyvinvoinnista. Tutkittavien osoitteet paikannettiin kartalle ja heidän lähiympäristöään tutkittiin paikkatietomenetelmiä käyttäen. Tutkimuksessa hyödynnetään olemassa olevia tietoja esimerkiksi maankäytöstä ja palvelujen tarjonnasta.

Kansanterveyden näkökulmasta on tärkeä tietää mitkä ympäristötekijät hankaloittavat ikääntyneiden henkilöiden liikkumista ja toisaalta motivoivat heitä liikkumaan. GEOage hankkeen tutkimustulokset voidaan hyödyntää tutkimuksen lisäksi myös mm. ympäristönsuunnittelussa, jotta voidaan kehittää kaiken ikäisille sopivia liikuntaympäristöjä.

Rahoittajat
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tutkijaryhmä
Vastuullinen tutkija
FT Erja Portegijs Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Muu tutkimusryhmä
TtT Merja Rantakokko, LitT Béla Pavelka, Prof. Taina Rantanen, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Prof. Kimmo Suomi, FM Kirsi Vehkakoski, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Tohtoriopiskelija
DI Kirsi Keskinen, kirsi.e.keskinen@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto. Väitöstyön aihe: How far is too far? Objectively measured and perceived environmental barriers and facilitators and outdoor mobility of community-dwelling older people

Keskeisimmät julkaisut

  1. Keskinen K, Rantakokko M, Suomi K, Rantanen T, Portegijs E. Environmental features associated with older adults’ physical activity in different types of urban neighborhood. Journal of Aging and Physical Activity 2019 (in press).
  2. Keskinen KE, Rantakokko M, Suomi K, Rantanen T, Portegijs E. Hilliness and the development of walking difficulties among community-dwelling older people. Journal of Aging and Health 2018 (ahead of print). https://doi.org/10.1177/0898264318820448.
  3. Rantakokko M, Keskinen KE, Kokko K, Portegijs E. Nature diversity and well-being in old age. Aging Clinical and Experimental Research 2018 May;30(5):527-532. https://doi.org/10.1007/s40520-017-0797-5.
  4. Keskinen KE, Rantakokko M, Suomi K, Rantanen T, Portegijs E. Nature as a facilitator for physical activity: Defining relationships between the objective and perceived environment and physical activity among community-dwelling older people. Health and Place. 2018; 49: 111-119. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2017.12.003 (Open access)
  5. Portegijs E, Keskinen KE, Tsai L-T, Rantanen T, Rantakokko M. Physical limitations, walkability, perceived environmental facilitators and physical activity of older adults in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 2017;14:333. https://doi.org/10.3390/ijerph14030333 (Open access)
Palaa ylös
×Sulje haku
Hae