skip to Main Content

Elinikään ja vanhenemismuutoksiin on mahdollista vaikuttaa, kertoo Hyviä uutisia vanhenemisesta -podcastsarjan 3. jakso

  • 20.10.2021

Voiko ikääntymisen biologisiin muutoksiin vaikuttaa? Uusimmassa Hyviä uutisia vanhenemisesta -podcastin jaksossa otetaan siitä selvää, kun ikääntymisen biologisista muutoksista ja niihin vaikuttamisesta keskustelevat tutkijatohtori Saara Marttila Tampereen yliopistosta ja akatemiatutkija Elina Sillanpää Jyväskylän yliopistosta. Toimittajana on Radio Moreenin Pia Sivunen. Jakson …

Read more..

Marja Jylhä: Vanhuustutkijan koronavuosi – Myöhäiskeski-ikä ja pitkäikäisyyden vallankumous

  • 6.10.2021

Lukusuositus syksyn pimeneviin iltoihin! Marja Jylhän kirja Vanhuustutkijan koronavuosi — Myöhäiskeski-ikä ja pitkäikäisyyden vallankumous ilmestyy lokakuun lopulla. Teoksen takakansi kertoo kirjasta näin: ”70-vuotiaat eivät ole vanhoja vaan myöhäiskeski-ikäisiä. Ikääntyneiden sulkeminen pois mielipidetiedusteluista on ikäsyrjintää. Ikäihmiset ovat suhteellisuudentajun ja kekseliäisyyden vuoksi…

Read more..

Iäkkäät selviytyivät korona-arjessa enimmäkseen hyvin

  • 27.9.2021

Hyviä uutisia vanhenemisesta -podcastsarjan 2. jakso on julkaistu! Tässä jaksossa tutkijatohtori Päivi Ahosola Tampereen yliopistosta ja väitöskirjatutkija Tiina Savikangas Jyväskylän yliopistosta kertovat, millaista iäkkäiden korona-ajan arki on tutkimusten mukaan ollut ja mitkä tekijät ovat tukeneet jaksamista pandemia-aikana. Iäkkäiden selviytymisestä korona-ajan…

Read more..

Kirjoituskutsu: Kokemuksia korona-ajasta

  • 16.9.2021

GERECin ja CoEAgeCaren tutkija Paula Vasara kerää eri ikäisten kertomuksia korona-ajasta. Miltä sinusta on tuntunut elää läpi tämän ajan? Kerro kokemuksista korona-ajasta vastaamalla kaikille avoimeen kirjoituskutsuun. Kirjoituskutsu: Kokemuksia korona-ajasta Korona-ajan on usein väitetty muuttaneen maailmaa. Kun yhteiskunta on sulkeutunut monin…

Read more..

Sosiaaliset suhteet, arkiaskareet ja mielekkäät harrastukset tukevat iäkkäitä korona-aikana

  • 16.9.2021

Tämä tiedeuutinen on julkaistu osana Tutkitun tiedon teemavuotta. GEREC osallistuu teemavuoteen jakamalla Hyviä uutisia vanhenemisesta syksyn 2021 ajan. Moni kotona asuva iäkäs ihminen on kokenut elämänsä merkitykselliseksi koronapandemian tuomista rajoituksista huolimatta, kertoo tuore tutkimus. Tärkeiksi tekijöiksi merkityksellisyyden kannalta muodostuivat sosiaalisten…

Read more..

Tutkimus osoittaa: ikääntyneiden toimintakyky paranee säännöllisellä liikunnalla

  • 7.9.2021

Ohjatulla kotiharjoittelulla voidaan parantaa huonokuntoisten ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä, selvisi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä toteutetussa tutkimuksessa. Kotiharjoitteluun osallistuneilla oli myös vähemmän kaatumisia ja heidän avuntarpeensa päivittäisissä toiminnoissa oli vähäisempää kuin harjoitteluun osallistumattomalla ryhmällä. Tutkimukseen osallistui vuosina 2014–2018 yhteensä 299 kotona-asuvaa yli…

Read more..

Ikääntyneille suunnatuissa elintapainterventioissa on huomioitava moniammatillinen yhteistyö, työn koordinointi ja ammattilaisten riittävä osaaminen

  • 2.9.2021

Ikääntyneille suunnatun elintapaintervention jalkautumista terveydenhuollon rakenteisiin tulee tukea kiinnittämällä huomiota moniammatilliseen yhteistyöhön ja resursseihin, ikääntyneiden yksilöllisiin tarpeisiin sekä intervention soveltuvuuteen ikääntyvien arkeen Interventiolla tarkoitetaan terveydenhuollossa ja hyvinvoinnin edistämisessä väliintuloa ja toimenpiteitä, jolla pyritään vaikuttamaan yksilön tai ryhmän terveydentilaan tai käyttäytymiseen.…

Read more..

Hyviä uutisia vanhenemisesta podcast-sarjan ensimmäinen jakso on julkaistu

  • 30.8.2021

Hyviä uutisia vanhenemisesta podcast-sarjan ensimmäinen jakso on julkaistu ja kuunneltavissa! Ensimmäisessä jaksossa käsitellään muistisairauksia ja hyvää elämää sekä aivoterveyden edistämistä. Jaksossa keskustelevat tutkijatohtori, dosentti Mari Aaltonen ja tenure track -professori Jenni Kulmala Tampereen yliopistosta. Toimittajana on Pia Sivunen Radio Moreenista.…

Read more..
Back To Top
×Close search
Search