Siirry pääsisältöön

20.12.2017

AGNES-tutkimus innostaa tutkijaa

Kotihaastattelujen takana

Milla Saajanaho kiinnostui vanhuuden tutkimuksesta jo opiskeluaikoina Jyväskylän yliopistossa. Gerontologian opinnot avasivat reitin tutkijan uralle Gerontologian tutkimuskeskukseen ja nyt tutkijatohtori on päässyt AGNES-tutkimuksessa tutkimaan itselleen tärkeää teemaa eli miten iäkkäiden mahdollisuus elää omien tavoitteidensa mukaista elämää on yhteydessä heidän hyvinvointiinsa. Saajanaho on ollut mukana AGNES-hankkeessa ihan alkumetreiltä asti.

AGNES-tutkimuksessa Saajanaho vastaa kotihaastatteluista. Tällä hetkellä haastattelut ovat käynnissä ja Saajanaho on itsekin tehnyt muutamia kotihaastatteluja. Ennen aineistonkeruuta tutkijatohtorin työnkuvaan ovat kuuluneet ensinnäkin haastattelulomakkeen luominen ja lisäksi muun muassa haastattelijoiden koulutus, erilaisten tiedotteiden ja kutsujen tekeminen sekä eettiset hakemukset. Saajanaho korostaa aineiston keruun tärkeyttä ja se, jos jokin on hyvin käytännönläheistä työtä. Kaikki pienetkin käytännön seikat tulee huomioida: joskus kesken työpäivän on täytynyt lähteä ostamaan kaupasta banaaneja liikuntalaboratoriolle toimintakykymittauksiin osallistuville, Saajanaho kertoo naurahtaen.

Työ vie mennessään

Saajanaho kokee työnsä tutkijana mielekkääksi ja innostavaksi. Tutkijan työhön häntä suuntasi uteliaisuus ja halu saada tietoa. Tutkijan työhön kuuluu itsenäistä työtä tutkimusartikkeleita kirjoittaen, mutta tärkeä merkitys on myös tutkijakollegoilla. Saajanahon mielestä on mukavaa, kun voi jakaa ajatuksia muiden tutkijoiden kanssa ja kun kaikki työskentelevät yhdessä yhteisen tavoitteen eteen. Joskus se vaatii sellaisia käytännön toimia, jotka eivät välttämättä kuuluisi juuri omaan työnkuvaan. Saajanaho kokee tärkeäksi myös ikääntyneiden kohtaamisen kotihaastattelujen kautta tai esimerkiksi erilaisissa eläkejärjestöissä esitelmöimällä. On mielekästä ajatella, että ehkä joku esitelmän kuuntelijoista saa kipinän edistää omaa aktiivisena vanhenemistaan ja näin kohentaa omaa elämänlaatuaan.

Innostavasta työstä on joskus vaikea irtaantua viikonloppuisin, mutta arki 8-vuotiaan tyttären ja kahden koiran kanssa pakottaa hyvällä tavalla miettimään myös muutakin kuin tutkimuksen tekoa. Saajanaho on myös kiinnostunut opiskelemaan venäjän kieltä, jolle mahdollisesti liikenee taas enemmän aikaa, kun hektisin vaihe aineiston keruussa helpottaa. Jouluna ainakin seuraa taukoa haastatteluista, joten silloin voi hyvällä mielellä pitää hieman lomaa.

Mitä tulee ensimmäisenä mieleen?

AGNES: tutkimus
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO: elinikäinen oppiminen
AKTIIVISUUS: oman elämän luomista hyväksi
IKÄ: ikä kasvattaa ja kehittää
JOULU: rauha
HYMY: aurinko

KUKA?
Milla Saajanaho
Tutkijatohtori, Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto
AGNES-tutkimuksessa vastuussa kotihaastatteluista
Terveystieteiden tohtori, Kasvatustieteiden maisteri
Väitöskirja aiheesta Personal goals in old age – association with life resources, physical activity, and life-space mobility

Teksti: Minna Mattila

Seuraavana esittelyssä yliopistotutkija Erja Portegijs

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae