skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Vanhojen ihmisten itsemurhariskiä ei usein tunnisteta sote-palveluissa

Hieman yli sata yli 70-vuotiasta suomalaista tekee joka vuosi itsemurhan. Valtaosalla, yli 80 prosentilla heistä, oli yhteyksiä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kahden viimeisen elinvuotensa aikana. Tämä käy ilmi Tampereen yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.

Itsemurhariskiä ei välttämättä havaittu näiden vanhojen ihmisten asioidessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suurimmalla osalla itsemurhan tehneistä oli useita somaattisia sairauksia ja mielenterveyden häiriöitä, erityisesti masennusta.

Itsemurhariski oli erityisen suuri ensimmäisen kuukauden aikana sairaalasta kotiuttamisen jälkeen: viidennes itsemurhista tehtiin tänä aikana. Tämä koski erityisesti niitä, joilla oli masennus tai muu mielenterveyden häiriö ja niitä, joilla oli sepelvaltimotauti.
– Sairaalasta kotiuttaminen on kriittinen vaihe hoidon jatkuvuuden kannalta, ja siksi jatkohoito pitäisi suunnitella ja järjestää huolellisesti, toteaa tutkijatohtori Leena Forma Tampereen yliopistosta.

Fyysiset sairaudet ja heikentynyt toimintakyky ovat vanhoilla ihmisillä itsemurhan riskitekijöitä, usein epäsuorasti masennuksen kautta.
– Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä ei ole vain pyrkiä estämään itsemurhia, vaan helpottaa kärsimystä, joka johtaa itsemurha-ajatuksiin. Vanhojen ihmisten masennusta pitäisi hoitaa hyvin, ja kroonisesti sairaille pitäisi olla tarjolla tukea, Forma sanoo.  

Tutkimuksessa käytettiin rekisteriaineistoa, joka sisälsi 316 639 vuosina 1998–2008 yli 70-vuotiaana kuollutta henkilöä. Heistä 1118 (0,4 %) oli tehnyt itsemurhan. Itsemurhan tehneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä kahtena viimeisenä elinvuotena verrattiin luonnollisesti kuolleiden palvelujen käyttöön vastaavana aikana. Kun sairastavuus vakioitiin ryhmien välillä, havaittiin, että luonnollisesti kuolleet olivat sairaala- ja pitkäaikaishoidossa kahtena viimeisenä elinvuotena enemmän kuin itsemurhan tehneet. Sairailla palvelujen ulkopuolella olevilla on kohonnut itsemurhariski.  

Tutkimus on osa Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet haasteet (COCTEL) -hanketta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen tulokset julkaistiin European Journal of Ageing -lehdessä.

Alkuperäisjulkaisu:
Forma Leena, Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Jylhä Marja 2016. Care service use in 2 years preceding suicide among older adults: comparison with those who died a natural death and those who lived longer. European Journal of Ageing, online first, http://dx.doi.org/10.1007/s10433-016-0397-9 

Back To Top
×Close search
Search