skip to Main Content

Uusi tutkimus tarkastelee aktiivista ikääntymistä neljännessä iässä

  • 20.6.2022

Hilla Kiurun ja Heli Valokiven tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin aktiivista ikääntymistä neljännessä iässä. Aktiivista ikääntymistä tarkasteltiin Honkasalon pienen toimijuuden (2013) ja prekaariuden käsitteiden kautta. Neljännessä iässä apua tarvitaan yhä enemmän ja joistakin toimista joudutaan luopumaan. Tutkimuksen mukaan aktiivisuutta toteutettiin joissakin asioissa…

Read more..

Rasva palaa vaihdevuosien jälkeenkin

  • 13.6.2022

Vaihdevuosia seuraavan estrogeenivajeen ajatellaan heikentävän naisten kykyä käyttää rasvaa energianlähteenä. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehty tutkimus osoittaa, että vaihdevuosien ylittäminen tai veren estrogeenipitoisuus ei määritä keski-ikäisten naisten elimistön rasvan käytön tehokkuutta levossa tai liikkuessa. Parempi rasvan käyttökyky ei kertonut paremmasta…

Read more..

Half-year edition 1/2022 of GEREC news is out

  • 9.6.2022

The half-year edition 1/2022 of GEREC news is published. To increase the visibility and improve communication about our activities, GEREC news will be published half-yearly to a wider audience. The half-year edition of GEREC news contains news about our research…

Read more..

Liikunta ja terveellinen ruokavalio vaihdevuosien aikana auttavat suojaamaan rasvankertymisen haitoilta

  • 19.5.2022

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että vaihdevuodet kerryttävät naisten kehoon rasvaa erityisesti vyötärön alueelle. Keski-iässä huomio kannattaa kiinnittää elämäntapoihin, sillä liikunnallinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio auttavat torjumaan rasvankertymisen terveysriskejä. Vaihdevuosien hormonimuutosten myötä naisten elimistöön kertyy rasvaa ja rasvan…

Read more..

Vaihdevuosien hormonimuutos muokkaa naisten aineenvaihduntaa

  • 13.5.2022

Naisten riski sairastua sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin ja tyypin 2 diabetekseen kasvaa keski-iässä nopeammin kuin miesten. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehty tutkimus osoittaa, että vaihdevuosien aikana paitsi sukupuolihormonien myös veren aineenvaihduntatuotteiden profiili muuttuu. Tämä voi selittää sairausriskin kohoamisen. Vaihdevuosien aikana…

Read more..

Professori Taina Rantanen Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi

  • 26.4.2022

Gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta on valittu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi. Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti…

Read more..

Lasten käyttäytymisen erot heijastuvat keski-iän terveyskäyttäytymiseen

  • 21.4.2022

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Gerontologian tutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimusjulkaisussa tarkasteltiin lapsuuden sosioemotionaalisen käyttäytymisen ja keski-iän terveyskäyttäytymisen välisiä polkuja. Tulosten mukaan 8-vuotiaiden lasten käyttäytyminen ennusti sekä itsessään että koulutuksen kautta vuosikymmeniä myöhemmin arvioitua terveyskäyttäytymistä. Terveyskäyttäytymisen taustalla on monenlaisia tekijöitä, joista yksi…

Read more..

Pohjoismainen rekisteritutkimus tarkastelee koulutustason nousun vaikutusta elinajanodotteeseen 65-vuotiaana

  • 20.4.2022

Koulutustaso on yhteydessä materiaalisiin ja sosiaalisiin resursseihin ja muun muassa sijoittumiseen työmarkkinoilla. Pohjoismaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin, miten koulutustason nousu on vaikuttanut 65-vuotiaiden elinajanodotteen kehitykseen vuosina 2001–2015. Tutkimuksen mukaan, koulutustason nousulla on positiivinen vaikutus kokonaiselinajanodotteeseen, mutta koulutusryhmien väliset erot elinajanodotteessa ovat pysyneet…

Read more..

Tuore tutkimus tarkastelee laitoksissa asuvien vanhusten korkeisiin COVID-19 kuolinlukuihin johtaneita tekijöitä

  • 14.4.2022

COVID-19 epidemian vaikutus laitoksissa asuviin vanhuksiin on ollut mittava, eivätkä edes hyvä rokotekattavuus ja varotoimenpiteet ole suojanneet vakavilta tautimuodoilta ja kuolemantapauksilta. Tuoreessa European Journal of Epidemiologyn kutsutussa esseessä tarkasteltiin laitoksissa asuvien vanhojen ihmisten korkeisiin COVID-19 kuolinlukuihin johtaneita tekijöitä. Tämänhetkisen tiedon valossa…

Read more..

Tutkijatohtori Linda Enroth on valittu Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n uudeksi puheenjohtajaksi

  • 11.4.2022

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry valitsi vuosikokouksessaan 6.4.2022 yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi terveystieteiden tohtori Linda Enrothin. Enroth liittyi KaVaan vuonna 2012 ja on ollut aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa sekä jäsensihteerinä (2014-2016) että hallituksen jäsenenä (2015-2022). Lisäksi hän on toiminut pohjoismaisen gerontologian…

Read more..
Back To Top
×Close search
Search