gerec_fi_mainpicture1

GEREC on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen vanhenemisen ja ikääntyvän yhteiskunnan tutkimuksen yhteenliittymä

Gerontologian tutkimuskeskus, GEREC

Ikääntymisen tutkimusta Suomessa

GEREC tuottaa uutta tieteellistä tietoa ikääntymisestä, osallistuu yliopistokoulutukseen ja vahvistaa alan asiantuntemusta, lue tästä lisää.

RSS-feed

Ajankohtaista: uutisia, väitöksiä ja julkaisuja

 • Tutkimusjulkaisu: Lähiympäristö motivoi ikääntyneitä liikkumaan
  Tuore Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutettu tutkimus osoittaa, että kävely-ystävälliseksi suunniteltu ympäristö tukee iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen. Erityisesti liikkumiskyvyn heiketessä on tärkeä, että henkilöt ovat myös tietoisia liikkumiseen houkuttelevista tekijöistä oman kotinsa lähiympäristössä.
 • Tutkimusjulkaisu: Biologiseen ikääntymiseen ei voi vaikuttaa hormonikorvaushoidoilla
  Twin Research and Human Genetics –lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kaikkien solutyyppien biologinen ikääntyminen ei etene samalla tavalla. Tämä voi johtaa erilaisiin ikääntymismuutoksiin kehon eri kudoksissa. Juuri julkaistu tutkimus vahvistaa aiempia havaintoja, joiden mukaan biologinen ikääntyminen etenee yksilöllisesti perintötekijöiden ohjauksessa. Vaihdevuosien yhteydessä käytetty hormonikorvaushoito ei ollut yhteydessä biologiseen ikääntymiseen.
 • Tutkimusjulkaisu: Estrogeeni selittää vaihdevuosi-ikäisten naisten verenkierron viestimolekyyliprofiilia
  Jyväskylän yliopistossa julkaistussa tutkimuksessa todettiin että vaihdevuosi-ikäisten naisten verenkierron viestimolekyyliprofiili on erilainen kuin nuorilla naisilla. Erot viestimolekyylien määrissä ovat yhteydessä verenkierron estrogeenitasoon ja kolesteroliin sekä kehonkoostumukseen ja muihin terveysindikaattoreihin. Tämä mahdollistaa tutkittujen viestimolekyylien käytön terveydentilan arvioinnissa.
 • Väitös: 17.2.2017 Kävely ylläpitää ikääntyvien elinpiiriä (Tsai)
  TtM Li-Tang Tsain gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan ”Walking, physical activity, and life-space mobility among older people” (Iäkkäiden ihmisten kävely, fyysinen aktiivisuus ja liikkuminen elinpiirissä) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti, akatemiatutkija Sari Stenholm (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Taina Rantanen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
 • Tutkimusjulkaisu: Hyvä asuintalon suunnittelu mahdollistaa ikääntyneiden liikkumisen ulkona
  Tuore Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutettu tutkimus osoittaa, että asuintaloon liittyvät ympäristön esteet, kuten portaat ja painavat ovet, heikentävät mahdollisuuksia liikkua ulkona päivittäin erityisesti ikääntyneillä, joilla on heikentynyt liikkumiskyky. Terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että ikääntyneet pääsevät vaikeuksitta ulos kodistaan.
 • GEREC:in tutkijat mukana Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ) –konsortiossa
  Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen –konsortio kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimus kohdistuu riskiryhmiin: nuoret jotka eivät ole koulutuksessa, työssä eivätkä ammatillisessa harjoittelussa, työmarkkinatuen varassa olevat henkilöt, aikuiset turvapaikan hakijat joilla on oleskelulupa, sekä yli 65-vuotiaat sosiaali- ja terveyspalvelujen monikäyttäjät.
 • Call for applications for the International Doctoral Programme in Epidemiology, IPPE 2017-2018 cohort now open!
  The IPPE programme is currently open for applications: http://www.uta.fi/hes/en/doctoralstudies/ippe/admission/call.html IPPE is an exciting doctoral training and research opportunity for epidemiologists, researchers and public health personnel worldwide. The School of Health Sciences in the University of Tampere, Finland is now inviting applications from qualified candidates to its International Doctoral Programme in Epidemiology (IPPE).
 • Dementialääkeostojen kustannukset ja Kela-korvaukset kasvoivat vuosina 2000 - 2013
  Tehostetun palveluasumisen yleistyminen on siirtänyt dementialääkeostojen kustannuksia iäkkäiden ihmisten itsensä maksettaviksi ja kasvattanut Kelan maksamien korvausten määrää. Muutos on koskettanut etenkin kaikkein vanhimpia, viimeisiä elinvuosiaan eläviä ihmisiä.