Siirry pääsisältöön
Paikalliset Palvelut Ja Sosiaalinen Toiminta Tukevat Ikääntyvien Hyvinvointia Ja Sosiaalista Osallisuutta

Paikalliset palvelut ja sosiaalinen toiminta tukevat ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta

Sosiaalinen toiminta ja lähellä sijaitsevat palvelut tukevat yhteisöllisyyttä ja ikääntyvien ihmisten sosiaalista osallisuutta, kertoo tuore Tampereen yliopistossa valmistunut tutkimus. Tutkimuksessa tarkasteltiin ikääntyvien ihmisten kokemuksia Lähitoreista sekä sitä, miten Lähitorit voivat tukea ikääntyvien kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta.

Väestön ikääntyessä monet kunnat ovat etsineet keinoja edistää ikääntyvien ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta. Anniriikka Rantala, Outi Valkama, Rita Latikka ja Outi Jolanki tarkastelivat tutkimuksessaan Tampereella kehitettyä Lähitori-mallia. Lähitorit ovat kaikille avoimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, jotka tarjoavat muun muassa palveluohjausta ja neuvontaa, ryhmä- ja harrastustoimintaa sekä tapahtumia alueen asukkaille. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten lähitorit voivat tukea ikääntyvien kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta. Tutkimuksen aineisto kerättiin AIsola tutkimushankkeessa (Tampereen yliopisto 2021–2022) haastattelemalla lähitorien läheisyydessä asuvia ikääntyviä ihmisiä yksilöhaastatteluin sekä kävelyhaastatteluin.

– Lähitorit näyttävät olevan käytännöllinen keino tukea eri asumismuodossa asuvien kaupunkilaisten välisiä kohtaamisia ja sosiaalista vuorovaikutusta. Esimerkiksi palvelutalossa asuville ihmisille lähitoreilla tapahtuva tutustuminen alueen muihin, palvelutalon ulkopuolella asuviin ihmisiin, voi olla hyvin tärkeää, kertoo väitöskirjatutkija Anniriikka Rantala Tampereen yliopistosta.

Tutkimuksen tulokset korostavat lähitorien roolia kohtaamisen ja yhteisen tekemisen paikkoina. Tutkimukseen osallistuneet kertoivat osallistuvansa lähitoreilla monenlaisiin ryhmätoimintoihin, minkä lisäksi osallistujat kuvasivat myös itse perustamiaan ryhmiä, joissa esimerkiksi jumpattiin, katsottiin televisiota tai tehtiin käsitöitä yhdessä. Tärkeänä näyttäytyi myös mahdollisuus valita milloin ja miten ryhmätoimintaan ja lähitorien tarjoamiin aktiviteetteihin haluaa osallistua, jolloin lähitorien toiminta oli helppo sovittaa osaksi omaa arkea.

– Lähitori-malli on konkreettinen esimerkki sektoreiden välisestä yhteistyöstä, jolla voidaan edistää ikääntyvien ihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja tarjota ennaltaehkäisevää hoivaa ja huolenpitoa. Lähitorien kaltaiset palvelumallit ovat tärkeitä kaikenlaisilla asuinalueilla, mutta kenties erityisesti lähiöissä ja kaupunkien reunamilla, joista matka keskustan palveluiden ja kohtaamispaikkojen ääreen voi olla pitkä tai hankalasti saavutettava, Rantala jatkaa.

Paikallisia palveluita ja kohtaamispaikkoja suunniteltaessa on tärkeää kiinnittää huomiota ikääntyvän väestön moninaisuuteen. Esteettömät ja helposti käytettävät tilat sekä käyttäjien ottaminen mukaan toiminnan suunnitteluun mahdollistavat ikääntyneiden kaupunkilaisten erilaisten tarpeiden huomioimisen.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Social Inclusion lehden teemanumerossa ‘Community Development and Preventative Care With Older People: New Values and Approaches’.

Tutkimusartikkeli: https://doi.org/10.17645/si.7431

Lisätietoa tutkimuksesta

Anniriikka Rantala

Väitöskirjatutkija

Tampereen yliopisto

anniriikka.rantala@tuni.fi

+358505745205

 

Kuva: ShutterStock

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae