skip to Main Content
Liikunta Keski-iässä Auttaa Ehkäisemään Naisten Vaihdevuosien Terveysriskejä

Liikunta keski-iässä auttaa ehkäisemään naisten vaihdevuosien terveysriskejä

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että vaihdevuosien aikana tapahtuu terveydelle epäedullisia muutoksia, joita liikunta voi auttaa ennaltaehkäisemään. Erityisesti liikunta suojasi naisia vaihdevuosien aikaisen systolisen verenpaineen nousulta.

Vaihdevuosien aikana voi vyötärölle kertyä rasvaa, verenpaine kohota tai paastoverensokeri- ja kolesteroliarvot heiketä. Nämä muutokset kasvattavat riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen. Liikunnan tiedetään yleisesti edistävän aineenvaihdunnallista terveyttä ja pienentävän riskiä sairastua edellä mainittuihin sairauksiin. Siitä tiedetään vähemmän, voiko liikunnalla vaikuttaa nimenomaan vaihdevuosien aikana tapahtuviin epäsuotuisiin muutoksiin.

– Sekä miesten että naisten aineenvaihdunnallinen terveys heikkenee ikääntyessä, mutta naisilla heikkeneminen kiihtyy vaihdevuosien aikana. Koska naiset elävät vaihdevuosien jälkeen jopa vuosikymmeniä, on tärkeää tutkia vaihdevuosien seurauksena terveydessä tapahtuvia muutoksia. Seuraamalla samanikäisiä naisia, jotka erosivat toisistaan vaihdevuosistatukseltaan, pystyimme paremmin erottamaan ikääntymisen aiheuttamat muutokset vaihdevuosien hormonimuutosten aiheuttamista muutoksista, kertoo väitöskirjatutkija Hanna-Kaarina Juppi.

Tutkimuksessa naiset jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, miten heidän vaihdevuosistatuksensa muuttui tutkimuksen aikana, ja ryhmiä verrattiin toisiinsa. Naisilta mitattiin kehonkoostumus, vyötärönympärys, verenpaine, veren lipidi- ja sokeriarvot sekä fyysisen aktiivisuuden määrä kaksi kertaa neljän vuoden välein. Seurannan aikana kaikissa ryhmissä havaittiin terveyden kannalta epäedullisia muutoksia muun muassa keskivartalorasvan määrässä sekä LDL-kolesteroli- ja verensokeritasoissa. Erityisen suuria muutokset olivat ryhmällä, joka kävi läpi vaihdevuodet seurannan aikana.

– Tuloksemme osoittavat, että naisten aineenvaihdunnallinen terveys heikkenee vaihdevuosien aikana mutta liikunnallisella elämäntavalla keski-iässä voidaan ennaltaehkäistä riskitekijöiden kertymistä. Havaitsimme liikunnallisen elämäntavan olevan yhteydessä muun muassa matalampien LDL- ja korkeampien HDL-kolesterolitasojen sekä pienemmän rasvamassan ja vyötärönympäryksen kanssa. Lisäksi liikunta suojasi naisia erityisesti systolisen verenpaineen kasvulta vaihdevuosien aikana, lisää väitöskirjatutkija Matti Hyvärinen.

Tutkimus toteutettiin Gerontologian tutkimuskeskuksessa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa osana Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky (ERMA)- ja Estrogeeni, mikro-RNA:t ja metabolisten toimintahäiriöiden riski (EsmiRs) -tutkimuksia, joita johtaa apulaisprofessori Eija Laakkonen. Alkuperäisen ERMA-tutkimuksen yli 1300 osallistujaa olivat 47–55-vuotiaita Jyväskylän seudulla asuvia naisia, joista 298 mitattiin uudelleen EsmiRs-tutkimuksessa. Tutkimusprojektia on rahoittanut Suomen Akatemia. Lisätietoa hankkeesta: https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/esmirs.

Alkuperäinen artikkeli:

Hyvärinen M, Juppi H-K, Taskinen S, Karppinen JE, Karvinen S, Tammelin TH, Kovanen V, Aukee P, Kujala UM, Rantalainen T, Sipilä S, Laakkonen EK. Metabolic health, menopause, and physical activity – a 4-year follow-up study. Int J Obes. 2021. https://doi.org/10.1038/s41366-021-01022-x

Lisätietoja:

Hanna-Kaarina Juppi
väitöskirjatutkija
hanna.k.juppi@jyu.fi
040 1945755

Matti Hyvärinen
väitöskirjatutkija
matti.v.hyvarinen@jyu.fi
050 5358691

Back To Top
×Close search
Search