skip to Main Content

GEREC News puolivuotisjulkaisu on ilmestynyt!

 • 7.6.2024

Vuoden 2024 ensimmäinen puolivuotisjulkaisu on nyt luettavissa! Lisätäksemme toimintamme näkyvyyttä ja tiedottamista kokoamme tutkimuskeskuksen toimintaa yhteen kaksi kertaa vuodessa julkaistavaan GEREC news puolivuotisjulkaisuun. Vuoden 2024 ensimmäseen puolivuotisjulkaisuun on koottu tutkimuskeskuksen uutisia ajalta joulukuu 2023 – toukokuu 2024. Monipuolisen tutkijayhteisömme artikkelit,…

Read more..

Ikääntyvien hoivan tulevaisuus -selvityshankkeen muistio luettavissa

 • 26.4.2024

Gerontologian tutkimuskeskus toteutti vuonna 2023 selvityshankkeen, jossa tarkasteltiin ikääntyneiden hoivan tulevaisuutta tulevaisuusperspektiivissä. Tutkimuksessa kartoitettiin erityisesti hoivatyön organisointia ja teknologian roolia tulevaisuuden hoivatyössä. Lisätietoja selvityshankkeesta voi lukea Trepossa julkaistusta muistiosta: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/156557

Read more..

Uusi akatemiarahoitus infrastruktuurihankkeille – GEREC mukana yhdessä konsortiossa

 • 2.2.2024

Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt yli 22 miljoonaa euroa rahoitusta 11 infrastruktuurihankkeelle. Tampereen yliopiston GEREC on mukana yhdessä näistä konsortioista. Väestön ikääntymisen vaikutusten ymmärtämiseksi pitkittäisaineistot ja sen analysointiin soveltuvat menetelmät ovat avainasemassa. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe -hanke (SHARE-FI)…

Read more..

Paikalliset palvelut ja sosiaalinen toiminta tukevat ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta

 • 26.1.2024

Sosiaalinen toiminta ja lähellä sijaitsevat palvelut tukevat yhteisöllisyyttä ja ikääntyvien ihmisten sosiaalista osallisuutta, kertoo tuore Tampereen yliopistossa valmistunut tutkimus. Tutkimuksessa tarkasteltiin ikääntyvien ihmisten kokemuksia Lähitoreista sekä sitä, miten Lähitorit voivat tukea ikääntyvien kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta. Väestön ikääntyessä monet…

Read more..

Gerec News puolivuotisjulkaisu on luettavissa

 • 4.12.2023

Vuoden 2023 toinen GEREC news puolivuotisjulkaisu on julkaistu! Lisätäksemme toimintamme näkyvyyttä ja tiedottamista kokoamme tutkimuskeskuksen toimintaa yhteen kaksi kertaa vuodessa julkaistavaan GEREC news puolivuotisjulkaisuun. Vuoden 2023 toinen puolivuotisjulkaisu sisältää tutkimuskeskuksen uutisia ajalta kesäkuu 2023 – joulukuu 2023. Monipuolisen tutkijayhteisömme artikkelit,…

Read more..

Ikääntyneiden sairaalahoitopäivien määrä notkahti koronapandemian alussa

 • 10.10.2023

Ikääntyneiden sairaalahoitopäivien määrä väheni voimakkaasti, kun koronarajoitukset alkoivat vuonna 2020. Vaikka väheneminen oli melko lyhytaikaista, se saattoi viivästyttää ikääntyneiden tarvitseman hoidon saamista merkittävästi. Palveluissa näkyy myös pidempiaikainen muutos, jossa ympärivuorokautisten palvelujen peittävyys ja hoitopäivien määrä vähenevät, mutta kotiin tuotavat palvelut…

Read more..

Muistisairaus on korkean iän toiminnanvajavuuksien tärkein syy

 • 8.6.2023

Muistisairaus on hyvin vanhojen ihmisten toiminnanvajavuuksien tärkein syy. Runsas puolet yli 90-vuotiaiden päivittäisten perustoimintojen ongelmista ja melkein viidennes liikkumiskyvyn ongelmista selittyy muistisairaudella. Tämä ilmeni tohtoritutkija Saritha Vargesen ja työtoverien tutkimuksesta, joka ilmestyi BMC Geriatrics -lehdessä.  Muistisairaus yksin aiheuttaa päivittäisten perustoimintojen…

Read more..

GEREC News puolivuotisjulkaisu on luettavissa

 • 6.6.2023

Vuoden 2023 ensimmäinen GEREC news puolivuotisjulkaisu on julkaistu! Lisätäksemme toimintamme näkyvyyttä ja tiedottamista kokoamme tutkimuskeskuksen toimintaa yhteen kaksi kertaa vuodessa julkaistavaan GEREC news puolivuotisjulkaisuun. Vuoden 2023 ensimmäinen puolivuotisjulkaisu sisältää tutkimuskeskuksen uutisia ajalta joulukuu 2022 - toukokuu 2023. Monipuolisen tutkijayhteisömme artikkelit,…

Read more..

Uusi akatemiahanke tutkii muistisairauksia ja niihin liittyvää hoivaa

 • 1.6.2023

Lämpimät onnittelut uudesta akatemiahankkeesta Lina van Aerschot, Jenni Kulmala, Mari Aaltonen sekä muut SOREMO-konsortiossa mukana olevat kollegat! Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 59 akatemiahankkeelle, jotka sisältävät yhteensä 78 osahanketta. SOREMO-konsortio tutkii muistisairauksia ja niihin liittyvää…

Read more..

Välimatkat liikuntapaikoille eivät ole este liikunnallisille iäkkäille ihmisille

 • 19.5.2023

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehty tutkimus osoitti, että enemmän liikkuvat ikääntyneet henkilöt käyvät monenlaisilla liikuntapaikoilla, joiden sijainti voi olla melko kaukana kotoa. Tutkimus osoitti, että liikunnalliset ikääntyneet henkilöt käyvät sekä sisäliikunta- että ulkoliikuntapaikoissa, jotka voivat sijaita melko kaukana…

Read more..

Keskiaikuisuus on seesteistä aikaa – mielen hyvinvointi säilyy varsin hyvänä läpi aikuisuuden

 • 16.5.2023

Gerontologian tutkimuskeskuksessa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että kokonaisvaltainen mielen hyvinvointi on varsin pysyvää keskiaikuisuudesta myöhäisaikuisuuden alkuun eli ikävuosien 42 ja 61 välillä. Mielen hyvinvointi voi toimia yksilöiden voimavarana tukea ja huolehtia myös muiden hyvinvoinnista. Aikuisuuden, erityisesti myöhäisaikuisuuden,…

Read more..
Back To Top
×Close search
Search