skip to Main Content

GEREC:in tutkijat mukana Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ) –konsortiossa

GEREC:in tutkijat mukana Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ) –konsortiossa

Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen –konsortio kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimus kohdistuu riskiryhmiin: nuoret jotka eivät ole koulutuksessa, työssä eivätkä ammatillisessa harjoittelussa, työmarkkinatuen varassa olevat henkilöt, aikuiset turvapaikan hakijat joilla on oleskelulupa, sekä yli 65-vuotiaat sosiaali- ja terveyspalvelujen monikäyttäjät.

Tuloksia voidaan soveltaa myös muihin ryhmiin suunnattuun toimintaan. Kehitettävät mallit perustuvat kokonaisvaltaisen, mahdollistavan ja osallistavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen konseptiin, jossa hyödynnetään sosiaalisen markkinoinnin eri menetelmiä ja integroidaan sosiaali- ja terveyspalvelut osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Mallit kehitetään ja testataan julkisen, yksityisen ja vapaaehtoissektorin yhteistyönä kolmella sote-alueella (Eksote, Siun Sote ja KS-SOTE 2020) sekä Kouvolan ja Vantaan kaupungeissa.

Mallien kustannusvaikuttavuutta arvioidaan työpaketissa 7, jonka toteuttamisen päävastuu on Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä (professori Pekka Rissanen ja tutkijatohtori Leena Forma). Osahankkeessa arvioidaan interventioiden kustannusvaikuttavuutta hyödyntämällä interventioista kerättyjä kyselytietoja ja niihin yhdistettyjä kansallisia ja paikallisia rekisteritietoja. Osahanke tuottaa kokonaiskuvan siitä, miten kustannusvaikuttavia käytetyt sosiaalisen markkinoinnin keinot ovat heikommassa asemassa olevien väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Hanke tuottaa uutta tietoa terveys- ja hyvinvointierojen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä ja keskinäismekanismeista, sekä kehittää politiikkasuosituksia ja strategioita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tulevaisuudessa.

PROMEQ-konsortiota rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).

Lisätietoja, esim. Tilannekuvaraportti 2016: http://www.promeq.fi/

Back To Top
×Close search
Search