skip to Main Content

Ikääntyvien hoivan tulevaisuus -selvityshankkeen muistio luettavissa

Gerontologian tutkimuskeskus toteutti vuonna 2023 selvityshankkeen, jossa tarkasteltiin ikääntyneiden hoivan tulevaisuutta tulevaisuusperspektiivissä. Tutkimuksessa kartoitettiin erityisesti hoivatyön organisointia ja teknologian roolia tulevaisuuden hoivatyössä. Lisätietoja selvityshankkeesta voi…

Read more..

Uusi akatemiarahoitus infrastruktuurihankkeille – GEREC mukana yhdessä konsortiossa

Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt yli 22 miljoonaa euroa rahoitusta 11 infrastruktuurihankkeelle. Tampereen yliopiston GEREC on mukana yhdessä näistä konsortioista. Väestön ikääntymisen vaikutusten ymmärtämiseksi pitkittäisaineistot…

Read more..

Paikalliset palvelut ja sosiaalinen toiminta tukevat ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta

Sosiaalinen toiminta ja lähellä sijaitsevat palvelut tukevat yhteisöllisyyttä ja ikääntyvien ihmisten sosiaalista osallisuutta, kertoo tuore Tampereen yliopistossa valmistunut tutkimus. Tutkimuksessa tarkasteltiin ikääntyvien ihmisten kokemuksia Lähitoreista…

Read more..

Gerec News puolivuotisjulkaisu on luettavissa

Vuoden 2023 toinen GEREC news puolivuotisjulkaisu on julkaistu! Lisätäksemme toimintamme näkyvyyttä ja tiedottamista kokoamme tutkimuskeskuksen toimintaa yhteen kaksi kertaa vuodessa julkaistavaan GEREC news puolivuotisjulkaisuun. Vuoden…

Read more..

Apuraha haettavissa vanhojen ihmisten asuinolojen ja asuinympäristön tutkimukseen

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö myöntää pienen apurahan vanhojen ihmisten asuinolojen ja asuinympäristön tutkimukseen (15 000e). Tutkimuksen toivotaan kytkeytyvän Jyväskylän seudulle. Apuraha on haettavissa 20.11.2023 mennessä ja lisätietoa…

Read more..

Muistisairaus on korkean iän toiminnanvajavuuksien tärkein syy

Muistisairaus on hyvin vanhojen ihmisten toiminnanvajavuuksien tärkein syy. Runsas puolet yli 90-vuotiaiden päivittäisten perustoimintojen ongelmista ja melkein viidennes liikkumiskyvyn ongelmista selittyy muistisairaudella. Tämä ilmeni tohtoritutkija…

Read more..

GEREC News puolivuotisjulkaisu on luettavissa

Vuoden 2023 ensimmäinen GEREC news puolivuotisjulkaisu on julkaistu! Lisätäksemme toimintamme näkyvyyttä ja tiedottamista kokoamme tutkimuskeskuksen toimintaa yhteen kaksi kertaa vuodessa julkaistavaan GEREC news puolivuotisjulkaisuun. Vuoden…

Read more..

Uusi akatemiahanke tutkii muistisairauksia ja niihin liittyvää hoivaa

Lämpimät onnittelut uudesta akatemiahankkeesta Lina van Aerschot, Jenni Kulmala, Mari Aaltonen sekä muut SOREMO-konsortiossa mukana olevat kollegat! Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on…

Read more..

120 000 € rahoitus muistisairauksia tutkivalle työryhmälle

Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt Suuret kulttuurihankkeet -ohjelmasta 120 000 euroa GERECin muistisairauksia tutkivalle työryhmälle, johon kuuluvat Jari Pirhonen, Jenni Kulmala, Mari Aaltonen sekä väitöskirjatutkijat…

Read more..

100 000 €:n apuraha Juulia Jylhävän tutkimusprojektille: Development of an electronic frailty index for Finnish healthcare to identify vulnerable individuals at early stages

Yliopistotutkija Juulia Jylhävä on saanut Instrumentariumin tiedesäätiöltä 100 000 euron suuruisen Instrufoundation Fellow -apurahan projektille ” Development of an electronic frailty index for Finnish healthcare…

Read more..

VN TEAS-rahoitus Ikäystävällisyyden laatuindikaattorit Suomessa: kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen väestön ikääntymiseen -hankkeelle

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimikunta valitsi 8.2.2023 Tampereen yliopiston hankkeen: Ikäystävällisyyden laatuindikaattorit Suomessa: kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen väestön ikääntymiseen, toteuttamaan hankeselvityksen teemalle: Kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen…

Read more..

Myötä- ja vastoinkäymisissä: Muistisairaus haastaa parisuhteen

Kun ikääntyvä puoliso sairastuu muistisairauteen, alkaa parisuhteessa uusi kausi. Muistisairauteen liittyvät erilaiset oireet saattavat rasittaa sekä parisuhdetta että puolisoiden välistä fyysistä ja emotionaalista läheisyyttä. Pitkässä…

Read more..

GEREC news puolivuotisjulkaisu on luettavissa!

Vuoden 2022 toinen GEREC news puolivuotisjulkaisu on julkaistu! Lisätäksemme toimintamme näkyvyyttä ja tiedottamista kokoamme tutkimuskeskuksen toimintaa yhteen kaksi kertaa vuodessa julkaistavaan GEREC news puolivuotisjulkaisuun. Vuoden…

Read more..

”Se nyt kuuluu tähän ikään” – Ikä on merkittävä voimavara eturauhassyöpää sairastaville

Eturauhassyöpä on suomalaismiesten yleisin syöpä ja siihen sairastutaan yleensä vanhemmalla iällä. Parantuneenkin syövän hoitojen sivuvaikutukset saattavat jäädä jopa pysyviksi haitoiksi miehen elämään. Tampereen yliopiston tutkijoiden…

Read more..

Nuoruuden epäterveelliset elintavat näkyvät nopeampana biologisena vanhenemisena aikuisuudessa

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että nuoruuden epäterveelliset elintavat ja ylipaino kiihdyttävät biologista ikääntymistä jo varhaisessa aikuisuudessa. Perintötekijät voivat selittää havaittuja yhteyksiä Murrosikä…

Read more..

Professori Marja Jylhä sai tietokirjailijapalkinnon

Gerontologian professori Marja Jylhälle myönnettiin lauantaina yksi vuoden 2022 Tietokirjailijapalkinnoista. Marja Jylhä on maamme merkittävimpiä vanhuustutkijoita, ja hän on kirjoittanut kattavasti sekä tutkimuskirjallisuutta että yleistajuista…

Read more..

Marja Jylhä Jyväskylän yliopiston kunniatohtoriksi keväällä 2023

Jyväskylän yliopisto vihkii toukokuussa 2023 viisitoista uutta kunniatohtoria. Yliopiston tiedekunnat promovoivat kunniatohtoriksi henkilöitä, jotka ovat ansioituneet työelämässä, yhteiskunnallisissa tai tieteellisissä tehtävissä. Promootioon osallistuu myös suuri…

Read more..

GEREC onnittelee uusia apulaisprofessoreita Riku Nikanderia, Merja Rantakokkoa sekä Elina Sillanpäätä!

Gerontologian tutkimuskeskus GEREC onnittelee lämpimästi kolmea uutta apulaisprofessoria: Riku Nikanderia, Merja Rantakokkoa sekä Elina Sillanpäätä! Riku Nikander aloitti elokuun alussa kliinisen fysioterapian apulaisprofessorina. Merja Rantakokko…

Read more..

Miehet vanhenevat nopeammin kuin naiset, mutta nuorempi sukupolvi kuroo eroa umpeen

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että miehet vanhenevat biologisesti nopeammin kuin naiset. Havaittua sukupuolieroa selittää osittain miesten yleisempi tupakointi ja…

Read more..

Ikääntyvän naisen lihasvoimaa ja fyysistä toimintakykyä voidaan ennustaa uuden genomityökalun avulla

Ikääntyvien naisten lihasvoimaa ja fyysistä toimintakykyä voidaan ennustaa hyödyntäen uutta genomityökalua, joka kuvaa yksilön perinnöllistä alttiutta tiettyyn ominaisuuteen tai tautiin. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä…

Read more..

Rasva palaa vaihdevuosien jälkeenkin

Vaihdevuosia seuraavan estrogeenivajeen ajatellaan heikentävän naisten kykyä käyttää rasvaa energianlähteenä. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehty tutkimus osoittaa, että vaihdevuosien ylittäminen tai veren estrogeenipitoisuus ei määritä…

Read more..

Half-year edition 1/2022 of GEREC news is out

The half-year edition 1/2022 of GEREC news is published. To increase the visibility and improve communication about our activities, GEREC news will be published half-yearly…

Read more..

Väitöskirjatutkija Saila Kyrönlahdelle 29 250 euron suuruinen apuraha Emil Aaltosen säätiöltä

Emil Aaltosen säätiö on myöntänyt väitöskirjatutkija Saila Kyrönlahdelle 29 250 euron suuruisen apurahan tutkimukseen ’Vanhuuden fyysistä toimintakykyä ennakoivat tekijät ja niiden kehityspolut työiässä’. Lämpimät onnittelut…

Read more..

Professori Taina Rantanen Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi

Gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta on valittu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi. Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää…

Read more..

Lasten käyttäytymisen erot heijastuvat keski-iän terveyskäyttäytymiseen

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Gerontologian tutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimusjulkaisussa tarkasteltiin lapsuuden sosioemotionaalisen käyttäytymisen ja keski-iän terveyskäyttäytymisen välisiä polkuja. Tulosten mukaan 8-vuotiaiden lasten käyttäytyminen ennusti sekä…

Read more..

Pohjoismainen rekisteritutkimus tarkastelee koulutustason nousun vaikutusta elinajanodotteeseen 65-vuotiaana

Koulutustaso on yhteydessä materiaalisiin ja sosiaalisiin resursseihin ja muun muassa sijoittumiseen työmarkkinoilla. Pohjoismaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin, miten koulutustason nousu on vaikuttanut 65-vuotiaiden elinajanodotteen kehitykseen vuosina 2001–2015.…

Read more..

Tutkijatohtori Linda Enroth on valittu Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n uudeksi puheenjohtajaksi

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry valitsi vuosikokouksessaan 6.4.2022 yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi terveystieteiden tohtori Linda Enrothin. Enroth liittyi KaVaan vuonna 2012 ja on ollut aktiivisesti mukana…

Read more..

Yliopistotutkija Juulia Jylhävälle kolmivuotinen apuraha Sigrid Juséliuksen säätiöltä

Sigrid Juséliuksen säätiö on myöntänyt yliopistotutkija Juulia Jylhävälle kolmivuotisen apurahan tutkimukseen ’Multi-omics and causal inference approaches to address the origins of age-related frailty syndrome and…

Read more..

Eläköitymisaikomuksiin vaikuttavia tekijöitä voitaisiin huomioida työpaikoilla

Hiljattain julkaistussa Tampereen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin useiden työelämän laatutekijöiden yhteyttä eläköitymisaikomuksiin. Tulokset antavat viitteitä siitä, että psykososiaalinen työympäristö sekä työntekijän terveyden ja työkyvyn edistäminen…

Read more..

1-4 tutkijatohtorin tehtävää Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopiston monitieteiseen hyvinvoinnin tutkimuksen JYU.Well -yhteisöön haetaan tutkijatohtoreita. Avoinna on 1-4 tutkijatohtorin tehtävää ajalle 2.5.2022 – 31.12.2024 tai sopimuksen mukaan.   Tehtävät ja edellytykset…

Read more..

Johanna Aholalle 26 000 euron apuraha Suomen kulttuurirahastolta

Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt 26 000 euron apurahan Johanna Aholalle väitöskirjatutkimukseen, joka käsittelee persoonallisuuden ominaisuuksien, myöhäisaikuisiän elämänsiirtymien ja terveyskäyttäytymisen välisiä yhteyksiä. Johannan väitöskirjan perustuu Suomen…

Read more..

Juho Vainion Säätiö myönsi apurahoja viidelle GERECin tutkijalle vuodelle 2022

Loistavia rahoitusuutisia! Juho Vainion säätiö on myöntänyt apurahoja viidelle GERECin tutkijalle vuodelle 2022: Linda Enrothille myönnettiin 23 000 euron apuraha tutkimukseen ’Prolonging health or delaying mortality?…

Read more..

Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden podcastissa keskustellaan iäkkäiden yhteiskunnallisesta arvostuksesta, osallisuudesta ja ikäsyrjinnästä

Minkälaisia osallisuuden haasteita ikääntyvät kohtaavat? Miten niihin voidaan vaikuttaa? Onko yhteiskunnassa rakenteellista ikäsyrjintää? Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden podcastissa keskustellaan iäkkäiden yhteiskunnallisesta arvostuksesta. Laura Aikomuksen kanssa keskustelevat, väitöskirjatutkija…

Read more..

Marja Jylhän johtamalle SoWell -tutkimushankkeelle 95 942 euron rahoitus Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö on myöntänyt 95 942 euron suuruisen apurahan professori Marja Jylhän johtamalle SoWell- tutkimusryhmälle hankkeeseen ”Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell) Tutkimus- ja yhteistyöhanke…

Read more..

Akatemiatutkija Elina Sillanpäälle 50 000 euron tutkimusrahoitus

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö on myöntänyt 50 000 euron rahoituksen akatemiatutkija Elina Sillanpään uudelle projektille ”Gene-environment interplay in lifestyle, cardiometabolic diseases and longevity" (LongLife).…

Read more..

Iäkkäät tunnistavat yhteiskunnan heille tarjoamat palvelut, mutta kohtaavat ongelmia niiden saavutettavuudessa

Uudessa tutkimuksessa selvitettiin, millaisia haasteita osallisuuden kokemiselle ikääntyvät kokevat yhteiskunnassa. Tutkimuksen perusteella eläkeikäiset aikuiset ovat tietoisia suomalaisessa yhteiskunnassa tarjolla olevista palveluista ja osallistumismahdollisuuksista, mutta erilaista…

Read more..

Hoivakotiasukkaiden perheenjäsenet korostavat sosiaalista kanssakäymistä toimintakyvyn ylläpitämisessä

Hoivakodissa asuvan ikääntyneen ihmisen läheisillä on tärkeä rooli toimintakyvyn tukemisessa. Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan hoivakotiasukkaiden perheenjäsenet tukivat läheisensä toimintakykyä osallistumalla päivittäiseen hoitoon, tarkkailemalla hoidon toteutumista…

Read more..

Keski-ikäisten naisten tiedonkäsittelytaidot eivät muutu vaihdevuosien aikana

Juuri julkaistussa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa havaittiin, että vastoin joitain aiempia tutkimustuloksia keski-ikäisten naisten tiedonkäsittelytaidot säilyivät muuttumattomana vaihdevuosien aikana. Lisäksi parempi toiminnanohjaus oli yhteydessä…

Read more..

Yli 80-vuotiaiden sosiaalisissa suhteissa tapahtuneet muutokset pandemian aikana ovat olleet hyvin moninaisia

Sosiaalinen aktiivisuus ja yhteys toisiin ihmisiin tukevat terveyttä ja hyvinvointia. Korkea ikä lisää riskiä vakavalle koronavirusinfektiolle, ja siksi ikääntyneillä on suositeltu fyysisten kontaktien vähentämistä pandemiatilanteessa.…

Read more..

Asumisella ja ympäristöllä on tärkeä yhteys hyvään vanhuuteen

Hyviä uutisia vanhenemisesta -podcastin 5. jakso on kuunneltavissa! Ympäristö voi monin tavoin edistää aktiivisena ikääntymistä. Esimerkiksi asumisella, asuinympäristön infrastruktuurilla ja lähiluonnolla on vaikutuksensa siihen, miten…

Read more..

GEREC news puolivuotisjulkaisu on luettavissa

Vuoden toinen GEREC news puolivuotisjulkaisu on julkaistu! Lisätäksemme toimintamme näkyvyyttä ja tiedottamista kokoamme tutkimuskeskuksen toimintaa yhteen kaksi kertaa vuodessa julkaistavaan GEREC news puolivuotisjulkaisuun. Vuoden 2021…

Read more..

Ikä jäykistää verisuonistoa – suoniston joustavuus vaihtelee myös naisen hormonaalisen tilan mukaan

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa mitattiin eri ikäisiltä naisilta valtimoiden jäykkyyttä, joka on sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä. Tutkimus osoitti naisen iän olevan merkittävä valtimoiden joustavuuteen…

Read more..

Senioritaloissa asuvilla miehillä on enemmän toiminnanvajautta ja naisilla yksinäisyyttä

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen tutkimuksessa selvisi, että senioritalojen miesasukkailla on heikompi fyysinen toimintakyky kuin kotona asuvilla iäkkäillä miehillä. Senioritaloissa asuvat naiset ovat…

Read more..

Marja Jylhä: “Suomella olisi varaa tarjota kohtuulliset vanhuuden palvelut niitä tarvitseville”

"Vanhuudesta koituvista menoista vain noin 10 prosenttia koostuu hoivasta. Hoivaa tarvitsee aina vain hyvin pieni osa kerrallaan, eivät kaikki koko ajan", sanoo gerontologian professori Marja…

Read more..

Päivi Herranen palkittiin 2. sijalla Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2021 -kilpailussa

Gerecin väitöskirjatutkija Päivi Herranen palkittiin 2. sijalla Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2021 -kilpailussa. Tutkimuksessa kehitettiin ja validoitiin puristusvoiman polygeeninen riskisumma ja osoitettiin, että se ennustaa ikääntyvien…

Read more..

Liikunta keski-iässä auttaa ehkäisemään naisten vaihdevuosien terveysriskejä

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että vaihdevuosien aikana tapahtuu terveydelle epäedullisia muutoksia, joita liikunta voi auttaa ennaltaehkäisemään. Erityisesti liikunta suojasi naisia vaihdevuosien aikaisen…

Read more..

Keski-iässä koetut alaselkäkivut ennustavat vanhuuden liikkumis- ja toimintakykyä

Alaselkäkipu on hyvin yleinen työ- ja toimintakykyä uhkaava terveysongelma, joka koskettaa lähes jokaista aikuista jossakin elämänvaiheessa. Uudessa Tampereen Yliopiston tutkimuksessa tarkasteltiin alaselkäkivun kehityspolkuja keski-iästä eläkeikään…

Read more..

Uusia luottamustoimia GERECin tutkijoille!

Ikääntymisen tutkijat ovat aktiivisia yhteiskunnallisia vaikuttajia ja asiantuntijoita.   Tenure track professori Jenni Kulmala valittiin Muistiliiton puheenjohtajaksi liittovaltuuston syyskokouksessa lauantaina 20.11.2021. Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja…

Read more..

Vanhuus monimuotoistuu, ja vähitellen myös mielikuvat siitä

Vanhuus muuttuu ja monimuotoistuu. Iäkkäät ihmiset ovat nuortuneet ja varsinkin 75–80-vuotiaat ovat paremmassa kunnossa kuin ikätoverinsa 1990-luvulla. Hyviä uutisia vanhenemisesta -podcastin uusimmassa jaksossa keskustellaan muuttuvasta…

Read more..

Koronasulku ei pahasti järkyttänyt ikäihmisten arkea

Yli 65-vuotiaat suhtautuivat koronapandemian vaatimiin muutoksiin arjessaan joustavasti ja sopeutuen. Tämä ilmenee uudesta puhelinhaastatteluihin pohjautuvasta tutkimuksesta. Monen haastatellun arki oli säilynyt melko ennallaan. Joidenkin arki…

Read more..

Elinikään ja vanhenemismuutoksiin on mahdollista vaikuttaa, kertoo Hyviä uutisia vanhenemisesta -podcastsarjan 3. jakso

Voiko ikääntymisen biologisiin muutoksiin vaikuttaa? Uusimmassa Hyviä uutisia vanhenemisesta -podcastin jaksossa otetaan siitä selvää, kun ikääntymisen biologisista muutoksista ja niihin vaikuttamisesta keskustelevat tutkijatohtori Saara Marttila…

Read more..

The Leonard E. Gibbs Award -palkinto Anu Sirenille ja kanssakirjoittajille

Professori Anu Sirenille ja kanssakirjoittajille on myönnetty The Leonard E. Gibbs Award artikkelista: Voluntary work for the physical and mental health of older volunteers: A…

Read more..

Aging Finns enjoy high level of well-being but also have concerns

Finns aged 65–84 generally enjoy a high level of well-being, according to preliminary results from the SoWell postal survey. The majority of respondents (78%) were…

Read more..

Marja Jylhä: Vanhuustutkijan koronavuosi – Myöhäiskeski-ikä ja pitkäikäisyyden vallankumous

Lukusuositus syksyn pimeneviin iltoihin! Marja Jylhän kirja Vanhuustutkijan koronavuosi — Myöhäiskeski-ikä ja pitkäikäisyyden vallankumous ilmestyy lokakuun lopulla. Teoksen takakansi kertoo kirjasta näin: ”70-vuotiaat eivät ole…

Read more..

Iäkkäät selviytyivät korona-arjessa enimmäkseen hyvin

Hyviä uutisia vanhenemisesta -podcastsarjan 2. jakso on julkaistu! Tässä jaksossa tutkijatohtori Päivi Ahosola Tampereen yliopistosta ja väitöskirjatutkija Tiina Savikangas Jyväskylän yliopistosta kertovat, millaista iäkkäiden korona-ajan…

Read more..

Kirjoituskutsu: Kokemuksia korona-ajasta

GERECin ja CoEAgeCaren tutkija Paula Vasara kerää eri ikäisten kertomuksia korona-ajasta. Miltä sinusta on tuntunut elää läpi tämän ajan? Kerro kokemuksista korona-ajasta vastaamalla kaikille avoimeen…

Read more..

Sosiaaliset suhteet, arkiaskareet ja mielekkäät harrastukset tukevat iäkkäitä korona-aikana

Tämä tiedeuutinen on julkaistu osana Tutkitun tiedon teemavuotta. GEREC osallistuu teemavuoteen jakamalla Hyviä uutisia vanhenemisesta syksyn 2021 ajan. Moni kotona asuva iäkäs ihminen on kokenut…

Read more..

Ikääntyneille suunnatuissa elintapainterventioissa on huomioitava moniammatillinen yhteistyö, työn koordinointi ja ammattilaisten riittävä osaaminen

Ikääntyneille suunnatun elintapaintervention jalkautumista terveydenhuollon rakenteisiin tulee tukea kiinnittämällä huomiota moniammatilliseen yhteistyöhön ja resursseihin, ikääntyneiden yksilöllisiin tarpeisiin sekä intervention soveltuvuuteen ikääntyvien arkeen Interventiolla tarkoitetaan terveydenhuollossa…

Read more..

Hyviä uutisia vanhenemisesta podcast-sarjan ensimmäinen jakso on julkaistu

Hyviä uutisia vanhenemisesta podcast-sarjan ensimmäinen jakso on julkaistu ja kuunneltavissa! Ensimmäisessä jaksossa käsitellään muistisairauksia ja hyvää elämää sekä aivoterveyden edistämistä. Jaksossa keskustelevat tutkijatohtori, dosentti Mari…

Read more..

Professori Marja Jylhä on kutsuttu jäseneksi kansainvälisen AXA Research Fundin tieteelliseen komiteaan.

Professori Marja Jylhä on kutsuttu jäseneksi kansainvälisen AXA Research Fundin tieteelliseen komiteaan. Jäsenyys kestää kolme vuotta. AXA rahoittaa terveyttä, tiedonkäsittelyä ja teknologiaa, ilmastoa ja ympäristöä…

Read more..

Raportti itsemääräämisoikeudesta ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa on julkaistu

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisema raportti käsittelee laajasti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä niin yleisellä tasolla kuin asumispalveluiden henkilökunnan näkökulmasta. Keskuksen tavoitteena on edistää ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta vahvistamalla henkilöstön osaamista…

Read more..

Sosioekonomiset erot toimintakyvyssä ja koetussa terveydessä ovat kasvaneet vanhimmissa ikäryhmissä Suomessa ja Ruotsissa 2000-luvulla

Työuransa toimihenkilöammateissa tehneillä on parempi toimintakyky, ja he arvioivat terveytensä paremmaksi kuin työntekijäammateissa toimineet. Tuoreessa Tampereen ja Tukholman yliopistojen yhteisjulkaisussa todetaan, että erot toimintakyvyssä ja…

Read more..

Yliopistotutkija Subas Neupane sai Akatemiahankerahoituksen vanhuuden tautitaakkaa ennakoivia tekijöitä kartoittavaan tutkimukseen

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt lähes 30 miljoonan euron rahoituksen 59 akatemiahankkeelle. Näistä hankkeista kahdeksan on konsortiohankkeita ja yhteensä hankkeet muodostuvat…

Read more..

Selkeät palvelurakenteet ja toimiva kommunikointi parantavat muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajien mahdollisuuksia vaikuttaa saamiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin

Selkeät palvelurakenteet ja toimiva kommunikointi parantavat muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajien mahdollisuuksia vaikuttaa hoivaan, kertoo tuore tutkimus. Muistisairautta sairastavat henkilöt tarvitsevat usein terveydenhuollon ja…

Read more..

Väestöpoliittinen selvitys on valmistunut: Uusia ehdotuksia ikääntymisestä

Valtioneuvoston tilaama ja Anna Rotkirchin laatima Väestöpoliittinen selvitys julkaistiin 10.3.2021. Pääministeri Sanna Marinin asettaman selvityshankkeen tarkoituksena oli tarkastella väestölliseen tilanteeseen johtaneita syitä ja esittää linjauksia…

Read more..
Anu Siren ja Jenni Kulmala

Uusia professoreita Tampereen GEREC:iin

Kaksi uutta professoria, professori Anu Siren  ja tenure track -professori Jenni Kulmala,  aloittaa kevään 2021 aikana työnsä Gerontologian tutkimuskeskuksessa Tampereella. Olemme iloisia ja ylpeitä hienoista…

Read more..

Mitä kuuluu 60-vuotiaille? Kahdeksanvuotiaana ensimmäisen kerran tutkittuja kartoitetaan taas

Kahdeksanvuotiaana ensimmäisen kerran mukana olleita tutkittavia kaivataan jälleen mukaan Jyväskylän yliopiston Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimukseen. Kansainvälisestikin ainutlaatuinen tutkimus on seurannut samojen, alun perin keskisuomalaisten, ihmisten kehitystä…

Read more..

Yliopistonlehtori Anne Viljasesta Liikunnan vuoden opettaja 2019

Gerontologian ja kansanterveyden yliopistonlehtori Anne Viljaselle myönnettiin Liikunnan vuoden opettaja -palkinto. Palkinnon jakoi Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Sporticus. Palkinnon myöntäminen perustui äänestykseen,…

Read more..

Sarianna Sipilälle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki

Liikuntagerontologian professori, varadekaani Sarianna Sipilälle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki. Kunniamerkkien saajat julkaistiin tiistaiaamuna. Kunniamerkit ovat tasavallan presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja…

Read more..

Outi Jolanki valittiin Euroopan Sosiologijärjestön ikääntymistutkimuksen verkoston johtokuntaan

Dosentti Outi Jolanki on valittu Euroopan Sosiologijärjestön (ESA) Ageing in Europe tutkijaverkoston johtokuntaan elokuusta 2019 lähtien. Ageing in Europe tutkijaverkosto on perustettu vuonna 2001. Se…

Read more..

Current vacancy: Doctoral student (“Functional ability and mobility in old age measured through wearable sensors”)

At the University of Jyväskylä, everyone can find their place in the human-centred environment of 2,500 experts and 14,500 students. Our goal is to create…

Read more..

Current vacancies: 2 Tenure track positions in Gerontology

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its…

Read more..

Avoin työpaikka: Tohtorikoulutettava, Bodily movement -tutkimushanke

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät…

Read more..

Avoin työpaikka: Tutkijatohtori, TRAILS-hanke

Liikuntatieteellisen tiedekunnan Gerontologian tutkimuskeskuksessa, TRAILS –hankkeessa on haettavana tutkijatohtorin tehtävä, ajalle 1.9.2019 – 31.8.2023.   Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto…

Read more..

Current vacancies: PhD candidate in gerontology

Faculty of Sport Sciences, University of Jyväskylä (JYU) in collaboration with the Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), University of Helsinki (UH) is seeking outstanding…

Read more..

Research news: Tenacious and flexible goal pursuit gets older people on the move

Tenacious goal pursuit and flexible goal adjustment have been shown to help maintain psychological well-being despite age related challenges and losses. A recent study demonstrates…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Pitkäaikaishoidon filosofisesta perustasta

Tunnustamisen ulottuvuudet perustana vanhojen ihmisten hyvälle elämälle pitkäaikaishoidossa Tuoreessa artikkelissaan Ten forms of recognition and misrecognition in long-term care for older people Arto Laitinen ja Jari Pirhonen…

Read more..

Research news: Estrogen explains the exosome-carried messenger profile in the circulation among postmenopausal women

A study at the Gerontology Research Center, University of Jyväskylä demonstrated that, in blood circulation, the exosome-carried messenger molecule profile differs between post- and premenopausal…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Korkeasti kuormittava työ lisää sairaalahoidon tarvetta vanhuudessa

Psyykkisesti ja varsinkin fyysisesti kuormittava työ keski-iässä lisää sairaalahoidon tarvetta vanhuudessa, todetaan tuoreessa Age and Ageing -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Asia kävi ilmi Kunta-alan työntekijöiden pitkittäistutkimuksessa…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Liikkumiskyky selittää osaltaan iäkkäiden ihmisten sosiaalinen aktiivisuuden ja kuolleisuuden välistä yhteyttä

Sosiaalista osallistumista pidetään terveyttä ylläpitävänä toimintana, mutta on epäselvää miksi näin on. Lisäselvyyttä asiaan saatiin Gerontologian tutkimuskeskuksessa tohtorikoulutettava Katja Pynnösen toteuttamassa tutkimuksessa, jossa todettiin liikkumiskyvyn…

Read more..

TERVEYDENHUOLTOTUTKIMUKSEN PÄIVÄT 28.–29.11.2013, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö

Teema:Sote-uudistus ja vanhojen ihmisten terveyspalvelutSuomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on muutosten alla. Muutoksella pyritään muun muassa varautumaan väestön voimakkaaseen ikääntymiseen. Tähän väestökehitykseen ovat vaikuttamassa niin syntyvyyden väheneminen, suurten…

Read more..

Hyviä uutisia vanhenemisesta

Sosiaalinen  aktiivisuus on yhteydessä iäkkäiden ihmisten terveyteenSosiaalisesti aktiivisemmilla 65–84-vuotiailla ikäihmisillä oli  17 vuoden seurannassa pienempi kuolleisuuden ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon sijoittumisen riski kuin sosiaalisiin toimintoihin vähemmän…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Sosioekonominen asema on yhteydessä terveyseroihin myös viimeisinä elinvuosina

Sosioekonominen asema on yhteydessä myös hyvin iäkkäiden ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn. Tämä käy ilmi Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön ja gerontologian tutkimuskeskuksen Tervaskannot 90+ -tutkimuksen tuloksista.…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Vaikea ympäristö – yksinäinen vanhus, hankala yhtälö

Koetut ympäristön esteet lisäävät yksinäisyyden kokemusta kotona asuvilla iäkkäillä ihmisillä. Tämä todettiin Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen Life-space mobility in old age eli LISPE-tutkimuksessa, johon osallistui…

Read more..

JAPANILAIS-SUOMALAINEN SEMINAARI: Ageing as a positive phenomenon ? enriching interaction!

JAPANILAIS-SUOMALAINEN SEMINAARI: Ageing as a positive phenomenon ? enriching interaction! Aika: 10.9. klo 9.00-16.10Paikka: Lahden hiihtomuseo, Auditorio, Salpausselänkatu 8, Lahti Vanheneminen on mielenkiintoinen elämänvaihe, joka…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Tehostetussa palveluasumisessa asuvat muistisairaat kokevat eniten kuormittavia siirtymiä elämän loppuvaiheessa

Muistisairaista elämän loppuvaihetta elävistä, vanhainkodissa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvista ihmisistä joka kymmenes koki kuormittaviksi luokiteltavia siirtymiä hoitopaikkojen välillä kolmen viimeisen elinkuukauden aikana. Yleisimpiä olivat toistuvat…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Genominlaajuinen transkriptioanalyysi paljastaa sukupuolieroja ihmisen immuunijärjestelmän vanhenemisessa

Immuunijärjestelmän toiminta heikkenee iän myötä ja tiedetään myös, että miesten ja naisten välillä on eroja immuunijärjestelmän toiminnassa. Vanhenemisen ja sukupuolen vuorovaikutusta on kuitenkin tutkittu vasta…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Iäkkäät naiset luopuvat monista tavoitteistaan

Iäkkäillä ihmisillä on elämässään monenlaisia tavoitteita, jotka useimmiten liittyvät terveyteen, itsenäiseen elämään, ihmissuhteisiin ja erilaisiin harrastuksiin. Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Sytomegaloviruksen vaikutus ihmisen immuunijärjestelmän vanhenemiseen

Vanheneminen johtaa immuunijärjestelmän toiminnan heikkenemiseen. Ihmisen sytomegalovirus (CMV) saattaa olla yksi osatekijä tämän heikkenemisen taustalla. CMV on herpesvirus, joka oireettoman primaari-infektion jälkeen jää latentiksi elimistöön.…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Iäkkäiden liikkumiskyvyn ongelmien taustalla heikentynyt tasapainon varmuus

Kaatuminen ja sen aiheuttama vamma heikentävät iäkkään henkilön koettua tasapainon varmuutta ja lisäävät kaatumisen pelkoa, toteaa tutkijatohtori Erja Portegjis, Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Keski-Suomen keskussairaalan yhteistyössä…

Read more..

Gerontologian tutkimuskeskuksen tohtoriopiskelija LInda Enroth on saanut Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n gradupalkinnon

tutkielmastaan Sosioekonomiset erot vanhoista vanhimpien terveydessä. Palkinto jaettiin Gerontologian päivien päätöstilaisuudessa Helsingissä 7. kesäkuuta. Gerontologian tutkimuskeskusPL 35, 40014 Jyväskylän yliopistoKäyntiosoite: Rautpohjankatu 8Gerontologian tutkimuskeskus33014 Tampereen yliopistoKäyntiosoite:…

Read more..

Eija Pölläselle Aino Sallisen nimikkorahaston ensimmäinen apuraha

Jyväskylän yliopiston emeritarehtori Aino Sallisen nimikkorahaston ensimmäinen apuraha on myönnetty Gerontologian tutkimuskeskuksessa työskentelevälle yliopistotutkija, FT Eija Pölläselle. Eija Pöllänen vastaanotti 10 000 euron suuruisen apurahan Jyväskylän…

Read more..

Tutkijatohtori Elina Sillanpää palkittiin Liikuntatieteen päivien Nuori tutkija -kilpailussa

Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkijatohtori Elina Sillanpää palkittiin Liikuntatieteen päivien Nuori tutkija -kilpailussa Jyväskylässä 12.6.2013. Palkittu tutkimustiivistelmä ”Voimantuottoteho, lihasvoima ja fyysinen suorituskyky ovat yhteydessä keuhkojen toimintakykyyn terveillä…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Elämäntavoitteet voivat tukea tai estää iäkkäiden liikunta-aktiivisuutta

Vaikka liikunnan harrastaminen voi merkittävästi edistää terveenä vanhenemista, monet iäkkäät ihmiset ovat melko passiivisia liikkujia. Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan yksi syy tähän voi löytyä…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Plasmassa kiertävä soluvapaa DNA on yhteydessä kuolleisuuteen ja tulehdustekijöihin: Tervaskannot 90+ Tutkimus

Tutkimusjulkaisu: Plasmassa kiertävä soluvapaa DNA on yhteydessä kuolleisuuteen ja tulehdustekijöihin: Tervaskannot 90+ Tutkimus Vanhenemiseen liittyy tyypillisesti matala-asteinen tulehdus – ilmiö, jonka on myös havaittu ennustavan…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Liikkumiseen houkutteleva ympäristö auttaa ikääntyneen kävelykyvyn ylläpitämisessä

Ympäristö, jossa on ulkoliikuntaan houkuttelevia elementtejä, tukee vanhusten kävelykyvyn säilymistä. Tämä kävi ilmi Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutetussa tutkimuksessa. – Ikääntyneet, joiden kodista oli esteetön pääsy ulos…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Plasman soluvapaan DNA:n eri osakomponenttien karakterisaatio ja yhteys ikään liittyvään tulehdukseen ja frailty-syndroomaan

Plasmassa kiertävä soluvapaa DNA on hiljattain osoittautunut uudeksi käytännölliseksi vanhenemiseen liittyvän systeemisen tulehduksen ja solukuoleman indikaattoriksi. Tässä tutkimuksessa analysoimme soluvapaan DNA eri osakomponenttien (metyloimaton DNA,…

Read more..

Väitöstilaisuus: TtM Anna Siukolan väitöstilaisuus perjantaina 26.4.2013 12.00 Tampereella

Sickness absence and working conditions in the food industry. Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosali, Medisiinarinkatu 3. TtM Anna Siukolan työterveyden alaan kuuluva väitöskirjaSickness absence and…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Hyvä fyysinen toimintakyky vähentää kuolleisuuden riskiä myös yli 90-vuotiailla

Tervaskannot 90+ tutkimuksen yhdeksän vuoden seuranannan tulokset osoittavat, että hyvä toimintakyky ja liikkumiskyky samoin kuin hyvä itsearvioitu terveys, kotona asuminen ja naissukupuoli vähentävät kuolleisuuden riskiä…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Vyötärö-lantiosuhde ei yhteydessä rasvakudoksen määrään vanhoista vanhimmilla naisilla

Painoindeksi ja vyötärönympärys heijastavat rasvakudoksen määrää vanhoista vanhimmilla naisilla ja miehillä, mutta vyötärö-lantiosuhde kuvastaa rasvan määrää vain vanhoista vanhimmilla miehillä, selviää Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa.…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Kehno fyysinen kunto moninkertaistaa sepelvaltimoahtauman riskin

Korkea sepelvaltimoahtauma-aste yhdistettynä hitaaseen kävelynopeuteen nostaa kuolleisuusriskin moninkertaiseksi, todettiin tuoreessa International Journal of Cardiology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Sepelvaltimotauti on edelleen yleisin kuolinsyy Suomessa. Tauti on…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Työiän stressillä haitallisia vaikutuksia vanhuuden toimintakykyyn

Tutkijatohtori Jenni Kulmalan tutkimus osoittaa, että työiässä koetulla stressillä on pitkäaikaisia vaikutuksia vanhuuden fyysiseen toimintakykyyn. Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä Kulmala J, von Bonsdorff…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Hoidetut kadut ja hyvät valot auttavat iäkkäitä liikkumaan

Gerontologian tutkimuskeskuksen tohtorikoulutettava Johanna Eronen selvitti syitä, jotka estävät tai vaikeuttavat iäkkäiden henkilöiden tavanomaista ulkona liikkumista, kuten esimerkiksi kävelylenkkeilyä ja kaupassa käyntiä. – Kyllähän minä…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Toimihenkilöt ja korkeasti koulutetut elävät pidempään 90-vuotiainakin

Toimihenkilöillä ja korkeasti koulutetuilla on vielä yli 90-vuotiaanakin enemmän elinvuosia edessään kuin työntekijäammateissa toimineilla ja vähemmän kouluttautuneilla. Tämä ilmeni tohtoriopiskelija Linda Enrothin tutkimuksesta, joka tehtiin…

Read more..

GERECin ensimmäinen blogi julkaistu

Professori Taina Rantasen kirjoittama blogi löytyy tämän sivuston yläreunasta blogi-otsikon alta Gerontologian tutkimuskeskusPL 35, 40014 Jyväskylän yliopistoKäyntiosoite: Rautpohjankatu 8Gerontologian tutkimuskeskus33014 Tampereen yliopistoKäyntiosoite: Arvo Ylpön katu…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Heikko kuulo sitoo kotiin

Näön ja kuulon ongelmat vähentävät iäkkäiden henkilöiden aktiivista osallistumista erilaisiin tapahtumiin ja harrastuksiin. Tämä havaittiin kahdessa Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimuksessa. Näön ja kuulon ongelmat vähentävät iäkkäiden…

Read more..

Tutkijatohtorirahoitus Leena Formalle Suomen Akatemiasta

Terveystieteiden tohtori Leena Forma tutkii iän ja kuoleman läheisyyden merkitystä sairaalan ja pitkäaikaishoidon käytön ja kustannusten määrittäjänä. Forma on saanut työhönsä Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen…

Read more..

Gerontologian tutkimuskeskus mukaan uuteen COST-verkostoon

GEREC on liittynyt mukaan EU-rahoitteiseen COST-tutkimusverkostoon COST-tutkimusverkostoon (European Cooperation in Science and Technology IS1402) jonka aikana keskitytään ikäsyrjinnän, ageismin tarkastelemiseen, yhteisten tutkimushankkeiden suunnitteluun sekä ikään…

Read more..

Vuokko Kovasen tutkimusryhmälle hankerahoitusta Suomen Akatemialta

Solubiologian dosentti Vuokko Kovasen vetämä ERMA-tutkimus selvittää vaihdevuosiin liittyvän estrogeenivajeen merkitystä ja estrogeenin vaikutusmekanismeja lihasten kokoon, koostumukseen ja suorituskykyyn keski-ikäisillä naisilla. Hanke on saanut Suomen…

Read more..

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta tutkijatohtori Erja Portegijsille

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi apurahan uudelle tutkimushankkeelle joka käsittelee iäkkäiden henkilöiden ulkona liikkumista ja heitä ympäröivää ympäristöä Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti 11 uutta tutkimushanketta vuonna…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Kunnissa suuria eroja pitkäaikaishoidon käytössä

Kunnissa on suuria eroja siinä, millaisia pitkäaikaishoidon palveluja vanhat ihmiset käyttävät viimeisinä elinvuosinaan. Tämä selviää Tampereen yliopistossa tehdystä tutkimuksesta, jossa selvitettiin pitkäaikaishoidon käyttöä vanhoilla ihmisillä…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Ruumiillisella työllä ja vapaa-ajan liikunnalla päinvastaiset vaikutukset vanhuuden toimintakykyyn

Keski-iässä tehty raskas ruumiillinen työ ennustaa heikentynyttä toimintakykyä vanhuudessa, mutta reipas vapaa-ajan liikunta ennakoi hyvää vanhuuden toimintakykyä. Tämä todettiin Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen yhteishankkeessa. Keski-iässä…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Autonomian tunne ja fyysinen suorituskyky määrittävät iäkkäiden henkilöiden elinpiiriä

Autonomian tunne ja fyysinen suorituskyky määrittävät iäkkäiden henkilöiden elinpiiriä. Tämä todettiin Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutetussa tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui 848 yli 75-vuotiasta henkilöä, jotka asuivat…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Vanhuuden hauraus-raihnaus-oireyhtymä yleinen muistisairailla henkilöillä

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä tehdyt tutkimukset tuovat lisävalaisua HRO:n merkitykseen vanhuudessa. Juuri julkaistu tutkimus paljastaa, että HRO on erittäin vahvasti yhteydessä…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Selkeällä hoitofilosofialla voidaan lisätä asukkaiden elämänlaatua vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa

– Pitkäaikaishoidon rakenne on rajussa muutoksessa. Esimerkiksi Tampereella kaupunki muuttaa vauhdilla geriatrisia sairaalapaikkoja tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Myös vanhainkotiosastot on tarkoitus muuttaa tehostetuksi palveluasumiseksi. Samalla kasvaa…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Tehostettu kotikuntoutus auttaa lonkkamurtuman jälkeen

Tehokas ja useita kuukausia kestävä kuntoutus on ensiarvoisen tärkeää, jotta lonkkamurtuman kokeneiden iäkkäiden henkilöiden liikkumis- ja toimintakyky palautuu tasolle, joka vastaa koti- ja lähiympäristön haasteita,…

Read more..

Merja Vuorisalmelle ja Kristina Tiaiselle Suomen Kulttuurirahaston apuraha

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt henkilökohtaisen apurahan Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkijoille, Merja Vuorisalmelle (26 000EUR) ja Kristina Tiaiselle (26 000EUR). Suomen Kulttuurirahasto myönsi apurahoja tänä vuonna yhteensä…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Oma kokemus fyysisestä kunnosta kertoo tulevaisuuden dementiariskistä

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Tukholman Karoliinisen instituutin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että noin viisikymmenvuotiaana huonoksi koettu fyysinen kunto…

Read more..

Tutkimusjulkaisu:Lonkkamurtumaa edeltävä kunto ennakoi leikkauksen jälkeisten liikkumisvaikeuksien kehittymistä

Ikääntyneiden lonkkamurtumapotilaiden liikkumiskyvyn palautumista selvittäneessä tutkimuksessa Gerontologian tutkimuskeskuksen tohtorikoulutettava Anu Salpakoski Jyväskylän yliopistolta havaitsi ulkona liikkumisen vaikeuksien lisääntyvän merkittävästi leikkauksen ja sairaalasta kotiutumisen jälkeen. –…

Read more..

Vanhusaiheinen luentosarja oli menestys!

Tampereen yliopiston ja Gerontologisen tutkimuskeskuksen järjestämä 10-osainen luentosarja vanhuuteen liittyvästä tutkimuksesta on päättynyt. Viikoittaisilla luennoilla Väinö Linna saliin kerääntyi suuri joukko asiasta kiinnostuneita eläkeläisiä, alan…

Read more..

Kaksi uutta raporttia Kuntaliitolta

Kuntaliitto on julkaissut kaksi uutta raporttia Miksi iäkäs ihminen lähtee päivystykseen? ja Iäkkäät päivystyksen käyttäjinä. Niiden kirjoittajina on Tampereen yliopiston geriatrisen tutkijaryhmän tutkijoita. Kuntaliitto on…

Read more..

Gerecin geriatrian professori asiantuntijana Hoivakoti kuntoon-hankkeessa

Jaakko Valvanne on yksi A-studion suositun Hoivakoti kuntoon -ohjelmasarjan asiantuntijoista. Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti on 4.12.14 julkaissut geriatrian professori Jaakko Valvanteen haastattelun otsikolla Televisio-ohjelmalla vanhustenhoidon vallankumoukseen …

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Määräytyykö työuran pituus jo kohdussa?

Matala syntymäpaino lisäsi miesten riskiä joutua sairaseläkkeelle, osoittaa tuore PLoS One -lehdessä julkaistu suomalaistutkimus. Vuosina 1934–44 syntyneistä laajaan tutkimukseen osallistuneista henkilöistä hieman yli 20 %…

Read more..

GEREC:n tutkimus näkyvästi esillä Gerontological Society of American kongressissa

GEREC:n tutkimus oli tänäkin vuonna hyvin esillä Gerontological Society of American vuosttaisessa kongressissa. Marja Jylhän organisoima symposium ”Trends in Health and Functioning among the Oldest-Old…

Read more..

Väitös: 13.3.2015 Lähiympäristö tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia iäkkään ihmisen liikunnalle

TtM Johanna Erosen gerontologia ja kansanterveyden väitöskirjan “Disparities in physical activity in old age” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Suzanne Leveille (University of Massachusetts Boston, USA) ja…

Read more..

Vanhenemista käsittelevä avoin luentosarja alkaa Tampereen yliopistossa

Vanhuus Suomessa – miten se muuttuu ja miten sitä tutkitaan? Mitä vanheneminen voi olla? Vanhustenhoidon murros? Muun muassa näitä aiheita käsitellään Tutkimuksen näkökulmia ikääntymiseen ja…

Read more..

Ilkka Pietilä Journal of Aging Studies -lehden toimituskuntaan

Ilkka Pietilä on kutsuttu uudeksi jäseneksi Yhdysvalloissa ilmestyvän Journal of Ageing Studies-lehden toimituskuntaan. Lehden päätoimittaja on professori Jay Gubrium ja sen julkaisija on Elsevier. Toimituskunnassa…

Read more..

TEKES rahoitusta Monitieteiseen DIGI 50+ hankkeeseen Jyväskylän yliopistoon

TEKES rahoitusta Monitieteiseen DIGI 50+ hankkeeseen Jyväskylän yliopistoon Yli viisikymppisten arki paremmin huomioon palveluntarjonnassa, TEKES-rahalla yhteiskunnallista tietoa ja kaupallista tuotteistusta Monitieteisen DIGI 50+ hankkeen tavoitteena…

Read more..

Tampereen Tervaskannot vuonna 2014

Avoin tiedotustilaisuus Torstaina 16.10.2014 klo 14.00 ikääntymistutkimuksen tuloksista. Linna-rakennuksen Väinö Linna -sali, Kalevantie 5. Missä Tampereen vanhimmat asuvat, millainen on heidän terveytensä, kuka heitä auttaa?…

Read more..

Koneen säätiö on myöntänyt 273.592 € Tampereen yliopiston tutkijoiden työryhmälle dosentti Pirjo Nikander (hankkeen vastuullinen johtaja), dosentti Kirsi Lumme-Sandt ja professori Clas-Håkan Nygård — Gerontologian tutkimuskeskus

Koneen säätiö on myöntänyt 273.592 € Tampereen yliopiston tutkijoiden työryhmälle dosentti Pirjo Nikander (hankkeen vastuullinen johtaja), dosentti Kirsi Lumme-Sandt ja professori Clas-Håkan Nygård — Gerontologian…

Read more..

Gerecin uusi blogi julkaistu

Tutkijakoulutettava Jari Pirhosen kirjoittama blogi löytyy tämän sivuston yläreunasta blogi-otsikon alta. Gerontologian tutkimuskeskusPL 35, 40014 Jyväskylän yliopistoKäyntiosoite: Rautpohjankatu 8Gerontologian tutkimuskeskus33014 Tampereen yliopistoKäyntiosoite: Arvo Ylpön katu…

Read more..

FLAME (Finnish Longitudinal Study of Municipal Employees) tutkijat kokoontuivat 3.12.2014 Tampereelle päivittämään tutkimuksiaan ja suunnittelemaan uusia avauksia — Gerontologian tutkimuskeskus

FLAME (Finnish Longitudinal Study of Municipal Employees) tutkijat kokoontuivat 3.12.2014 Tampereelle päivittämään tutkimuksiaan ja suunnittelemaan uusia avauksia — Gerontologian tutkimuskeskus FLAME (Finnish Longitudinal Study of…

Read more..

Saksalainen Vontobel tutkimuspalkinto ikääntymistutkimuksesta

Gerontologian tutkimuskeskuksen saksalainen vieraileva tutkija Timo Hinrichs voitti Zürichin yliopiston myöntämän ikääntymistutkimuksen Vontobel palkinnon yhteistyöartikkelillaan "Inverse effects of midlife occupational and leisure time physical activity…

Read more..

Yli 90-vuotiaat tervaskannot edustavat tulevaisuutta

Muutama vuosikymmen sitten yli 90-vuotiaat olivat suuria harvinaisuuksia, nyt he ovat 45 000:n suuruinen joukko ja selvin todistus eliniän pitenemisestä. - Tämä joukko edustaa tulevaisuutta,…

Read more..

Tuoko eläkeratkaisu uudet ruuhkavuodet työuran loppuun?

Vanhuuseläkkeen alarajan nostaminen 65 vuoteen pidentää työuria seuraavien vuosien aikana keskimäärin muutamalla vuodella. Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen työelämän ja ikääntymisen tutkijatohtorit Monika ja Mikaela von…

Read more..

Yksitoista teesiä ikääntymisestä

Arkkiatri Risto Pelkosen johtama "Kokeneet ja viisaat" -asiantuntijatyöryhmä luovutti 26.8. raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulalle. Arkkiatri Risto Pelkosen johtama "Kokeneet ja viisaat" -asiantuntijatyöryhmä luovutti…

Read more..

Vanhenemistutkimuksen syysseminaari 20.10.2015 Helsingissä

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, Ikäinstituutti ja GEREC järjestävät Vanhenemistutkimuksen syysseminaarin Tieteiden Talolla Helsingissä tiistaina 20.10.2015 klo. 9-16 aiheena on Ikääntyminen ja sukupuoli. Mukaan mahtuu…

Read more..

Suomen Akatemialta rahoitusta 2 tutkijatohtorille

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta rahoittaa syyskuun 2014 haun perusteella 17 uutta tutkijatohtoria. Jyväskylän yliopistoon Gerontologian tutkimuskeskukseen rahoitusta saatiin kahden uuden tutkijatohtorin projektiin. Kilpailu rahoituksesta…

Read more..

Ilkka Pietilä Tampereen yliopiston tutkijakollegiumiin

Tampereen yliopiston rehtori on nimittänyt Ilkka Pietilän yliopistotutkijan kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa (Institute for Advanced Social Research, IASR). Keväällä 2015 tutkijakollegiumissa oli…

Read more..

Sari Stenholm valittu akatemiatutkijaksi

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on valinnut kymmenen uutta akatemiatutkijaa ja yksi heistä on Tampereen yliopiston gerontologian professorin sijaisena työskentelevä Sari Stenholm. Akatemiatutkijan tehtävä on…

Read more..

GEREC:in tutkijat mukana Sotainvalidien Veljesliiton tutkijafoorumissa

Sotainvalidien Veljesliitto täytti 75 vuotta 18.8.2015. Ennen juhlavuotta Veljesliitto kutsui koolle tutkijafoorumin, jonka tarkoitus oli arvioida sotainvalidien kuntoa ja järjestön tekemää työtä. Tutkijafoorumin neljä artikkelia…

Read more..

Suomen Akatemialta rahoitusta Marja Jylhän ja Riku Nikanderin hankkeille

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen kahdelle GERECn piirissä toteutettavalle tutkimushankkeelle vuosiksi 2014-2019 Marja Jylhä (Tay, terveystieteiden yksikkö): ”Mitä pitkäikäisyyden vallankumous merkitsee terveys-…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: 90-vuotiaat arvostavat terveyttä, itsenäisyyttä ja vapautta

Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan kotona asuvat tamperelaiset 90-91-vuotiaat ihmiset kokevat edelleen säilyttäneensä itsenäisyytensä, vaikka heidän avuntarpeensa onkin lisääntynyt. Itsenäisyyden tunne nousi myös vapauden kokemuksesta:…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Asiointi kodin ulkopuolella edistää ikääntyneen fyysistä aktiivisuutta

Iäkkäiden henkilöiden fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä kehottamalla iäkkäitä lähtemään ulos kodistaan, yliopistotutkija Erja Portegijs selvitti. Jyväskylän yliopistossa Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehty tutkimus osoittaa, että iäkkäiden henkilöiden…

Read more..

Tutkimusjulkaisu – Tunnustamisfilosofia ja vanhustyö

Tuoreessa artikkelissaan väitöskirjatutkija Jari Pirhonen Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksiköstä pohtii pitkäaikaishoidossa elävien vanhojen ihmisten persoonan tunnustamisen problematiikkaa. Artikkeli yhdistää filosofista tunnustamisen teoriaa hoitotyöhön ja herättelee…

Read more..

Tampereen lääkäripäivien kohdeapuraha sairaalageriatrian tutkimukselle

Tampereen yliopiston geriatrian tutkimusryhmälle myönnettiin Tampereen lääkäripäivien 30 000 euron kohdeapuraha vanhusten sairaalahoitoa käsittelevään tutkimukseen. Tutkimushankkeessa "Kun tauti paranee mutta potilas ei: vanhusten sairaalahoito, sen…

Read more..

GeroCenter säätiön kevätseminaari Jyväskylässä 11.4.2016

Digiloikka vanhuspalveluissa - Käytännön kokemuksia mobiiliteknologian ja virtuaalisten palveluiden hyödyntämisestä ikäihmisille Seminaariohjelman löydät tästä. Gerontologian tutkimuskeskusPL 35, 40014 Jyväskylän yliopistoKäyntiosoite: Rautpohjankatu 8Gerontologian tutkimuskeskus33014 Tampereen yliopistoKäyntiosoite:…

Read more..

Tutkijatohtoripaikkoja avoinna PANINI tutkimusverkostossa

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen professori Sarianna Sipilä on osana Marie Skłodowska-Curie rahoituksen saanutta hanketta johon rekrytoidaan väitöskirjatyöntekijöitä. Tutkijatohtoripaikoista lisätietoa osoitteesta: http://www.birmingham.ac.uk/generic/panini/vacancies/index.aspx Gerontologian tutkimuskeskusPL 35, 40014…

Read more..

GEREC mediassa:Tie hyvinvointiin: “Tärkeintä on tunnistaa itselle tärkeät asiat ja elää niiden mukaan”

Henkistä hyvinvointia tutkinut psykologian tohtori ja Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Katja Kokko YLE:n haastattelussa. Linkki juttuun: http://yle.fi/uutiset/tie_hyvinvointiin_tarkeinta_on_tunnistaa_itselle_tarkeat_asiat_ja_elaa_niiden_mukaan/8697271 Gerontologian tutkimuskeskusPL 35, 40014 Jyväskylän yliopistoKäyntiosoite: Rautpohjankatu…

Read more..

GEREC Radio Moreenissa: Mitä on vanhuus nyt ja tulevaisuudessa?

Vanhuus Suomessa kuullaan Radio Moreenissa keskiviikkoisin 24.2.2016 alkaen klo 17.30 ja uusintana sunnuntaisin klo 11.30. Radio Moreenin Vanhuus Suomessa -ohjelmasarjassa tarkastellaan vanhenemista useista näkökulmista. Asiantuntijoiden…

Read more..

Pirjo Nikander Journal of Ageing and Later Life –lehden associate editoriksi

Pirjo Nikander Tampereen yliopistosta ja Gerecistä valittu International Journal of Ageing and Later Life –lehden associate editoriksi 1.1.2016 Kansainvälinen International Journal of Ageing and Later…

Read more..

Vappu Taipale HelpAge Internationalin hallitukseen (Board of Trustees)

Vappu Taipale HelpAge Internationalin hallitukseen (Board of Trustees) Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n puheenjohtaja Vappu Taipale, joka toimii myös GERECn ohjausryhmän puheenjohtajana, on valittu…

Read more..

GEREC ja COST Action Ageism

GERECn tutkijat osallistuvat Cost Action Ageism´n toimintaan. Lue uutiskirje tästä. Gerontologian tutkimuskeskusPL 35, 40014 Jyväskylän yliopistoKäyntiosoite: Rautpohjankatu 8Gerontologian tutkimuskeskus33014 Tampereen yliopistoKäyntiosoite: Arvo Ylpön katu 34

Read more..

ERC Advanced Grant professori Taina Rantaselle

Ikääntymistutkimukseen yli kaksi miljoonaa euroa Jyväskylän yliopistoon Euroopan tutkimusneuvosto on myöntänyt professori Taina Rantaselle arvostetun, yli kahden miljoonan euron suuruisen ERC Advanced Grant -rahoituksen. Se…

Read more..

GERECin Facebook sivut on avattu

GEREC on Facebookissa! Gerontologian tutkimuskeskuksen sivu löytyy hakuvalikon kautta, kun syötät kenttään ”GEREC”. Suora linkki on https://www.facebook.com/gerontologiantutkimuskeskus/Käythän tykkäämässä sivusta sekä kutsut kaikki aihepiiristä kiinnostuneet myös…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Keski-iän rikkonainen työura ennakoi toimintakyvyn ongelmia eläkeiässä

Keski-iän katkonainen työsuhde, työn korkea vaatimustaso ja vähäisemmät hallintamahdollisuudet ennakoivat huonompaa fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä eläkkeelle siirtymisiässä, todetaan kahdessa suomalais-englantilaisen tutkijaryhmän tieteellisessä artikkelissa. - Tutkimukseen…

Read more..

Gerontologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä

TaYn terveystieteiden yksikössä on haettavana määräaikainen vuoteen 2019 kestävä yliopistonlehtorin tehtävä gerontologian alalla Gerontologian tutkimuskeskusPL 35, 40014 Jyväskylän yliopistoKäyntiosoite: Rautpohjankatu 8Gerontologian tutkimuskeskus33014 Tampereen yliopistoKäyntiosoite: Arvo…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Ympäristön esteet heikentävät iäkkään ihmisen autonomiaa

Mitä haasteellisempi ympäristö, sen huonompi mahdollisuus elää elämää sellaisena kuin itse haluaa, tiivistää gerontologian dosentti Merja Rantakokko Jyväskylän yliopistosta uuden tutkimuksen tulokset. Ympäristön piirteet vaikuttavat…

Read more..

NordForsk-rahoitusta ikääntyvän yhteiskunnan tutkijoille

Laaja pohjoismainen tutkimushanke alkaa selvittää vanhuusiän terveyden ja toimintakyvyn edellytyksiä ja muutoksia. Samalla tutkitaan myös, kuinka pohjoismaisen hyvinvointimallin muutokset vaikuttavat vanhuusiän hoivan ja terveydenhuollon tasa-arvoon.…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Vanhenemisvauhti löytyy DNA-ketjuista

Solujen perintöainesta suojaavat telomeerit selittävät, miksi liikkumiskyky heikkenee yksilöllisesti ikäännyttäessä, kertoo Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen uusi tutkimusjulkaisu. Kalenteri-ikä selittää vain osan vanhenemisprosessin etenemisestä. Yksi selitys…

Read more..

Pohjoismaisen gerontologikongressin symposiumehdotusten viimeinen jättöpäivä on 30.9.2015.

23NKG symposiumehdotukset tulee lähettää syyskuun loppuun mennessä. Englanninkieliset ehdotukset miltä tahansa gerontologian osa-alueelta ovat tervetulleita. Tarkat ohjeet löytyvät 23NKG sivuilta. Gerontologian tutkimuskeskusPL 35, 40014 Jyväskylän…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Ulkona liikkuminen auttaa iäkkäiden itsenäisyyden säilyttämisessä

Elinpiirin laajuus kuvastaa iäkkään henkilön osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnassa. Tuore Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutettu tutkimus osoittaa, että rajoittunut elinpiiri lisää todennäköisyyttä, että seuraavan kahden vuoden aikana…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen vähentää sairaalahoidon tarvetta

Uusista eläkkeensaajista noin 25 prosenttia siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle, pääosin mielenterveyteen tai tuki- ja liikuntaelimiin liittyvien syiden vuoksi.- Määrä on huomattava ja siksi on tärkeää tietää, kuinka…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Korkeasti koulutetuilla on parempi toimintakyky ja vähemmän sydän- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöitä myös hyvin vanhana. — Gerontologian tutkimuskeskus

Tutkimusjulkaisu: Korkeasti koulutetuilla on parempi toimintakyky ja vähemmän sydän- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöitä myös hyvin vanhana. Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikössä ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutetussa tutkimuksessa havaittiin,…

Read more..

Väitös: 12.2.2016 Tavoitteista mielekkyyttä vanhuuteen (Saajanaho)

Väitös: 12.2.2016 Tavoitteista mielekkyyttä vanhuuteen (Saajanaho) TtM, KM Milla Saajanahon gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan ”Personal goals in old age - relationships with resources in life,…

Read more..

Laaja medianäkyvyys GERECin tutkimushankkeelle Kohti kaksitahti-Suomea.

KONEen säätiön ja Työsuojelurahaston rahoittama hanke Kohti kaksitahti-Suomea: Työurien pidennys, eläköitymisen polut ja eriarvoistuva vanhuus sai laajaa näkyvyyttä eri medioissa joulukuussa 2015. Hanke on tehnyt…

Read more..

Suomen Akatemian Tutkiva työpaja: kulttuurit, hyvinvointi ja terveys 30.11.2015

Tutkivassa työpajassa Jyväskylän yliopistolla pohditaan tutkijoiden ja eri hallintosektoreiden asiantuntijoiden kesken, miten kulttuuri ja hyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa, miksi kulttuurin hyvinvointimahdollisuuksien tunnistaminen on ajankohtaista, mitä tutkimustarpeita…

Read more..

Väitös: 16.10. 2015 Iäkkäät ihmiset siirtyvät paljon eri hoitopalvelujen välillä elämän lopussa

TtM Mari Aaltosen gerontologian alan väitöskirja Patterns of care in the last two years of life - care transitions and places of death of old…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Vanhan ihmisen tunnustaminen persoonaksi tukee hyvinvointia

Ympärivuorokautisessa hoidossa elävien vanhojen ihmisten hyvinvointia voitaisiin parantaa yksinkertaisesti tunnustamalla heidät yksilöinä ja persoonina, ilmenee Tampereen yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. - Filosofinen tunnustamisen teoria on erinomainen…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Tavoitteet ylläpitävät laajempaa elinpiiriä vanhuudessa

Elinpiiri, eli alue jolla ihminen päivittäisessä elämässään liikkuu, tyypillisesti pienenee vanhuudessa. Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan tavoitteet voivat kuitenkin auttaa iäkkäitä…

Read more..

Job vacancies

Professor Sarianna Sipilä from GEREC, University of Jyvaskyla is a partner in the PANINI network which received a Marie Skłodowska-Curie grant. There will be a…

Read more..

Research news: Environmental facilitators decrease the risk for walking difficulty among older people

A pleasant environment with parks, green areas and walking routes can promote mobility among older community-dwelling individuals found a study conducted at GEREC. “Older people…

Read more..

Seminar on Occupational Gerontology: Aging and new technology

29th August, 2013, University of Tampere Contentsaging and cognition, caregiving, human-computer interaction, older workers abilities, training, and functional assessment.Learning outcome:After the course students know the…

Read more..

Research news: Socioeconomic status is associated with health inequalities also in the last years of life

Socioeconomic status is associated with health and functioning also among the oldest old adults. The results came from the Vitality 90+ study, the School of…

Read more..

Research news: Mobility limitation due to a lack of balance confidence

A fall and subsequent injury decreases a person’s balance confidence and increases his or her fear of falling, was found by postdoctoral researcher Erja Portegijs…

Read more..

Gerontology Research Center joins a new COST-action

GEREC has joined an EU-funded COST-action network COST-action network (European Cooperation in Science and Technology IS1402) that focuses on ageism, the generation of joint research…

Read more..

Research news: Physically and mentally straining job increases the need for hospital care in old age

Mentally and particularly physically straining work in midlife increased the need for hospital care in older age, reveals a new study published in the Age…

Read more..

Postdoctoral research funding from Academy of Finland for Leena Forma

PhD Leena Forma is studying the effects of age and closeness of death on use and costs of hospital and long-term care. The research council…

Read more..

Research news: Physical function as wells as sense of autonomy determine life-space mobility in older people

Physical function and sense of autonomy are independent determinants of life-space mobility in older people. This was found in a study conducted at the Gerontology…

Read more..

Research news: Nonmanual workers and high educated live longer even at the age of 90 years

Nonmanual workers and high educated live longer than manual workers and lower educated even at the age of 90 years or over. A doctoral student…

Read more..

Research news: Inverse Effects of Midlife Occupational and Leisure Time Physical Activity on Mobility Limitation in Old Age

Strenuous occupational physical activity in midlife increases the risk of mobility limitation in old age, whereas leisure-time physical activity decreases the risk. This is found…

Read more..

Research news: Poor hearing confines older adults to their homes

Vision and hearing problems reduce the active participation of older people in various events and activities. This was observed in two studies carried out by…

Read more..

Research news: Older women abandon many of their personal goals

Older people have many kinds of goals in their lives, most commonly related to health, independent living, close relationships, and different activities. However, based on…

Read more..

German Vontobel prize for ageing research

Visiting scientist MD, PhD Timo Hinrichs has won the Vontobel prize for ageing research awarded by the University of Zürich for his research paper "Inverse…

Read more..

Ilkka Pietilä to the Editorial Board of the Journal of Ageing Studies

Ilkka Pietilä has been invited to the Editorial Board of the Journal of Ageing Studies. The Editor of the journal is Professor Jay Gubrium. There…

Read more..

Research news: Is the length of work careers determined in utero?

Low weight at birth increased the risk of disability pension among men, reveals a new Finnish study published in the PLoS One. Around 20% of…

Read more..

Academy of Finland’s Research Council for Health funding to Marja Jylhä and Riku Nikander

The Academy of Finlands´Rezsearch Council for Health has granted funding for two research project in GEREC for years 2015-2019 Marja Jylhä (UTA): The longevity revolution-…

Read more..

Sari Stenholm appointed as a new Academy Research Fellow

The Academy of Finland’s Research Council for Health has decided to fund ten new research posts as Academy Research Fellow and one of them is…

Read more..

Ilkka Pietilä appointed to Fellowship at the Institute for Advanced Social Research

The Rector of the University of Tampere has appointed Ilkka Pietilä for two-year fixed-term Fellowship (Senior Research Fellow) at the Institute for Advanced Social Research.…

Read more..

Deadline for symposia proposals for 23NKG is September 30, 2015

The Scientific Committee welcomes symposia from all fields in ageing research. We particularly encourage cross-disciplinary research and sessions co-organized by research groups from different countries.…

Read more..

A position of university lecturer in gerontology

A position of university lecturer in gerontology at U TampereDear friendsa fixed-term (until 2019) position of university lecturer in gerontology is open at the University…

Read more..

Research news: New knowledge on factors predicting survival in older adults

A Nordic comparative study indicates that of the Finnish men born in the middle of 1910´s only 24 % survived to the age of 75,…

Read more..

You can find GEREC in Facebook

The direct address is https://www.facebook.com/gerontologiantutkimuskeskus/.Please visit the page and like it, remember to invite you colleagues and those interested in ageing research to like the…

Read more..

GEREC and COST Action Ageism

GEREC reserachers participate in the work of COST Action Ageism. Read the newsletter here. Gerontology Research Center;PO Box 35, FI-40014 University of JyväskyläStreet Address: Rautpohjankatu…

Read more..

Research news: The high-educated have better functioning and less cardiometabolic risk factors also in very old age.

The research conducted at the School of Health Sciences and the Gerontology Research Center in the University of Tampere found that the high-educated have better…

Read more..

Pirjo Nikander starts as associate editor in the International Journal of Ageing and Later Life 1.1.2016.

The International Journal of Ageing and Later Life (IJAL) serves an audience interested in social and cultural aspects of ageing and later life development As…

Read more..

Research news: Out-of-home activity supports independence in old age

Life-space mobility reflects an individual’s opportunities to participate in society. A recent study conducted at the Gerontology Research Center of the University of Jyväskylä demonstrates…

Read more..

ERC Advanced Grant Funding for Professor Taina Rantanen

2.04 M€ for aging research to the University of Jyväskylä Active ageing: beyond the same old story. ERC Advanced Grant Funding of 2.04 Million € …

Read more..

Research news: Hearing problems reduce the quality of life of older people

A study published by the University of Jyväskylä, Gerontology Research Center found that hearing loss has wide-ranging impacts not only on older people’s ability to…

Read more..

ASUVA – New housing options in old age

The project receives funding from Prime Minister’s Office (VN-TEAS, tietokayttoon.fi), 248.000€. Duration of the project is 6/2016 – 2/2017. The central goal of the ASUVA-project…

Read more..

Research news: Understanding functional ability: Perspectives of nurses and older people living in long-term care

A new research shows that accounts of functioning differ between long- term care nurses and older people living in long-term care. For the nurses, functional…

Read more..

Costs for antidementia medicine purchases and SII reimbursements increased between the years 2000 and 2013

The use of sheltered housing with 24-hour assistance, a community long-term care service, has increasingly replaced institutional long-term care in the past years in Finland.…

Read more..

Dissertation: 17.2.2017 Walking, physical activity, and life-space mobility among older people (Tsai)

Dissertation: 17.2.2017 Walking, physical activity, and life-space mobility among older people (Tsai) TtM Li-Tang Tsain defends her doctoral dissertation in Gerontology and Public Health ”Walking,…

Read more..

Research news: Home neighborhood motivates older people to physical activity

A recent study, conducted at the Gerontology Research Center of the University of Jyväskylä, shows that walk-friendly environmental design may provide opportunities for physical activity…

Read more..

Long-term care is increasingly concentrated in the last years of life

Very old people often need round-the-clock long-term care (LTC) in the last phase of life. As longevity is becoming more common, more people live the…

Read more..

Research news: Obesity does not predict decline in physical functioning in 90-year-old people

General or abdominal obesity does not predict the development of mobility disability or activities of daily living disbaility in nonagenarians, i.e., in 90-year-old people. This…

Read more..

Research news: Menopause and estrogen affect muscle function

According to a research conducted at the University of Jyväskylä, estrogen acts as a regulator of muscle energy metabolism and muscle cell viability. Menopause leads…

Read more..

Research news: A new assessment method for active ageing

Researchers at the University of Jyväskylä in Finland have developed a new indicator for assessing active aging. The indicator is called the University of Jyväskylä…

Read more..

Research news: Access to water and diverse terrain in the neighbourhood encourage elderly in physical activity

A recently published study, conducted at the Gerontology Research Center of the University of Jyväskylä, found associations between features of natural environment in the home…

Read more..

Research news: Good functional performance decreases the risk of mortality also among nonagenarians

The 9-year follow-up study in the Vitality 90+ Study showed that also in nonagenarians older age, male gender, the activities of daily living (ADL) disability…

Read more..

Research news: Characterization of the role of distinct plasma cell-free DNA species in age-associated inflammation and frailty.

Plasma cell-free DNA (cf-DNA) has recently emerged as a new biomarker of age-associated systemic inflammation and cell death. . In this study we analyzed the…

Read more..

Research news: Circulating cell-free DNA is associated with mortality and inflammatory markers in nonagenarians: the Vitality 90+ Study.

Research news: Circulating cell-free DNA is associated with mortality and inflammatory markers in nonagenarians: the Vitality 90+ Study. Advanced age is typically accompanied with low-grade…

Read more..

Post Doctoral researcher Elina Sillanpää was awarded in Young scientist competition by the Finnish Society of Sport Sciences

Post Doctoral researcher Elina Sillanpää was awarded in Young scientist competition organized by the Finnish Society of Sport Sciences in Jyväskylä June 12, 2013. Her…

Read more..

PhD student at GEREC, Linda Enroth was awarded the best masters thesis on Gerontology

The title of the thesis is Socioeconomic differences in health of the oldest old. The award was given at the national congress of Gerontology June…

Read more..

Research news: Cytomegalovirus (CMV)-dependent and -independent changes in the aging of the human immune system: A transcriptomic analysis

Research news: Cytomegalovirus (CMV)-dependent and -independent changes in the aging of the human immune system: A transcriptomic analysis Ageing is associated with declining function of…

Read more..

Research news: Transcriptional analysis reveals gender-specific changes in the ageing of the human immune system

Ageing is associated with declining function of the immune system and on the other hand it is known that there are gender differences in the…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Vyötärönympäryksellä ja tulehdustasolla yhteisvaikutusta kuolleisuuteen 90-vuotiailla

Tohtoriopiskelija Inna Liskon tutkimuksessa pieni vyötärönympärys yhdistettynä matalaan tulehdustasoon ennakoi alhaista kuolleisuutta 90-vuotiailla naisilla neljän vuoden seurannassa Tutkimustulokset on julkaistu alan kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä. Lisko…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Sosiaalinen aktiivisuus pidentää elinikää ja vähentää iäkkäiden laitoshoidon tarvetta

Tohtorikoulutettava Katja Pynnönen toteaa tutkimuksessaan että sosiaalisesti aktiivisemmilla ikäihmisillä oli noin 17 vuoden seurannan kuluessa pienempi kuolleisuuden ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon sijoittumisen riski kuin sosiaalisiin toimintoihin…

Read more..

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta myöntänyt tutkijatohtorirahoitusta gerontologiaan

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on syyskuun 2011 haun perusteella myöntänyt tutkijatohtorirahoitusta Mikaela von Bonsdorffille ja Elina Sillanpäälle Jyväskylän yliopistoon myönnettiin kaksi tutkijatohtorirahoitusta Suomen Akatemian…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Lapset ja lapsenlapset ehkäisevät itärajan takaa muuttaneiden ikääntyvien syrjäytymistä

Tohtoriopiskelija Sari Heikkisen tutkimuksessa ilmeni että arjen askareet sujuvat ikääntyviltä maahanmuuttajilta mutta tunnetasolla he kokevat olevansa yksinäisiä. Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä tieteenalan lehdessä Heikkinen SJ.…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Laiha syntyessä, lihava keski-iässä – diabeetikko vanhuudessa?

Yliopistotutkija Mikaela von Bonsdorff: Pienikokoisilla vauvoilla selvästi korkeampi veren sokeri- ja insuliinitaso sekä suurempi riski sairastua diabetekseen yli 75 vuoden iässä. Tutkimus on julkaistu kansaivälisessä…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Iäkkäillä on eriarvoiset mahdollisuudet liikuntaan

Tutkijakoulutettava Johanna Erosen uuden tutkimuksen mukaan kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden mahdollisuudet osallistua liikuntaan eivät ole samanarvoiset. Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä tieteenalan lehdessä Eronen J, von…

Read more..

Professori Marja Jylhä EU:n ikäohjelman ohjausryhmään

Joint Programming -työn tavoitteena on lisätä tutkimus- ja tutkimusrahoitusyhteistyötä Euroopassa muutamilla yhteiskunnallisesti tärkeillä avainalueilla. Professori Marja Jylhä on valittu väestöllistä muutosta ja ikääntymistä koskevan yhteisen…

Read more..

Research news: Thin as a baby, obese as an adult – a diabetic in old age?

Researcher Mikaela von Bonsdorff: Small babies had significantly higher blood glucose and insulin levels and a higher risk of diabetes at the age of 75…

Read more..

Academy of Finland: funding for postdoctoral research in gerontology

The Academy of Finland's Research Council for Health has awarded research funding for PhD Mikaela von Bonsdorff and PhD Elina Sillanpää At its meeting on…

Read more..

Research news: Is there successful aging for nonagenarians?

If successful aging is defined by using conventional criteria that emphasize absence of disease and disability, it is rare among nonagenarians. Doctoral student Lily Nosraty…

Read more..

Research news: Nonagenerians are a very heterogeneous age group in terms of health and functional ability

The latest postal survey conducted by the Vitality 90+ study showed that health and functional ability vary greatly in the nonagenarian age group. Over a…

Read more..

Research news: Several individual and environmental factors affect process of mobility decline in old age

Mobility is important for community independence. With increasing age underlying pathologies genetic vulnerabilities, physiological and sensory impairments and environmental barriers increase the risk for mobility…

Read more..

Research news: Knee replacement leads to less pain, improved mobility and better performance also in patients aged 75 and older.

Knee osteoarthritis patients aged ≥ 75 years, who were scheduled for knee replacement, were compared with those who  or had undergone knee replacement one year…

Read more..

GEREC’s International Scientific Advisory Board seminar

GEREC's first International Scientific Advisory Board seminar will be held in Tampere January, 15. The main research themes of GEREC will be presented in the…

Read more..

Research news: Stress symptoms in midlife predict old-age disability

The recently published prospective cohort study by Dr. Jenni Kulmala and co-workers provides strong evidence that perceived work-related stress in midlife predicts functional limitations and…

Read more..

Research group at GEREC awarded funding for a multinational research programme in the field of ageing

A research group from the Gerontology Research Center, based at the University of Jyväskylä’s Department of Health Sciences, received a three-year research grant from the…

Read more..

Research news: Long-term care in sheltered housing has become general, but does not continue until the end of life

Sheltered housing with 24-hour assistance has replaced long-term care in residential homes. Residential homes and specially sheltered housing units are not able to care for…

Read more..

Research news: Coronary calcium together with lower physical capacity multiply the risk of health decline

High coronary artery calcium (CAC) together with slow walking speed multiplies the risk of mortality, reveals a new study published in the International Journal of…

Read more..

GERECin kesäkoulu Jyväskylässä 1.-2.9.2016

Gerontologian kesäkoulu ja sen yhteydessä oleva GEREC:in ohjausryhmän kokous järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä. Kesäkoulun ohjelmassa ensimmäisenä päivänä on mm. uusien tutkimushankkeiden esittelyä Jyväskylän ja Tampereen…

Read more..

FM Saara Marttilan väitöskirja Ageing-associated changes in gene expression and DNA methylation with implications for intergenerational epigenetic inheritance — Gerontologian tutkimuskeskus

Info FM Saara Marttilan väitöskirja Ageing-associated changes in gene expression and DNA methylation with implications for intergenerational epigenetic inheritance tarkastetaan 20.5. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pienessä luentosalissa.…

Read more..

Professori Jaakko Valvanteelle Vuoden yliopistoteko -palkinto

Rehtori Liisa Laakso on myöntänyt professori Jaakko Valvanteelle Vuoden yliopistoteko -palkinnon hänen aktiivisesta työskentelystään suomalaisten vanhusten hyväksi. Palkinto luovutettiin Tampereen yliopiston vuosijuhlassa 29.4. Geriatrian professori…

Read more..

Suomen Akatemian rahoitusta Iäkkäiden ihmisten turvallisen liikkumisen edistämiseen

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 500 000 € Jyväskylän yliopiston terveystieteiden professori Sarianna Sipilälle rahoitusta 4-vuotiseen hankkeeseensa jossa tutkitaan fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun…

Read more..

Gerontologian tutkimuskeskuksen 1-vuotispäivä

Tampereen yliopiston t-rakennus, Medisiinarinkatu 3. Ilmoittautuminen 29.1. mennessä. GEREC on Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen monitieteinen vanhenemisen ja ikääntyvän yhteiskunnan tutkimuskeskittymä. Jyväskylässä monitieteisellä vanhenemistutkimuksella…

Read more..

GERECin kansainvälisen tieteellisen tukiryhmän seminaari

Ensimmäinen GERECin kansainvälisen tieteellisen tukiryhmän seminaari järjestetään Tampereella 15.1. TIlaisuudessa esitellään GERECin tutkimusta tutkimusteemoittain.Kansainvälinen tieteellinen tukiryhmän jäseniä ovat:Professor Gunhild Hagestad, Agder University and NOVA, Oslo,…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Vapaaehtoistyössä apua saaneet iäkkäät henkilöt eivät kokeneet itseään passiivisiksi vastaanottajiksi, vaan ylläpitivät vastavuoroisuutta monin keinoin. — Gerontologian tutkimuskeskus

Tutkimusjulkaisu: Vapaaehtoistyössä apua saaneet iäkkäät henkilöt eivät kokeneet itseään passiivisiksi vastaanottajiksi, vaan ylläpitivät vastavuoroisuutta monin keinoin. Vapaaehtoistyö, ulkoliikunta ja vanhusten hyvinvointi -hankkeessa apua saaneille henkilöille…

Read more..

Juho Vainion Säätiö on myöntänyt rahoitusta

TtT Kristina Tiaisen tutkimukseen  ”Predictors and consequences of frailty  - a life-course approach”  (22 500) ja LTM, tohtoriopiskelija Inna Liskon tutkimukseen” Painoindeksin ja vyötärönympäryksen yhteys toimintakykyyn…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Polven tekonivel auttaa myös yli 75-vuotiaita

LL Katriina Limnellin tutkimuksessa verrattiin polven tekonivelleikkausta odottavia 75-vuotiaita ja sitä vanhempia vuotta aikaisemmin ja kahta vuotta aikaisemmin leikkauksen kokeneisiin. Leikkauksen kokeneilla oli vähemmän kipuja,…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Useat yksilöön ja ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat liikkumiskyvyn heikkenemisprosessiin vanhuudessa

Liikkumiskyky on avainasemassa iäkkään ihmisen itsenäiselle elämälle. Iän myötä liikkumiskyky usein heikkenee. Jotta liikkumiskykyä voidaan parantaa tai sen heikkenemistä ehkäistä, on tärkeää tietää liikkumiskyvyn heikkenemisen taustalla…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Yli 90 -vuotiaat ovat terveydeltään ja toimintakyvyltään hyvin heterogeeninen ikäryhmä

Tervaskannot 90+ -hankkeen viimeisimmän postikyselyn tulokset osoittivat, että terveys ja toimintakyky vaihtelevat suuresti yli 90-vuotiaiden ikäryhmässä. Runsas kolmannes yli 90-vuotiaista elää itsenäistä elämää ja suoriutuu…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Onko hyvä vanheneminen mahdollista yli 90-vuotiaalle?

Hyvän, tai ”onnistuneen” vanhenemisen (successful aging) keskeisinä tunnusmerkkeinä pidetään tutkimuksessa yleensä sairauksien puuttumista ja hyvää toimintakykyä. Jos näitä kriteereitä käytetään, hyvä vanhuus on yli 90-vuotiailla…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Kaatumisen pelko vaikeuttaa kotona selviytymistä lonkkamurtuman jälkeen

Tohtorikoulutettava Johanna Edgren selvitti tutkimuksessaan, että tasapaino ja itse arvioitu tasapainovarmuus ja olivat vahvasti yhteydessä päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen lonkkamurtuman kokeneilla yli 60-vuotiailla henkilöillä. Tutkimustulokset on…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Vaihdevuosien hormonihoito voi ehkäistä keskivartalolihavuutta

Tutkijatohtorina työskennelleen Maarit Ahtiaisen tutkimuksessa todettiin että pitkäaikainen, estrogeeniä sisältävä hormonihoito säilytti kehon testosteroni-estrogeeni-tasapainon vaihdevuosia edeltävän kaltaisena ja oli yhteydessä kehon pienempään rasvan määrään, rasvan…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Estrogeeni selittää vaihdevuosi-ikäisten naisten verenkierron viestimolekyyliprofiilia

Jyväskylän yliopistossa julkaistussa tutkimuksessa todettiin että vaihdevuosi-ikäisten naisten verenkierron viestimolekyyliprofiili on erilainen kuin nuorilla naisilla. Erot viestimolekyylien määrissä ovat yhteydessä verenkierron estrogeenitasoon ja kolesteroliin sekä…

Read more..

Väitös: 17.2.2017 Kävely ylläpitää ikääntyvien elinpiiriä (Tsai)

Väitös: 17.2.2017 Kävely ylläpitää ikääntyvien elinpiiriä (Tsai) TtM Li-Tang Tsain gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan ”Walking, physical activity, and life-space mobility among older people” (Iäkkäiden ihmisten…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Hyvä asuintalon suunnittelu mahdollistaa ikääntyneiden liikkumisen ulkona

Tuore Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutettu tutkimus osoittaa, että asuintaloon liittyvät ympäristön esteet, kuten portaat ja painavat ovet, heikentävät mahdollisuuksia liikkua ulkona päivittäin erityisesti ikääntyneillä,…

Read more..

GEREC:in tutkijat mukana Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ) –konsortiossa

GEREC:in tutkijat mukana Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ) –konsortiossa Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen –konsortio kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä…

Read more..

Call for applications for the International Doctoral Programme in Epidemiology, IPPE 2017-2018 cohort now open!

The IPPE programme is currently open for applications: http://www.uta.fi/hes/en/doctoralstudies/ippe/admission/call.html IPPE is an exciting doctoral training and research opportunity for epidemiologists, researchers and public health personnel…

Read more..

Dementialääkeostojen kustannukset ja Kela-korvaukset kasvoivat vuosina 2000 – 2013

Tehostetun palveluasumisen yleistyminen on siirtänyt dementialääkeostojen kustannuksia iäkkäiden ihmisten itsensä maksettaviksi ja kasvattanut Kelan maksamien korvausten määrää. Muutos on koskettanut etenkin kaikkein vanhimpia, viimeisiä elinvuosiaan…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Ikäihmisten yksinäisyys ja alakulo helpottavat ajan myötä

Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa todettiin että yksinäisyys ja alakulo ovat normaaleja reaktioita ikääntymisen mukanaan tuomiin kielteisiin muutoksiin terveydessä ja sosiaalisessa verkostossa, mutta pitkittyessään ne voivat uhata…

Read more..

Vanha ihminen yksin yhteisössä – tutkimuskohteena tehostettu palveluasuminen. Vanhustenhoidon julkisuuskuvakin voi vähentää vierailuja palvelutaloon — Gerontologian tutkimuskeskus

Vanha ihminen yksin yhteisössä – tutkimuskohteena tehostettu palveluasuminen. Vanhustenhoidon julkisuuskuvakin voi vähentää vierailuja palvelutaloon Vanhojen ihmisten yksin kotona asuessaan kokema yksinäisyys ei välttämättä helpotakaan heidän…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Vanhojen ihmisten itsemurhariskiä ei usein tunnisteta sote-palveluissa

Hieman yli sata yli 70-vuotiasta suomalaista tekee joka vuosi itsemurhan. Valtaosalla, yli 80 prosentilla heistä, oli yhteyksiä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kahden viimeisen elinvuotensa aikana. Tämä…

Read more..

Akatemian kärkihankerahoitusta Jyväskylän yliopistoon

Monika von Bonsdorffin (terveystieteiden laitos) pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjien eläkkeelle siirtymisen haasteita käsittelevässä hankkeessa kehitetään sovellus, jolla voidaan lisätä yrittäjien tietoutta asiasta, optimoida heidän…

Read more..

GEREC mukana Jyväskylä yliopiston Tutkijoiden yössä

Tutkijoiden yössä jokainen voi olla tutkija Tutkijoiden yö tuo perjantaina 30.9.2016 tutkijat suuren yleisön pariin ja kutsuu kaikenikäiset ihmiset tutustumaan tieteeseen ja tieteen tekemiseen. Tapahtuma…

Read more..

Toimijuus ei katoa toimintakyvyn heikentyessä

Vanhojen ihmisten toimijuus ei katoa, vaikka heidän toimintakykynsä heikkenee ja he siirtyvät ympärivuorokautiseen hoitoon, osoittaa Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehty tutkimus. ”Toimijuudella…

Read more..

Valtioneuvoston kanslia rahoittaa yhteisöllisen asumisen tutkimusta

ASUVA (Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus) tutkimus ja kehittämishanke saa rahoituksensa Valtioneuvoston kanslian VN-TEAS rahoituksesta (248.000€) ja sen kesto on 6/2016 – 2/2017. Kilpailuun…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Eläkeuudistuksen sisältö tunnetaan huonosti

Työpaikalla tapahtuvaa tiedottamista lisättävä reilusti, todetaan Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimuksessa - Eläkeuudistus astuu voimaan vuoden 2017 alusta. Uudistuksen tavoitteena on pidentää ikääntyneiden työntekijöiden työuria.…

Read more..

Jyväskylän yliopiston Tiedeblogissa Professori Taina Rantanen

Aktiivisena vanheneminen – ei pelkästään liikuntaa Vanhuus muuttuu ja suhteessa ikävuosiin, se on myös siirtynyt. Monet 60–70-vuotiaat henkilöt vaikuttavat aktiivisilta keski-ikäisiltä. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä nykyiset…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Parempi työkyky ennakoi yrityksen menestymistä

Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa havaittiin yksikön henkilöstön korkeamman keski-iän olevan yhteydessä koettuun huonompaan työkykyyn. Henkilöstön parempi työkyky ennakoi puolestaan yrityksen parempaa menestymistä. Henkilöstön työkykyä voidaan tukea…

Read more..

Väitös: Lihas ja jänne mukautuvat iän myötä Lauri Stenroth, Jyväskylän yliopisto

LitM Lauri Stenrothin biomekaniikan väitöskirjan ”Structure and function of human triceps surae muscle and tendon in aging” tarkastustilaisuus 2.9.2016 Vastaväittäjänä professori Bill Balzopoulos (Liverpool John…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Kuulovaikeudet heikentävät iäkkäiden elämänlaatua

Heikentyneellä kuulolla havaittiin olevan laaja-alaisia vaikutuksia paitsi iäkkäiden henkilöiden kommunikointikykyyn, myös heidän kykyynsä liikkua ja osallistua erilaisiin harrastuksiin ja toimintoihin ilmenee Jyväskylän yliopiston, Gerontologian tutkimuskeskuksen…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Älykkäät nuoret säilyttävät fyysisen toimintakyvyn vanhana

Uuden Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan varhaisen aikuisuuden älylliset kyvyt ovat yhteydessä vanhuuden fyysiseen toimintakykyyn - Fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky ovat tärkeitä tekijöitä itsenäisen elämän ja…

Read more..

Väitöskirjatutkija Jari Pirhosen uusi tutkimusjulkaisu:

Yhteydet palvelutalon ulkopuolelle ja tieto siitä, että olisi mahdollisuus tehdä erilaisia asioita, vaikka näitä mahdollisuuksia ei käyttäisikään, lisäävät tehostetun palveluasumisen asukkaiden autonomiaa. Itsemääräämisen suhteellisuus korostuu…

Read more..

Professori Taina Rantaselle Keski-Suomen Kulttuurirahaston palkinto

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston 57. vuosijuhlassa 13.5. Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa myönnettiin Schildtin palkinto, arvoltaan 15 000 euroa, professori Taina Rantaselle hänen ansioistaan kansanterveyden ja gerontologian…

Read more..

GEREC:in tutkijaryhmä mukana kansainvälisessä ikääntymisen tutkimusohjelmassa

Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkijaryhmälle Akatemian rahoitusta Jyväskylän yliopistoon hankkeeseen Kuulo, muisti ja hyvinvointi: meluisan ympäristön asettamat haasteet iäkkäille henkilöille. Suomen Akatemia on myöntänyt kolmen vuoden tutkimusrahoituksen…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Palveluasuminen yleistyy mutta hoitaa harvoin elämän loppuun saakka

Tehostettu palveluasuminen on kasvattanut asemaansa vanhainkodin kustannuksella vanhuusiän pitkäaikaishoidossa. Vanhainkodit ja erityisesti palveluasumisyksiköt eivät kuitenkaan usein kykene hoitamaan asukkaita heidän elämänsä loppuun saakka,vaan heidät siirretään…

Read more..

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry: Gradupalkinto 2017

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry (KaVa) palkitsee vanhenemisen tutkimukseen liittyvän pro gradu -tutkielman. Ehdotetun pro gradu -tutkielman tulee olla valmistunut vuosien 2014–2017 aikana. Ehdotukset 29.9.2017…

Read more..

Eija Laakkonen akatemiatutkijaksi terveyden tutkimuksen alalle

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on valinnut syyskuun 2016 haun perusteella 12 uutta akatemiatutkijaa. Jyväskylän yliopistossa kilpaillun rahoituksen, noin 435 000 euroa viisivuotisille hankkeilleen, sai…

Read more..

Geenien ja ympäristön merkitys ikääntymisprosessissa esillä terveystieteiden Tieteen päivässä 11.5.

Terveystieteiden Tieteen päivässä aiheesta puhuu akatemiaprofessori Jaakko Kaprio Suomen molekyylilääketieteen instituutista Helsingin yliopistosta. Luennon otsikkona on ”Genes, behavior and aging”. Luento järjestetään klo 8.40-9.50 Ruusupuistossa.…

Read more..

Ovatko vanhat ihmiset nuortuneet? Akatemiarahoitusta nykyvanhusten toiminnallisen iän tutkimukseen

Ovatko vanhat ihmiset nuortuneet? Akatemiarahoitusta nykyvanhusten toiminnallisen iän tutkimukseen Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt professori Taina Rantaselle Jyväskylän yliopistoon 450 000 euron rahoituksen…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Ikääntyneiden pitkäaikaishoidon asukkaiden ja siellä toimivien hoitajien käsitykset toimintakyvystä eroavat toisistaan

Vastajulkaistun tutkimuksen tulokset osoittivat, että ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa asuvat vanhat ihmiset ja siellä toimivat hoitajat ymmärtävät ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn eri tavoin. Tutkimuksessa hoitajat kuvasivat toimintakykyä ensisijaisesti…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Tehostettu harjoittelu lisää ikääntyvien urheilijoiden luuston lujuutta

Suuritehoisella voima-, pikajuoksu- ja hyppelyharjoittelulla voidaan lisätä keski-ikäisten ja iäkkäiden urheilijoiden luuston lujuutta jo varsin lyhyessä ajassa, selviää Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen uudesta tutkimusjulkaisusta. –…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Yrittäjä jatkaa yrittäjänä eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin – yrittäjien eläköityminen sukupuolittunutta

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tutkitaan yrittäjien eläkkeelle siirtymistä kahdessa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa. Tieteellisen tiedon lisäksi tuotetaan myös käytännön sovellus, jonka tarkoituksena on auttaa yrittäjiä…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Kävelyn mukauttaminen auttaa iäkkäitä ylläpitämään laajaa elinpiiriä

Kävelyn mukauttaminen ei olekaan aina huono asia vaan saattaa auttaa iäkkäitä henkilöitä liikkumaan kodin ulkopuolella ja selviytymään ympäristössä olevista liikkumisen esteistä, kertoo gerontologian dosentti Merja…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Kognitiivinen toiminnanohjaus on yhteydessä ikääntyneiden elinpiirin laajuuteen

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan kognitiivinen toiminnanohjaus on yhteydessä ikääntyvien henkilöiden liikkumisaktiivisuuteen elinpiirissään. Liikkumisaktiivisuus elinpiirissä kuvaa henkilön liikkumisen laajuutta, määrää ja mahdollista avun…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Lihavuus ei heikennä toimintakykyä 90-vuotiailla

Yleinen lihavuus tai keskivartalolihavuus ei ennusta liikkumiskyvyn tai päivittäistoimintojen heikentymistä 90-vuotiailla. Sen sijaan pieni vyötärönympärys naisilla ennusti päivittäistoimintojen heikentymistä. Tämä selvisi Tampereen yliopiston ja Gerontologian…

Read more..

Vanhojen ihmisten ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito keskittyy yhä enemmän viimeisiin elinvuosiin

Hyvin vanhaksi elävät ihmiset tarvitsevat usein ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa elämänsä loppuvaiheessa. Pitkäikäisyyden yleistyessä yhä useampi elää viimeiset vuotensa hyvin vanhana. Tampereen yliopistossa tutkittiin, miten tämä muutos…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Lähiympäristö motivoi ikääntyneitä liikkumaan

Tuore Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutettu tutkimus osoittaa, että kävely-ystävälliseksi suunniteltu ympäristö tukee iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen. Erityisesti liikkumiskyvyn heiketessä on tärkeä, että henkilöt…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Biologiseen ikääntymiseen ei voi vaikuttaa hormonikorvaushoidoilla

Twin Research and Human Genetics –lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kaikkien solutyyppien biologinen ikääntyminen ei etene samalla tavalla. Tämä voi johtaa erilaisiin ikääntymismuutoksiin kehon eri kudoksissa.…

Read more..

Tiedote: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry: www.gerontologia.fi

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry (KaVa) on gerontologian alan tutkijoille ja toimijoille tarkoitettu tieteellinen yhdistys. Yhdistyksen verkkosivut ovat uudistuneet ja löydät ne osoitteesta www.gerontologia.fi. Sivuilla…

Read more..

Luentosarja: Studia Generalia Tampereella

Tänä keväänä Tampereella kuullaan tutkimuksen näkökulmia ikääntymiseen ja vanhuuteen GEREC:n tutkijoiden järjestämässä kaikille avoimessa yleisöluentosarjassa. Tämä monitieteinen luentosarja esittelee Tampereen yliopistossa tehtävää ikääntymiseen ja vanhuuteen…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Vanhan ihmisen muistiongelmia voidaan testata sairaalassa helposti

Vanhojen, sairaalahoitoon joutuneiden ihmisten muistiongelmia tai sekavuustilaan viittaavia tarkkaavaisuuden häiriöitä voidaan havaita yksinkertaisilla testeillä, todettiin Tampereen yliopiston tutkimuksessa.Sairaalassa ei usein huomata vanhan ihmisen muistiongelmia tai…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Diabetes ei lisännyt varhaista eläkkeelle siirtymistä

Suomalaistutkimuksessa seurattiin diabetesta ja ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvaa työvuosien menetystä läpi työuran lähes 13 000 henkilön keskuudessa. Tulokset yllättivät: diabetesta sairastaneet henkilöt siirtyivät harvemmin ennenaikaisesti eläkkeelle…

Read more..

Väitös 16.2.: Verenkierron mikroRNAt viestivät terveydentilasta ja suorituskyvystä

FM Reeta Kankaan gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja ”Aging and microRNA messaging: Associations with systemic estrogen levels and physical performance” tarkastettiin 16.2.2018 Jyväskylän yliopistossa. Perimän ja…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Suurin osa keski-ikäisistä voi mieleltään hyvin

Keski-ikäisten mielen hyvinvoinnin kehityspolut ovat erilaisia. Tuoreessa julkaisussa arvioitiin mielen hyvinvointia monipuolisesti ottamalla huomioon yleinen tyytyväisyys elämään sekä psykologinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Psykologiseen hyvinvointiin sisältyy…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Lähijärvi ja ympäristön vaihtelevuus houkuttelevat ikääntyneet ulkoliikuntaan

Asuinympäristöllä on merkitystä iäkkäiden ihmisten liikunnalle. - Järvenranta on usein tasaista aluetta, jolloin kävelijä ei rasitu liikaa ja on siten suotuisa kävelyvaikeuksia kokeville iäkkäille ihmisille.…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Vanhuuden aktiivisuutta arvioiva uusi mittari julkaistu

Jyväskylän yliopistossa on kehitetty mittari, jolla voi arvioida iäkkäiden ihmisten aktiivisuutta. Aktiivisuus tarkoittaa oma-aloitteisuutta ja sitä, että itse tekee jotain tärkeinä pitämiensä asioiden eteen. Mittari…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Suurin osa ikääntyneistä asuu kotona hyvin lähelle kuolemaa

Suurin osa suomalaisista ikääntyneistä asuu kotona hyvin lähelle kuolemaa. Yleistynyt pitkäikäisyys saattaa kuitenkin johtaa aiempaa suurempaan pitkäaikaishoidon käyttöön elämän viimeisinä vuosina. Tämä käy ilmi Tampereen…

Read more..

Väitös: 1.12.2017 Sosioekonominen asema määrittää terveyttä myös hyvin vanhoilla

TtM Linda Enrothin gerontologian alaan kuuluvan väitöskirja ”Social inequality in the health of the oldest old : Socioeconomic differences in health, functioning, mortality and long-term…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Voimaharjoittelu edistää ikääntyneiden elämänlaatua ja elämänhallintaa

Voimaharjoittelulla voidaan edistää ikääntyneiden elinympäristöön liittyvän elämänlaadun ja elämänhallinnan kokemuksia. Tämä havaittiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa, joka toteutettiin yhteistyössä Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Neuromuscular…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Ikääntyneen elinpiiri kapenee, kun muisti ja tarkkaavaisuus heikkenevät

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan kognitiivisen toiminnanohjauksen heikentyminen ennustaa ikääntyvien henkilöiden liikkumisaktiivisuuden vähentymistä. Toiminnanohjaus on kaiken tavoitteellisen toiminnan kannalta tärkeä kognitiivinen kyky. Siinä…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Yhä useampi tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa viimeisinä elinvuosinaan – eri hoitomuotojen kustannusten vertailu on vaikeaa

Vanhojen ihmisten ympärivuorokautista hoitoa on viime vuosikymmeninä muutettu laitoshoidosta (vanhainkoti ja terveyskeskuksen vuodeosasto) tehostettuun palveluasumiseen. Tampereen yliopistossa tutkittiin, kuinka ympärivuorokautisen hoidon käyttö ja kustannukset kahtena…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Vaihdevuodet ja estrogeeni vaikuttavat lihasten toimintaan

Menopaussi kiihdyttää kehon erilaisten kudosten ikääntymismuutoksia, joista tunnetuin lienee luuston haurastuminen eli osteoporoosi. Estrogeenin vaikutukset lihaksistoon tunnetaan vielä heikosti. Jyväskylän yliopistossa äskettäin valmistuneessa tutkimuksessa estrogeenin…

Read more..

Pohjoismainen gerontologiapalkinto professori Taina Rantaselle

Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantaselle on myönnetty pohjoismainen gerontologiapalkinto (Sohlberg-palkinto) tunnustuksena ansiokkaasta gerontologian alan tutkimustyöstä. Rantanen tutkii aktiivisena vanhenemista. Palkintoperusteissa häntä kuvaillaan…

Read more..

Gerontologian professori Marja Jylhä sai Eeva Jalavisto -palkinnon

Societas Gerontologica Fennica ry:n vuoden 2018 Eeva Jalavisto -palkinnon saaja on professori Marja Jylhä. Marja Jylhä on Tampereen yliopiston gerontologian professori ja vuoden loppuun 2017…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Epigeneettinen kello kertoo, oletko ikäistäsi vanhempi

Biologinen ikääntyminen etenee yksilöllisesti. Tuoreessa Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin ikääntyviä naiskaksosia tutkimalla yhteisen perimän ja jaettujen ympäristötekijöiden suuri vaikutus biologiseen ikään. Elinikää…

Read more..

Research news: Resistance training and exercise-motivation go hand-in-hand

A recent study conducted in the University of Jyväskylä suggests that resistance training improves exercise motivation and contributes to making exercise planning among older adults.…

Read more..

Research news: Leucocyte amount proportions associate with menopausal stage

Researchers in the multidisciplinary ERMA study at the University of Jyväskylä have found that total leucocyte amount together with their subtype proportions differ significantly between…

Read more..

Dissertation 8.6.2018: Midlife work exposures and musculoskeletal diseases, mobility limitations and disability in old age

MSc (Public Health) Prakash K.C. defends his doctoral dissertation in Occupational Health ”Midlife work exposures and musculoskeletal diseases, mobility limitations and disability in old age:…

Read more..

Dissertation 25.5.2018: Successful aging among the oldest old

MSc Lily Nosraty defends her doctoral dissertation in Gerontology ”Successful aging among the oldest old”. The opponent is Professor Timo Strandberg (University of Helsinki). Professor…

Read more..

The 2018 winner of the Sohlberg prize – the most prestigious Nordic Prize in Gerontology is Professor Taina Rantanen

Since 2005 Professor Taina Rantanen has been the full Professor of Gerontology and Public Health at the University of Jyväskylä, Finland.  She is one of…

Read more..

Research news: Diabetes did not increase early retirement

A Finnish study examined diabetes and work loss due to early retirement during the work careers of approximately 13,000 people. The findings were exciting –…

Read more..

Dissertation 16.2.2018: Aging and microRNA messaging: Associations with systemic estrogen levels and physical performance

M.A. Reeta Kangas defended her doctoral dissertation in Gerontology and Public Health ”Aging and microRNA messaging: Associations with systemic estrogen levels and physical performance”. The…

Read more..

Research news: A majority of middle-aged people show a high level of mental well-being

A recent study at the University of Jyväskylä has found a surprisingly high level of mental well-being among middle-aged individuals. The study examined multiple dimensions…

Read more..

Siemenrahoitusta viidelle sote-tutkimusaloitteelle

Valmistautuakseen uuden sote-tutkimusalustan perustamiseen yhteiskuntatieteiden ja lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnat sekä johtamiskorkeakoulu käynnistivät yhdessä sote-tutkimusta vahvistavien aloitteiden siemenrahoituksen. Ensimmäinen haku oli auki toukokuun ajan. Hakemuksia…

Read more..

Väitös 8.6.: Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa

MSc Prakash K.C.:n työterveyden alaan kuuluva väitöskirja ”Midlife work exposures and musculoskeletal diseases, mobility limitations and disability in old age: A 28-year follow up of…

Read more..

Väitös 25.5.2018: Hyvä ja onnistunut vanheneminen hyvin vanhoilla

MSc Lily Nosratyn gerontologian alaan kuuluvan väitöskirja ”Successful aging among the oldest old (Hyvä ja onnistunut vanheneminen hyvin vanhoilla)” tarkastetaan 25.5.2018 Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä on…

Read more..

Tutkimusjulkaisu: Huo­no muis­ti ja hei­kot ja­lat – mo­lem­pi pa­hem­pi

Tuore Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että kävelyvaikeudet ovat kaikkein todennäköisimpiä ikääntyneillä, joilla on heikentyneen jalkojen toimintakyvyn lisäksi myös muistiongelmia. Ikääntyessä sekä fyysisessä että kognitiivisessa…

Read more..

Artikkelijulkaisu: Pitkäaikaishoidon filosofisesta perustasta

Tuoreessa artikkelissaan Ten forms of recognition and misrecognition in long-term care for older people Arto Laitinen ja Jari Pirhonen pohtivat filosofisessa tutkimuksessa nykyisin suosittua tunnustamisen tematiikkaa vanhojen…

Read more..

Väitös 26.10.2018: Tek­no­lo­gi­set apu­vä­li­neet pa­ran­ta­vat muis­ti­sai­raan ar­kea oi­kein käy­tet­ty­nä

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä kokemuksia teknologian käyttöönotosta ja vaikutuksista heidän arkeensa. Erityisenä tarkastelun kohteena olivat teknologiaan liittyvät tarpeet, koetut hyödyt ja haitat…

Read more..

Väitös 19.10.: Liikkumiskyky edellyttää fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös tiedonkäsittelyä

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan iäkkäiden henkilöiden tiedonkäsittelytoiminnot vaikuttavat heidän liikkumisaktiivisuuteensa elinpiirissä. TtM Taina Poranen-Clarkin gerontologian ja kansanterveyden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus vahvistaa tietoa aivojen tiedonkäsittelytoimintojen merkityksestä liikkumiskyvylle.…

Read more..

Kes­kus­tel­laan työs­sä jat­ka­mi­ses­ta työ­pai­koil­la

Jyväskylän yliopiston JATKIS-hankkeessa on kehitetty yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa käytännönläheinen työkalu, jonka avulla työntekijät ja työnantajat voivat kartoittaa ja suunnitella ikääntyvän työntekijän työtä eläkeiän lähestyessä ja…

Read more..

GEREC on mukana Jyväskylän yliopiston Tutkijoiden yössä 28.9.2018

Tervetuloa tieteen ja tutkimuksen juhlaan! Tutkijoiden yötä 2018 vietetään jälleen Jyväskylän yliopistossa 28.9. yhtä aikaa 11 muun paikkakunnan ja koko Euroopan kanssa. Koko päivän kestävä…

Read more..

Ge­ron­to­lo­gian ke­sä­kou­lu haas­taa ikään­ty­mi­sen tut­ki­jat poh­ti­maan omaa roo­li­aan vies­tin­nän ja vai­kut­ta­mi­sen sa­ral­la

Kesäkoulun ensimmäisen päivän ohjelman aloittaa alustukset tutkimuksen viestinnästä ja vaikuttamisesta.  Päivän avaa kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo. Hän valottaa puheenvuorossaan sitä, miten kansanedustaja hyödyntää tutkimustietoa työssään. Tutkijan…

Read more..

Moniammatillinen ja moderni sote

Iäkkään potilaan hoidon suunnittelu edellyttää hänen kokonaistilanteensa selvittämistä, sillä ajankohtaisen terveysongelman rinnalla iäkkäillä potilailla on usein pitkäaikaissairauksia, geriatrisia oireyhtymiä (kuten muistisairaudet, vajaaravitsemus, kaatuilu ja gerastenia…

Read more..
Back To Top
×Close search
Search