skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Korkeasti koulutetuilla on parempi toimintakyky ja vähemmän sydän- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöitä myös hyvin vanhana. — Gerontologian tutkimuskeskus

Tutkimusjulkaisu: Korkeasti koulutetuilla on parempi toimintakyky ja vähemmän sydän- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöitä myös hyvin vanhana.

Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikössä ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että korkeasti koulutetuilla on parempi toimintakyky ja vähemmän sydän- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöitä kuin vähemmän koulutusta saaneilla. Tulehdustekijöissä ei havaittu eroja koulutusryhmien välillä.

Tulos perustuu Tervaskannot 90+ -tutkimukseen, johon osallistui 262 89–90-vuotiasta tamperelaista. Tutkimuksessa selvitettiin koulutuksen yhteyttä sydän- ja aineenvaihduntasairauksien biomarkkereihin, tulehdusbiomarkkereihin sekä toimintakykyyn. Lisäksi tarkasteltiin biomarkkereiden merkitystä koulutuksen ja toimintakyvyn yhteyttä välittävänä tekijänä. Tulokset osoittivat, että korkeamman koulutuksen saaneilla oli parempi toimintakyky sekä vähemmän sydän- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöitä. Erot riskitekijöissä selittivät osan korkeasti koulutettujen paremmasta toimintakyvystä. 

Tulehdustekijöissä ei havaittu eroja koulutusryhmien välillä. Syy saattaa selittyä sillä, että hyvin vanhoilla on kroonisia sairauksia, jotka ylläpitävät matalatasoista tulehdusta. Jos kaikilla on matalatasoinen tulehdus, erot saattavat jäädä havaitsematta tai niitä ei ole. Hyvin vanhat on myös valikoitunut joukko, minkä vuoksi heidän biologinen profiilinsa saattaa olla yhtenevämpi kuin nuoremmilla.

Julkaisu:

Linda Enroth, Jani Raitanen, Antti Hervonen, Terho Lehtimäki, Juulia Jylhävä, Mikko Hurme and Marja Jylhä. 2016. Cardiometabolic and Inflammatory Biomarkers as Mediators between Educational Attainment and Functioning at the Age of 90 Years. J Gerontol A Biol Sci Med Sci (71) 3, 412–419.

doi:10.1093/gerona/glv105

Lisätietoja: Väitöskirjatutkija Linda Enroth, linda.enroth@uta.fi

Back To Top
×Close search
Search