skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Vyötärö-lantiosuhde ei yhteydessä rasvakudoksen määrään vanhoista vanhimmilla naisilla

Painoindeksi ja vyötärönympärys heijastavat rasvakudoksen määrää vanhoista vanhimmilla naisilla ja miehillä, mutta vyötärö-lantiosuhde kuvastaa rasvan määrää vain vanhoista vanhimmilla miehillä, selviää Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa.

Painoindeksi ja vyötärönympärys heijastavat rasvakudoksen määrää vanhoista vanhimmilla naisilla ja miehillä, mutta vyötärö-lantiosuhde kuvastaa rasvan määrää vain vanhoista vanhimmilla miehillä. Asia selviää Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa.

Painoindeksi, vyötärönympärys ja vyötärö-lantiosuhde ovat hyvin yleisessä käytössä olevia mittareita ja niillä pyritään kuvastamaan rasvakudoksen määrää. Kehon koostumus muuttuu kuitenkin ikääntyessä ja kirjallisuudesta löytyy vain niukalti tietoa siitä, kuinka nämä mittarit, etenkin vyötärö-lantiosuhde, ovat yhteydessä rasvakudoksen määrään vanhoista vanhimmilla.

Tutkimuksen aineistona käytettiin Tervaskannot 90+ -tutkimusta, joka on väestöpohjainen tutkimus Tampereella asuvista 90-vuotiaista ja sitä vanhemmista henkilöistä. Tutkimustulosten perustana on painoindeksin, vyötärönympäryksen ja vyötärö-lantiosuhteen yhteys leptiiniin, jonka pitoisuus veressä on vahvasti yhteydessä rasvakudoksen määrään. Vyötärö-lantiosuhteen ja leptiinin välinen yhteys naisilla oli ainut tutkituista yhteyksistä, joka ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tutkimuksen tulokset tulee vielä varmistaa tarkemmilla kuvantamismenetelmillä.

Lisätietoja:

Tohtoriopiskelija, LitM Inna Lisko

Gerontologian tutkimuskeskus ja Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Gerontologian tutkimuskeskus ja Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

puhelin: 040 805 3570, sähköposti: inna.lisko@uta.fi

Alkuperäisjulkaisu:

Lisko I, Tiainen K, Stenholm S, Luukkaala T, Hurme M, Lehtimäki T, Hervonen A, Jylhä M. Are body mass index, waist circumference and waist-to-hip ratio associated with leptin in 90-year-old people? European Journal of Clinical Nutrition, DOI: 10.1038/ejcn.2013.39.

Back To Top
×Close search
Search