skip to Main Content

Muistisairaus on korkean iän toiminnanvajavuuksien tärkein syy

 • 8.6.2023

Muistisairaus on hyvin vanhojen ihmisten toiminnanvajavuuksien tärkein syy. Runsas puolet yli 90-vuotiaiden päivittäisten perustoimintojen ongelmista ja melkein viidennes liikkumiskyvyn ongelmista selittyy muistisairaudella. Tämä ilmeni tohtoritutkija Saritha Vargesen ja työtoverien tutkimuksesta, joka ilmestyi BMC Geriatrics -lehdessä.  Muistisairaus yksin aiheuttaa päivittäisten perustoimintojen…

Read more..

GEREC News puolivuotisjulkaisu on luettavissa

 • 6.6.2023

Vuoden 2023 ensimmäinen GEREC news puolivuotisjulkaisu on julkaistu! Lisätäksemme toimintamme näkyvyyttä ja tiedottamista kokoamme tutkimuskeskuksen toimintaa yhteen kaksi kertaa vuodessa julkaistavaan GEREC news puolivuotisjulkaisuun. Vuoden 2023 ensimmäinen puolivuotisjulkaisu sisältää tutkimuskeskuksen uutisia ajalta joulukuu 2022 - toukokuu 2023. Monipuolisen tutkijayhteisömme artikkelit,…

Read more..

Uusi akatemiahanke tutkii muistisairauksia ja niihin liittyvää hoivaa

 • 1.6.2023

Lämpimät onnittelut uudesta akatemiahankkeesta Lina van Aerschot, Jenni Kulmala, Mari Aaltonen sekä muut SOREMO-konsortiossa mukana olevat kollegat! Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 59 akatemiahankkeelle, jotka sisältävät yhteensä 78 osahanketta. SOREMO-konsortio tutkii muistisairauksia ja niihin liittyvää…

Read more..

Välimatkat liikuntapaikoille eivät ole este liikunnallisille iäkkäille ihmisille

 • 19.5.2023

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehty tutkimus osoitti, että enemmän liikkuvat ikääntyneet henkilöt käyvät monenlaisilla liikuntapaikoilla, joiden sijainti voi olla melko kaukana kotoa. Tutkimus osoitti, että liikunnalliset ikääntyneet henkilöt käyvät sekä sisäliikunta- että ulkoliikuntapaikoissa, jotka voivat sijaita melko kaukana…

Read more..

Keskiaikuisuus on seesteistä aikaa – mielen hyvinvointi säilyy varsin hyvänä läpi aikuisuuden

 • 16.5.2023

Gerontologian tutkimuskeskuksessa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että kokonaisvaltainen mielen hyvinvointi on varsin pysyvää keskiaikuisuudesta myöhäisaikuisuuden alkuun eli ikävuosien 42 ja 61 välillä. Mielen hyvinvointi voi toimia yksilöiden voimavarana tukea ja huolehtia myös muiden hyvinvoinnista. Aikuisuuden, erityisesti myöhäisaikuisuuden,…

Read more..

120 000 € rahoitus muistisairauksia tutkivalle työryhmälle

 • 3.4.2023

Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt Suuret kulttuurihankkeet -ohjelmasta 120 000 euroa GERECin muistisairauksia tutkivalle työryhmälle, johon kuuluvat Jari Pirhonen, Jenni Kulmala, Mari Aaltonen sekä väitöskirjatutkijat Mari Heitto ja Marjut Lemivaara. Laajassa tutkimuskokonaisuudessa selvitetään muisti- ja ajattelutoimintojen heikentymisen sekä muistisairauden vaikutuksia…

Read more..

100 000 €:n apuraha Juulia Jylhävän tutkimusprojektille: Development of an electronic frailty index for Finnish healthcare to identify vulnerable individuals at early stages

 • 23.2.2023

Yliopistotutkija Juulia Jylhävä on saanut Instrumentariumin tiedesäätiöltä 100 000 euron suuruisen Instrufoundation Fellow -apurahan projektille ” Development of an electronic frailty index for Finnish healthcare to identify vulnerable individuals at early stages” http://instrufoundation.fi/myonnetyt-apurahat?fbclid=IwAR3QHzjdM0A5qARuj6eSkvDFnK5WXFMeBkLjrflE9bZvZtLJ-3fDWmiMb3A

Read more..

VN TEAS-rahoitus Ikäystävällisyyden laatuindikaattorit Suomessa: kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen väestön ikääntymiseen -hankkeelle

 • 23.2.2023

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimikunta valitsi 8.2.2023 Tampereen yliopiston hankkeen: Ikäystävällisyyden laatuindikaattorit Suomessa: kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen väestön ikääntymiseen, toteuttamaan hankeselvityksen teemalle: Kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen väestön ikääntymiseen. Tutkimusryhmään kuuluvat Tampereen yliopistosta gerontologian professori Anu Siren (hankkeen johtaja), dosentti, tutkimuspäällikkö Outi…

Read more..

Naisten varhaisaikuisuudessa harrastama raskas säännöllinen liikunta voi lisätä virtsan- ja ulosteenkarkailun riskiä keski-iässä

 • 3.2.2023

Tuoreen Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan keski-ikäisten naisten varhaisaikuisuuden fyysisellä aktiivisuudella on yhteys lantionpohjan toimintahäiriöiden oireisiin. Lantionpohjan toimintahäiriöiden esiintyvyydet kasvavat naisen lähestyessä vaihdevuosi-ikää. Hormonaalisten muutosten lisäksi lantionpohjan toimintahäiriöiden syntyyn vaikuttavat useat seikat, kuten sidekudosten luonnollinen ikääntyminen, raskaudet ja synnytykset, elämäntavat…

Read more..

Juho Vainion Säätiö myönsi apurahoja viidelle GERECin tutkijalle vuodelle 2023

 • 23.1.2023

Juho Vainion säätiö on myöntänyt apurahoja viidelle GERECin tutkijalle Jyväskylään vuodelle 2023: Tiina Föhrille myönnettiin 25 000 euroa tutkimukseen biologisen ikääntymisen yhteydestä toimintakykyyn ja kuolleisuuteen. Enni-Maria Hietavalalle myönnettiin 25 000 euroa tutkimukseen ” ”Syömiskäyttäytyminen, fyysinen aktiivisuus ja psyykkinen hyvinvointi taistelussa hormoneja ja…

Read more..

Myötä- ja vastoinkäymisissä: Muistisairaus haastaa parisuhteen

 • 18.1.2023

Kun ikääntyvä puoliso sairastuu muistisairauteen, alkaa parisuhteessa uusi kausi. Muistisairauteen liittyvät erilaiset oireet saattavat rasittaa sekä parisuhdetta että puolisoiden välistä fyysistä ja emotionaalista läheisyyttä. Pitkässä parisuhteessa vastuuntunto kumppanista pitää parin yhdessä, vaikka suhde ei olisikaan enää vastavuoroinen kahden aikuisen välinen…

Read more..

GEREC news puolivuotisjulkaisu on luettavissa!

 • 7.12.2022

Vuoden 2022 toinen GEREC news puolivuotisjulkaisu on julkaistu! Lisätäksemme toimintamme näkyvyyttä ja tiedottamista kokoamme tutkimuskeskuksen toimintaa yhteen kaksi kertaa vuodessa julkaistavaan GEREC news puolivuotisjulkaisuun. Vuoden 2022 toinen puolivuotisjulkaisu sisältää tutkimuskeskuksen uutisia kesäkuusta joulukuun 2022 alkuun. Monipuolisen tutkijayhteisömme artikkelit, rahoitukset, esitykset,…

Read more..
Back To Top
×Close search
Search