Siirry pääsisältöön

Tutkimusryhmäämme kuuluu monien eri tieteenalojen edustajia, muun muassa terveys-, liikunta- ja käyttäytymistieteilijöitä.

Tutkijat ja heidän tutkimusintressinsä AGNES-tutkimuksessa

Vastaavat tutkijat

Taina Rantanen, gerontologian ja kansanterveyden professori
Ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen, aktiivisena vanheneminen, elämänkulku, yksilön ja ympäristön vuorovaikutus, liikunta, epidemiologia, satunnaistetut kokeet, pitkäikäisyys

Laura Karavirta, akatemiatutkija, LitT
Fyysisen aktiivisuuden mittausteknologiat, liikunnan ja terveyden annos-vastesuhde ikääntyessä, hengitys- ja verenkiertoelimistön terveys ja suorituskyky, autonomisen hermoston toiminta ja sykevälivaihtelu

Timo Rantalainen, akatemiatutkija, LitT
Kävelydynamiikan ja fyysisen aktiivisuuden mittaaminen puettavilla sensoreilla

Kirsi Keskinen, tutkijatohtori, FT
Ulkona liikkuminen, ympäristögerontologia, paikkatietoanalyysit

Tutkijaryhmä

Johanna Eronen, yliopistonlehtori, TtT
Iäkkäiden henkilöiden terveyden lukutaito

Katja Pynnönen, tutkijatohtori, TtT
Aktiivinen elämänote, koettu hyvinvointi, tavoitteet, motivaatio, autonomian tukeminen, vuorovaikutus

Lotta Palmberg, tutkijatohtori, TtT, th
Fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja uni vuorokauden aikana, fyysinen väsyvyys

Antti Löppönen, tutkijatohtori, LitT
Seisomaan nousujen määrä ja intensiteetti arjessa sekä niiden yhteys toimintakykymittauksiin.

Katja Kokko, psykologian dosentti (elämänkaaripsykologia), PsT, tutkimusjohtaja
Psykologinen ja emotionaalinen hyvinvointi ja niiden yhteydet aktiivisena vanhenemiseen ja fyysiseen toimintakykyyn

Anne Viljanen, yliopistonlehtori, TtT, dosentti
Aistitoiminnot ja niiden yhteys aktiivisena vanhenemiseen

Milla Saajanaho, tutkijatohtori, TtT, KM
Aktiivisena vanheneminen, elämänkulun ohjaaminen, tavoitteet, mielen hyvinvointi

Kaisa Koivunen, tutkijatohtori, TtT
Fyysinen toimintakyky, fyysinen resilienssi, toimintakyvyn mittaaminen (psykometriikka)

Tiia Kekäläinen, tutkijatohtori, TtT
Terveyskäyttäytyminen, fyysinen toimintakyky, mielen hyvinvointi, persoonallisuus, motivaatio

Timo Aittokoski, tutkijatohtori, LitM, FT

Jari Laukkanen, professori, Itä-Suomen yliopisto

Erja Portegijs, apulaisprofessori, Yliopistollinen sairaala Groningen, Alankomaat
Yksilöön ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteydet ikääntyvien aktiivisuuteen ja liikkumiseen

Timo Hinrichs, senioritutkija, lääkäri, Baselin yliopisto, Sveitsi
Aktiivisena vanhenemisen ja valtimon jäykkyyden väliset yhteydet

Väitöskirjatutkijat

Essi-Mari Tuomola, väitöskirjatutkija, TtM
Kodin ulkopuolella liikkuminen, aktiiviset kohteet ja ympäristön piirteet

Olli-Pekka Mattila, väitöskirjatutkija
Kävelyanalyysi laboratoriossa mitatuista kävelytesteistä puettavien anturien perusteella.

Katja Lindeman, väitöskirjatutkija, TtM, th
Fyysinen aktiivisuus ja liikkuminen koronaviruspandemian aikana

Joona Neuvonen, väitöskirjatutkija

Muu tutkimusryhmä

Eeva-Maija Palonen, projektitutkija, TtM
Tutkimuskoordinaattori

Niina Kajan, projektitutkija, LitM
Projektinhallinta ja viestintä

Markku Kauppinen, projektitutkija, tilastotieteilijä

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae