skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Useat yksilöön ja ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat liikkumiskyvyn heikkenemisprosessiin vanhuudessa

Liikkumiskyky on avainasemassa iäkkään ihmisen itsenäiselle elämälle.

Iän myötä liikkumiskyky usein heikkenee. Jotta liikkumiskykyä voidaan parantaa tai sen heikkenemistä ehkäistä, on tärkeää tietää liikkumiskyvyn heikkenemisen taustalla olevat tekijät. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin geneettisiä tekijöitä, fysiologisia ja aistitoimintoihin liittyviä vaurioita sekä ympäristön esteitä jotka lisäävät liikkumiskyvyn heikkenemisen riskiä.

Mobility decline in old age. Rantakokko M, Mänty M, Rantanen T. Exerc Sport Sci Rev. 2012 Oct 3. [Epub ahead of print]

Back To Top
×Close search
Search