skip to Main Content

100 000 €:n apuraha Juulia Jylhävän tutkimusprojektille: Development of an electronic frailty index for Finnish healthcare to identify vulnerable individuals at early stages

 • 23.2.2023

Yliopistotutkija Juulia Jylhävä on saanut Instrumentariumin tiedesäätiöltä 100 000 euron suuruisen Instrufoundation Fellow -apurahan projektille ” Development of an electronic frailty index for Finnish healthcare to identify vulnerable individuals at early stages” http://instrufoundation.fi/myonnetyt-apurahat?fbclid=IwAR3QHzjdM0A5qARuj6eSkvDFnK5WXFMeBkLjrflE9bZvZtLJ-3fDWmiMb3A

Read more..

VN TEAS-rahoitus Ikäystävällisyyden laatuindikaattorit Suomessa: kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen väestön ikääntymiseen -hankkeelle

 • 23.2.2023

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimikunta valitsi 8.2.2023 Tampereen yliopiston hankkeen: Ikäystävällisyyden laatuindikaattorit Suomessa: kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen väestön ikääntymiseen, toteuttamaan hankeselvityksen teemalle: Kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen väestön ikääntymiseen. Tutkimusryhmään kuuluvat Tampereen yliopistosta gerontologian professori Anu Siren (hankkeen johtaja), dosentti, tutkimuspäällikkö Outi…

Read more..

Naisten varhaisaikuisuudessa harrastama raskas säännöllinen liikunta voi lisätä virtsan- ja ulosteenkarkailun riskiä keski-iässä

 • 3.2.2023

Tuoreen Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan keski-ikäisten naisten varhaisaikuisuuden fyysisellä aktiivisuudella on yhteys lantionpohjan toimintahäiriöiden oireisiin. Lantionpohjan toimintahäiriöiden esiintyvyydet kasvavat naisen lähestyessä vaihdevuosi-ikää. Hormonaalisten muutosten lisäksi lantionpohjan toimintahäiriöiden syntyyn vaikuttavat useat seikat, kuten sidekudosten luonnollinen ikääntyminen, raskaudet ja synnytykset, elämäntavat…

Read more..

Juho Vainion Säätiö myönsi apurahoja viidelle GERECin tutkijalle vuodelle 2023

 • 23.1.2023

Juho Vainion säätiö on myöntänyt apurahoja viidelle GERECin tutkijalle Jyväskylään vuodelle 2023: Tiina Föhrille myönnettiin 25 000 euroa tutkimukseen biologisen ikääntymisen yhteydestä toimintakykyyn ja kuolleisuuteen. Enni-Maria Hietavalalle myönnettiin 25 000 euroa tutkimukseen ” ”Syömiskäyttäytyminen, fyysinen aktiivisuus ja psyykkinen hyvinvointi taistelussa hormoneja ja…

Read more..

Myötä- ja vastoinkäymisissä: Muistisairaus haastaa parisuhteen

 • 18.1.2023

Kun ikääntyvä puoliso sairastuu muistisairauteen, alkaa parisuhteessa uusi kausi. Muistisairauteen liittyvät erilaiset oireet saattavat rasittaa sekä parisuhdetta että puolisoiden välistä fyysistä ja emotionaalista läheisyyttä. Pitkässä parisuhteessa vastuuntunto kumppanista pitää parin yhdessä, vaikka suhde ei olisikaan enää vastavuoroinen kahden aikuisen välinen…

Read more..

GEREC news puolivuotisjulkaisu on luettavissa!

 • 7.12.2022

Vuoden 2022 toinen GEREC news puolivuotisjulkaisu on julkaistu! Lisätäksemme toimintamme näkyvyyttä ja tiedottamista kokoamme tutkimuskeskuksen toimintaa yhteen kaksi kertaa vuodessa julkaistavaan GEREC news puolivuotisjulkaisuun. Vuoden 2022 toinen puolivuotisjulkaisu sisältää tutkimuskeskuksen uutisia kesäkuusta joulukuun 2022 alkuun. Monipuolisen tutkijayhteisömme artikkelit, rahoitukset, esitykset,…

Read more..

Nuoruuden epäterveelliset elintavat näkyvät nopeampana biologisena vanhenemisena aikuisuudessa

 • 16.11.2022

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että nuoruuden epäterveelliset elintavat ja ylipaino kiihdyttävät biologista ikääntymistä jo varhaisessa aikuisuudessa. Perintötekijät voivat selittää havaittuja yhteyksiä Murrosikä on nopean kasvun aikaa. Erilaisille riskitekijöille altistumisella voi siksi olla erityisen haitallisia vaikutuksia elimistön rakenteeseen…

Read more..

Professori Marja Jylhä sai tietokirjailijapalkinnon

 • 31.10.2022

Gerontologian professori Marja Jylhälle myönnettiin lauantaina yksi vuoden 2022 Tietokirjailijapalkinnoista. Marja Jylhä on maamme merkittävimpiä vanhuustutkijoita, ja hän on kirjoittanut kattavasti sekä tutkimuskirjallisuutta että yleistajuista tietokirjallisuutta vanhuudesta. Marja Jylhä on on Tampereen yliopiston gerontologian professori ja toiminut myös Tampereen yliopiston…

Read more..

Marja Jylhä Jyväskylän yliopiston kunniatohtoriksi keväällä 2023

 • 31.10.2022

Jyväskylän yliopisto vihkii toukokuussa 2023 viisitoista uutta kunniatohtoria. Yliopiston tiedekunnat promovoivat kunniatohtoriksi henkilöitä, jotka ovat ansioituneet työelämässä, yhteiskunnallisissa tai tieteellisissä tehtävissä. Promootioon osallistuu myös suuri määrä promovoitavia maistereita ja tohtoreita. Professori Marja Jylhä promovoidaan Liikuntatieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi. Marja Jylhä on…

Read more..

GEREC onnittelee uusia apulaisprofessoreita Riku Nikanderia, Merja Rantakokkoa sekä Elina Sillanpäätä!

 • 6.10.2022

Gerontologian tutkimuskeskus GEREC onnittelee lämpimästi kolmea uutta apulaisprofessoria: Riku Nikanderia, Merja Rantakokkoa sekä Elina Sillanpäätä! Riku Nikander aloitti elokuun alussa kliinisen fysioterapian apulaisprofessorina. Merja Rantakokko aloitti syyskuun alussa gerontologisen kuntoutuksen apulaisprofessorina ja Elina Sillanpää lokakuun alussa terveyden edistämisen apulaisprofessorina. Viisivuotisen…

Read more..

Miehet vanhenevat nopeammin kuin naiset, mutta nuorempi sukupolvi kuroo eroa umpeen

 • 28.9.2022

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että miehet vanhenevat biologisesti nopeammin kuin naiset. Havaittua sukupuolieroa selittää osittain miesten yleisempi tupakointi ja suurempi kehon koko. Suomessa naiset elävät keskimäärin viisi vuotta pidempään kuin miehet. Sukupuoliero oli suurimmillaan…

Read more..
Back To Top
×Close search
Search