Siirry pääsisältöön

Monet iäkkäät ihmiset sanovat, että aktiivisuus pitää elämässä kiinni. Olemme kehittäneet uuden mittariston, jolla voimme mitata aktiivisena vanhenemista yksilön omista tavoitteista lähtien.

Tutkimuksessa selvitämme, mitkä tekijät selittävät aktiivisena vanhenemista ja sitä, onko aktiivisena vanheneminen yhteydessä hyvinvointiin. Etsimme näitä tekijöitä mm. ihmisen terveydentilasta, toimintakyvystä ja elinympäristöstä.

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin keräämällä tietoa 75- ja 80- ja 85-vuotiaista jyväskyläläisistä vuosien 2017 ja 2018 aikana. Kutsuimme osallistujat kotona tehtävään haastatteluun sekä Liikunta- ja terveyslaboratoriossa suoritettaviin toimintakykymittauksiin.

Toukokuussa 2020 täydensimme AGNES-tutkimusta postikyselyllä, jolla selvitimme samojen tutkittavien aktiivisuutta ja elämänlaatua koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen aikana keväällä 2020.

Tutkimuksen kolmas aineistonkeruu, AGNES-jatkotutkimus, toteutettiin vuosina 2021 – 2022. Jatkotutkimuksessa tutkitaan aktiivisuuden, toimintakyvyn, liikkumisen ja elämänlaadun muutoksia vuosien 2017 – 2018 jälkeen sekä selvitetään muutoksiin yhteydessä olevia tekijöitä. Haluamme selvittää missä määrin muutokset eroavat eri elämäntilanteissa olevilla iäkkäillä ihmisillä ja millaisia pitkäaikaisvaikutuksia koronaviruspandemialla on ollut aktiivisuuteen, liikkumiseen ja elämänlaatuun. AGNES-jatkotutkimus koostui kotihaastatteluista ja Liikunta- ja terveyslaboratoriossa suoritettavista toimintakykymittauksista. Tutkimukseen kutsuttiin vuoden 2022 loppuun mennessä kaikki AGNES-tutkimukseen aiemmin osallistuneet henkilöt.

Vastuullinen tutkija
Professori Taina Rantanen, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Rahoittajat
AGNES-jatkotutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion säätiö ja Jyväskylän yliopisto.

AGNES-tutkimuksen ensimmäistä viisivuotiskautta (2016-2021) rahoittivat Suomen Akatemia ja Euroopan tutkimusneuvosto, joka myönsi professori Taina Rantaselle arvostetun ERC Advanced Grant -rahoituksen.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae