skip to Main Content

GEREC:in tutkijaryhmä mukana kansainvälisessä ikääntymisen tutkimusohjelmassa

Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkijaryhmälle Akatemian rahoitusta Jyväskylän yliopistoon hankkeeseen Kuulo, muisti ja hyvinvointi: meluisan ympäristön asettamat haasteet iäkkäille henkilöille.

Suomen Akatemia on myöntänyt kolmen vuoden tutkimusrahoituksen Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkijaryhmälle hankkeeseen Kuulo, muisti ja hyvinvointi: meluisan ympäristön asettamat haasteet iäkkäille henkilöille.

Tutkimuksessa selvitetään kuulemisvaikeuksien vaikutuksia iäkkäiden henkilöiden sosiaaliseen osallistumiseen ja elinpiirin mahdolliseen pienenemiseen. Elinpiirillä tarkoitetaan tilaa, jossa ihminen liikkuu sekä eri etäisyyksille tehtyjen matkojen yleisyyttä. Tutkimus perustuu olettamukselle, että mahdolliset ikämuutokset kuulossa ja kognitiivisessa toimintakyvyssä sekä meluisa ympäristö, vaikeuttavat iäkkäiden henkilöiden ympäristön havainnointia ja saattavat ilmetä liikkumisen epävarmuutena. Iäkkäiden henkilöiden arjessa kohtaamien erilaisten kuulemisongelmien ja niistä mahdollisesti aiheutuvien liikkumisongelmien parempi ja laaja-alaisempi ymmärtäminen on tarpeen pyrittäessä edistämään iäkkäiden henkilöiden aktiivista ja tasa-arvoista osallisuutta yhteiskunnassa.

Hanke on yksi kuudesta monikansallisesta ja monitieteellisestä tutkimusprojektista, jotka rahoitettiin ERA-AGE 2:n (European Research Area in Ageing) yhteishankehaussa aiheesta ”Active and Healthy Ageing Across the Life Course”.

Tutkimuksen johtaja:

Anne Viljanen, TtT, tutkijatohtori

Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos

Jyväskylän yliopisto

anne.viljanen@jyu.fi

puh. 040-8053603

www.gerec.fi

Hankkeen kansainvälisinä tutkimuspartnereina toimivat:

Daniel A. Levy, The Interdisciplinary Center Herzliya, Israel
Antje Heinrich, MRC Institute of Hearing Research, Englanti (UK)
Bruce Schneider, University of Toronto, Kanada
Jean-Pierre Gagné, Université de Montréal, Kanada

Back To Top
×Close search
Search