Siirry pääsisältöön

Muistisairaus on korkean iän toiminnanvajavuuksien tärkein syy

Muistisairaus on hyvin vanhojen ihmisten toiminnanvajavuuksien tärkein syy. Runsas puolet yli 90-vuotiaiden päivittäisten perustoimintojen ongelmista ja melkein viidennes liikkumiskyvyn ongelmista selittyy muistisairaudella. Tämä ilmeni tohtoritutkija Saritha Vargesen ja työtoverien tutkimuksesta, joka ilmestyi BMC Geriatrics -lehdessä.  Muistisairaus yksin aiheuttaa päivittäisten perustoimintojen ongelmia paljon enemmän kuin monta muuta yhtäaikaista sairautta yhdessä. Monet yhtäaikaiset sairaudet lisäsivät liikkumisvaikeuksia myös muilla samanikäisillä kuin muistisairauksia sairastavilla.  Tervaskannot 90+ -tutkimuksen aineistossa verrattiin muistisairaiden ja muiden yli 90-vuotiaiden toimintakykyä vuosina 2001, 2010 ja 2018. Tänä aikana toimintakyky parani, mutta se ei tapahtunut samalla tavalla koko ikäryhmässä: muistisairailla toimintakyky parani vain hieman, kun taas muilla toimintakyvyn myönteinen kehitys oli huomattavasti suurempaa. Siksi ero muistisairaiden ja muiden toimintakyvyssä kasvoi. Noin neljä kymmenestä yli 90-vuotiasta sairastaa muistisairautta. Pitkäikäisyyden yleistyessä on tärkeää pyrkiä lykkäämään muistisairautta yhä vanhempaan ikään, mutta yhtä tärkeää on parantaa hoitokäytäntöjä ja kuntoutusta siten, että toimintakyky säilyisi parempana myös muistisairausdiagnoosin saamisen jälkeen.

 

Vargese S, Jylhä M, Raitanen J, Enroth L, Halonen P, and Aaltonen M. Dementia-related disability in population aged 90 and over: differences over time and the role of comorbidity in the Vitality 90+ Study.

Koko artikkeli on luettavissa täältä https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-023-03980-5

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae