skip to Main Content

KUULE MINUA – Monitieteiset tulevaisuustyöpajat ja julkisen keskustelun syventäminen muistisairaiden ihmisten hyvän elämän edellytyksistä

Muistisairaiden ihmisten määrän arvioidaan jopa kolminkertaistuvan tulevien kolmen vuosikymmenen aikana. Nykyisen noin 200 000 muistisairaan ihmisen sijaan on todennäköistä, että vuonna 2050 Suomessa elää yli puoli miljoonaa muistisairautta sairastavaa ihmistä. Etenevä muistisairaus ei kosketa vain sairastunutta itseään, joten muistisairauksista johtuva inhimillinen kärsimys tulee koskettamaan suurinta osaa ihmisistä. Tulevina vuosina emme siis voi enää puhua yhteiskunnastamme hyvinvointiyhteiskuntana, mikäli muistisairauksien kanssa elävien ihmisten ja heidän läheistensä osallisuutta ja hyvinvointia ei nosteta vahvemmin esiin.

Suomen Kulttuurirahaston Argumenta-hanke nostaa muistisairaudet ja niihin liittyvät teemat tieteiden väliseen ja laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hankkeessa toteutetaan monitieteisten tulevaisuustyöpajojen sarja, jossa käydään laajaa tieteiden välistä keskustelua. Tieteellisen keskustelun lisäksi työpajoista tuotetaan yhteiskunnallisen keskustelun lisäämiseen tähtäävät taiteelliset ja dokumentaariset tuotokset. Lisäksi järjestetään webinaareja sekä tiedotetaan työpajojen tuloksista monikanavaisesti useamman mukana olevan organisaation toimesta.

Hankkeen lisätään muistisairauksiin liittyvää osaamista yhteiskunnassa. Syntyvän uuden ja monitieteisen ymmärryksen avulla on tavoitteena kehittää yhteiskuntaa muistiystävällisemmäksi ja valmistautua innovatiivisella ja kestävällä tavalla tulevaisuuden tilanteeseen, jossa suurin osa meistä elää arkea jollakin tavalla kosketuksissa etenevien muistisairauksien kanssa.

Rahoittajat
Suomen Kulttuurirahasto, Argumenta

Tutkijaryhmä

Hankkeen johtaja:
Tenure track -professori Jenni Kulmala, Gerontologian tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto

Hankkeen varajohtaja:

Dosentti Jari Pirhonen

Hankkeen koordinaattori:

Tutkija Katarina Blomqvist

 

Hankkeessa toimii noin 40 tutkijan ja asiantuntijan monitieteinen ryhmä. Hankkeen tutkijoihin voi tutustua hankkeen laajalla nettisivustolla.

Projektin laaja nettisivusto: https://projects.tuni.fi/kuuleminua/

Projektin lyhyt käyntikorttisivusto: KUULE MINUA – Monitieteiset tulevaisuustyöpajat ja julkisen keskustelun syventäminen muistisairaiden ihmisten hyvän elämän edellytyksistä | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Projektin Facebook -sivu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089549232310

Back To Top
×Close search
Search