Siirry pääsisältöön

Tutkimusryhmäämme kuuluu monien eri tieteenalojen edustajia, muun muassa terveys-, liikunta- ja käyttäytymistieteilijöitä.

Tutkijat ja heidän tutkimusintressinsä AGNES-tutkimuksessa

Vastaava tutkija

Taina Rantanen, gerontologian ja kansanterveyden professori

 • Ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen, aktiivisena vanheneminen, elämänkulku, yksilön ja ympäristön vuorovaikutus, liikunta, epidemiologia, satunnaistetut kokeet, pitkäikäisyys

Tutkijaryhmä

Katja Kokko, psykologian dosentti (elämänkaaripsykologia), PsT, tutkimusjohtaja

 • Psykologinen ja emotionaalinen hyvinvointi ja niiden yhteydet aktiivisena vanhenemiseen ja fyysiseen toimintakykyyn

Erja Portegijs, yliopistotutkija, FT

 • Yksilöön ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteydet ikääntyvien aktiivisuuteen ja liikkumiseen

Timo Rantalainen, akatemiatutkija, LitT

 • Kävelydynamiikan ja fyysisen aktiivisuuden mittaaminen puettavilla sensoreilla

Mary Hassandra, yliopistotutkija

 • Käyttäytymismuutoksiin pyrkivän intervention kehittäminen, soveltaminen ja arvioiminen elämänkulussa

Anne Viljanen, yliopistonlehtori, TtT, dosentti

 • Aistitoiminnot ja niiden yhteys aktiivisena vanhenemiseen

Merja Rantakokko, gerontologian dosentti, TtT

 • Tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet liikuntaan, ympäristön ja yksilön vuorovaikutus ja hyvinvointi

Milla Saajanaho, tutkijatohtori, TtT, KM

 • Resilienssi, aktiivisena vanheneminen ja psykologinen hyvinvointi

Laura Karavirta, tutkijatohtori, LitT

 • Fyysinen aktiivisuus ja sydämen syke terveyden ja suorituskyvyn tekijöinä

Katja Pynnönen, tutkijatohtori, TtT

 • Aktiivinen elämänote, koettu hyvinvointi, tavoitteet, motivaatio, autonomian tukeminen, vuorovaikutus

Johanna Eronen, tutkijatohtori, TtT

 • Iäkkäiden henkilöiden terveyden lukutaito

Anu Tourunen, tutkijatohtori, PsT

 • Mielen ja kehon välinen vuorovaikutus; sydämen sykkeen yhteys hyvinvointiin ja kognitiiviseen suoriutumiseen, psykologinen ja fyysinen resilienssi

Eeva Aartolahti, tutkijatohtori, TtT

Timo Törmäkangas, yliopistotutkija, tilastotieteilijä

 • IRT-mallien soveltaminen mittarin kehityksessä

Inna Lisko, tutkijatohtori, FT

 • Fyysinen ja kognitiivinen terveys

Kansainvälinen yhteistyö

Timo Hinrichs, senioritutkija, lääkäri, Baselin yliopisto, Sveitsi

 • Aktiivisena vanhenemisen ja valtimon jäykkyyden väliset yhteydet


Tohtorikoulutettavat

Kirsi Keskinen, tohtorikoulutettava, DI, KTM

 • Ulkona liikkuminen, ympäristögerontologia, paikkatietoanalyysit

Lotta Palmberg, tohtorikoulutettava, TtM, th

 • Väsyvyys, uni, fyysinen aktiivisuus ja tyydyttämätön liikunnantarve

Sini Siltanen, tohtorikoulutettava, TtM

 • Psykologisen resilienssin, fyysisen toimintakyvyn sekä osallistumisen autonomian yhteydet aktiivisena ikääntymiseen

Heidi Skantz, tohtorikoulutettava, TtM

 • Kävelykyky, kävelyn modifikaatiot, tyydyttymätön liikunnantarve ja aktiivinen vanheneminen


Muu tutkimusryhmä

Markku Kauppinen, projektitutkija, tilastotieteilijä, YTK

Sini Sanaslahti, tutkimussihteeri, TtM

Niina Kajan, projektitutkija, LitM

 • Projektihallinto ja viestintä
Palaa ylös
×Sulje haku
Hae