Siirry pääsisältöön

Väitöskirjatutkija, tunnista osaamisesi!

Gerontologian tutkimuskeskuksen 15 väitöskirjatutkijaa kokoontuivat 11.4.2024 aurinkoisessa ja tuulisessa Jyväskylässä tutustumisen ja tulevaisuuden yhteistyön rakentamisen merkeissä. Väitöskirjatutkijoiden tiiviimpää yhteistyötä Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen välillä aloiteltiin jo vuonna 2019, mutta maailman mullistukset heittivät kapuloita rattaisiin hidastaen yhteistyön syventämistä. Kipinä yhteistyön elvyttämiselle syttyi kuitenkin uudelleen GERECin syyskoulussa 2023. Väitöskirjatutkijoiden verkostoitumispäivä olikin täynnä inspiraatiota, intoa ja iloisia kohtaamisia.

Päivän keskeinen teema oli oman osaamisen tunnistaminen ja sen näkyväksi tekeminen. Saara Minkkinen Jyväskylän yliopiston henkilöstöpalveluista oli alustamassa Jyväskylän yliopiston Osaamisprofiili -työkalun käytössä. Osalle Osaamisprofiili -työkalu olikin tuttu GERECin syyskoulusta, mutta osalle työkalu oli uusi tuttavuus ja hyödynsimmekin sitä nyt hieman eri tavoin kuin syyskoulussa.

Osaamisprofiili -työkalun tarkoituksena on tunnistaa ja jäsentää omaa osaamista ja ammatti-identiteettiä sekä opetella oman osaamisen sanoittamista ja siitä viestimistä. Oman osaamisen tunnistaminen ja sen jakaminen on GERECin sisäisen yhteistyön kannalta tärkeää ja välttämätöntä. Saara Minkkisen pitämän innostavan alustuksen jälkeen hyödynsimme työkalua pienryhmissä, joissa samalla tutustuimme toisiimme esittelemällä omia uratarinoitamme ja eri yhteyksissä kertynyttä osaamistamme. Ryhmätyöskentelyn avulla huomasimme, että meillä on valtavasti erilaista osaamista, jota voisimme yhdistellä ja hyödyntää myös tutkimuskeskuksen sisällä: tieteellisen tiedon tuottamiseen liittyvää osaamista, monipuolista menetelmäosaamista, organisointi- ja projektinhallintataitoja, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, ongelmanratkaisutaitoja, monipuolista kielitaitoa, sekä rutkasti luovuutta, itseohjautuvuutta ja sinnikkyyttä. Porukastamme löytyi myös osaamista, jota ei välttämättä tämänhetkisessä työssä pääse hyödyntämään, vaikka haluaisi. Tällaisina nousivat esille esimerkiksi ohjaus- ja valmennusosaaminen, luova kirjoittaminen, visuaaliset taidot, tekoälyn tehokas käyttö ja hyödyntäminen sekä terveydenhuollon ammattilaisten käytännön osaaminen.

Lounaan jälkeen pohdimme ensin pienryhmissä ja sitten koko porukalla tulevaisuuden uraunelmia ja mahdollisuuksia. Erilaisten työuran skenaarioiden jakaminen auttoi hahmottamaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Pidimme tärkeänä tulevaisuuden työn mielekkyyttä, jatkuvuutta, kertyneen asiantuntijuuden laajaa ja monipuolista hyödyntämistä sekä hyvää työyhteisöä.

Tutkimuskeskuksen tulevaisuus väitöskirjatutkijoiden näkökulmasta oli myös yksi teema iltapäivän sessiossa. Meille muodostui yhteinen näkemys siitä, että GERECin laajaa osaamista ja verkostoa pitäisi hyödyntää nykyistä aktiivisemmin ja näkyvämmin. Keskusteluissa korostui sisäisen yhteistyön vahvistaminen ja sen näkyvyyden lisääminen myös tutkimuskeskuksen ulkopuolelle. Tiiviimpi yhteistyö Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen välillä, kuten yhteiset artikkelit ja rahoitushakemukset, voisivat olla askelia oikeaan suuntaan. Lisäksi GERECille voisi luoda  tutkijoiden osaamiskartan, joka auttaisi sekä meitä GERECin jäseniä, että ulkopuolisia löytämään ja hyödyntämään jäsentemme monipuolista osaamista.

Iltapäivän sessiossa Jenni Kulmalan ja Laura Joensuun esitykset verkostoitumisesta ja konsortiohankkeista vahvistivat ajatustamme yhteistyön tärkeydestä. Onnistumiset syntyvät hyvällä porukalla, samankaltaisella työtahdilla ja mielekkäällä työnteolla.

Toiveemme on, että tämä huhtikuinen väitöskirjatutkijoiden verkostoitumispäivä ei ollut vain kertaluonteinen tapahtuma, vaan alku uudelle ja vahvemmalle yhteistyölle. Jatkossa toivomme, että verkostoitumispäivä olisi osana GERECin vuosikalenteria ja kannustamme myös muissa urapolun vaiheissa olevia samankaltaiseen toimintaan. Tästä on hyvä jatkaa kohti yhteisiä tavoitteita, muistaen, että meillä on GERECissä Suomen paras osaaminen ikääntymistutkimuksen kentällä!

 

Kirjoittajat:

Laura Lahti, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Katja Lindeman, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

 

 

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae