skip to Main Content

Ikääntyvien hoivan tulevaisuus -selvityshankkeen muistio luettavissa

Gerontologian tutkimuskeskus toteutti vuonna 2023 selvityshankkeen, jossa tarkasteltiin ikääntyneiden hoivan tulevaisuutta tulevaisuusperspektiivissä. Tutkimuksessa kartoitettiin erityisesti hoivatyön organisointia ja teknologian roolia tulevaisuuden hoivatyössä. Lisätietoja selvityshankkeesta voi lukea Trepossa julkaistusta muistiosta:

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/156557

Back To Top
×Close search
Search