skip to Main Content

Luentosarja: Studia Generalia Tampereella

Tänä keväänä Tampereella kuullaan tutkimuksen näkökulmia ikääntymiseen ja vanhuuteen GEREC:n tutkijoiden järjestämässä kaikille avoimessa yleisöluentosarjassa. Tämä monitieteinen luentosarja esittelee Tampereen yliopistossa tehtävää ikääntymiseen ja vanhuuteen liittyvää tutkimusta. Eri tieteenalojen tutkijat tarkastelevat luentosarjassa alan tutkimuksen ajankohtaisia teemoja ja kysymyksiä omien tutkimushankkeidensa näkökulmista.Luentosarja on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Luennot pidetään keskiviikkoisin klo 16.00–17.30 Tampereen yliopisto Linna -rakennuksen Väinö Linna salissa (Kalevantie 5). Poikkeuksena 18.4 luento, joka pidetään Tampereen yliopiston Päätalolla salissa D10b (Kalevantie 4).Luentosaleihin on esteetön pääsy.Tervetuloa!

OHJELMA:

21.3. Marja Jylhä ja Linda Enroth, Pitkän iän ilot ja huolet– Tervaskannot 90+ -tutkimus

28.3 Jari Pirhonen, Vilhelmiina Lehto ja Katariina Tuominen, Hyvän elämän edellytykset hoivakodissa

4.4Outi Jolanki ja Jenni Kuoppa, Ympäristö ja hyvinvointi

11.4Liina-Kaisa Tynkkynen ja Marjaana Jones, Vanhat ihmiset sote-muutoksen pyörteissä

18.4 Jutta Pulkki ja Mari Aaltonen, Palvelut ja hoiva – mitä kuuluu tamperelaisille
Huom! Luento poikkeuksellisesti Tampereen yliopiston Päätalolla salissa D10B

25.4 Kirsi Lumme-Sandt ja Johanna Surakka, Monta sukupolvea samassa perheessä – Iloa ja apua

LUENTOJEN KUVAUKSET:

Pitkän iän ilot ja huolet – Tervaskannot 90+ -tutkimus (21.3)
Professori Marja Jylhä ja tutkijatohtori Linda Enroth kertovat pitkäikäisyyden yleistymisestä, syistä ja tutkimisesta. Yhä useampi suomalainen elää yhdeksänkymmentä- tai jopa satavuotiaaksi. Kuinka pitkään oikein on mahdollista elää? Millainen on hyvin vanhojen ihmisten terveys ja elämänlaatu? Millaista on pitkäikäisen ihmisen hyvä elämä ja kuinka sitä voi edistää? Tampereella on yli 20 vuoden ajan tutkittu yli 90-vuotiaita Tervaskannot 90+ -hankkeessa. Luennossa kuvataan tutkimuksen tuloksia ja kerrotaan myös tänä keväänä tapahtuvasta uudesta tiedonkeruusta, joka kohdistuu kaikkiin vuonna 1928 ja sitä ennen syntyneisiin tamperelaisiin.

Hyvän elämän edellytykset hoivakodissa (28.3)
Hyvä elämä kuuluu kaikille, myös hoivakodissa asuville. Luennolla tutkijatohtori Jari Pirhonen ja väitöskirjatutkijat Vilhelmiina Lehto sekä Katariina Tuominen pohtivat hyvän elämän edellytyksiä hoivakodissa. Minkälainen merkitys erilaisilla puhetavoilla voi olla hyvän hoivan toteutumiselle, ja miten hyvä hoiva yhteisesti käsitetään? Entä miten toimintakykyä määritellään ja minkälaisia vaikutuksia erilaisilla toimintakykykäsityksillä voi olla? Mitkä asiat voivat johtaa yksinäisyyden kokemiseen palvelutalossa, vaikka muita ihmisiä on koko ajan ympärillä? Olisiko mahdollista parantaa palvelukeskusten kodinomaisuutta ja viihtyisyyttä kiinnittämällä huomiota sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen? Ympäristö ja hyvinvointi (4.4) Luennolla tarkastellaan asuin- ja elinympäristöjen merkitystä hyvinvoinnille sekä ikäystävällisen kaupunkisuunnittelun periaatteita. Dosentti Outi Jolanki käsittelee esityksessään asumisen valintoja sekä sitä, miten ympäristö voi tukea sosiaalista toimintaa ja osallisuutta yhteisössä. Tutkija (HT), Jenni Kuoppa tarkastelee esityksessään, kuinka kävelylle lähteminen voi tukea hyvän arjen edellytyksiä kaupungissa: viihtyvyyttä, sosiaalisia suhteita ja tärkeitä ympäristökokemuksia. Kuinka kaupunkia voidaan suunnitella erityisesti ikääntyville kävelijöille sopivaksi?

Vanhat ihmiset sote-muutoksen pyörteissä (11.4)
Yliopistonlehtori, erikoistutkija Liina-Kaisa Tynkkynen puhuu sote-uudistuksen nykytilasta ja pohtii uudistusta ennen kaikkea suhteessa paljon palveluita käyttäviin asiakasryhmiin. Väitöskirjatutkija Marjaana Jones pohtii sitä, millä tavoin vanhojen ihmisten ääni tällä hetkellä ja tulevaisuudessa kuuluu etenkin terveyspalveluissa.

Palvelut ja hoiva – mitä kuuluu tamperelaisille (18.4, huom! Uta, Päätalo, sali D10b)
Kuntien välillä on selviä eroja vanheneville ja vanhoille ihmisille suunnattujen palvelujen käytössä. Tutkijatohtori Mari Aaltosen ja yliopisto-opettaja, tutkijatohtori Jutta Pulkin luennolla kuullaan tutkimustuloksia siitä kuinka paljon tamperelaiset iäkkäät ihmiset saavat apua omaisilta ja läheisiltä, kuinka paljon he käyttävät sairaala- ja pitkäaikaishoitoa, ja keneltä hoitoa ja hoivaa itseasiassa toivottaisiin saatavan. Keskustelemme palvelujen käytön muutoksista Tampereella ja vertaamme Tampereen tilannetta muihin Suomen kuntiin.

Monta sukupolvea samassa perheessä – Iloa ja apua (25.4)
Ihmisten eläessä entistä vanhemmiksi isovanhemmat, vanhemmat ja lapset nauttivat toistensa seurasta entistä pidempään. Pidentyneen yhteiselon mukana sosiaaliset suhteet ovatkin muuttuneet aiemmasta. Väitöskirjatutkija Johanna Surakka kertoo 60 -vuotiaiden ja dosentti Kirsi Lumme-Sandt 90 -vuotiaiden tamperelaisten sosiaalisista suhteista niin perheessä kuin ystävienkin välillä.

Back To Top
×Close search
Search