skip to Main Content
Vaihdevuosien Hormonimuutos Muokkaa Naisten Aineenvaihduntaa

Vaihdevuosien hormonimuutos muokkaa naisten aineenvaihduntaa

Naisten riski sairastua sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin ja tyypin 2 diabetekseen kasvaa keski-iässä nopeammin kuin miesten. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehty tutkimus osoittaa, että vaihdevuosien aikana paitsi sukupuolihormonien myös veren aineenvaihduntatuotteiden profiili muuttuu. Tämä voi selittää sairausriskin kohoamisen.

Vaihdevuosien aikana munasarjojen toiminta hiipuu ja naissukupuolihormonitasot muuttuvat. Samanaikaisesti naisten riski sairastua moniin aineenvaihduntasairauksiin kohoaa. Vaihdevuosien hormonimuutosten yhteyttä sairausriskiin on vaikea erottaa ikääntymisen vaikutuksista.

Sairausriskiä voidaan tutkia mittaamalla kehon aineenvaihdunnasta kertovia veriarvoja. Metabolomiikkatutkimuksessa veriarvoja mitataan satoja tai jopa tuhansia. Näin henkilön aineenvaihdunnan tilasta saadaan kattavampi kuva. Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa hormonitasoja seuraamalla pystyttiin erottamaan, mitkä muutokset johtuvat vaihdevuosista ja mitkä ikääntymisestä. Tällaista ei ole aiemmin tehty.

Vaihdevuosien aikana rasva-aineenvaihdunta muuttui epäterveeseen suuntaan: Etenkin apolipoproteiini B:tä sisältävien lipoproteiinihiukkasten määrä veressä kasvoi. Myös niiden kuljettamien rasvojen, erityisesti VLDL-hiukkasten kuljettaman triglyseridin ja LDL-hiukkasten kuljettaman kolesterolin, määrä kohosi. VLDL- ja LDL-hiukkasten tiedetään aiheuttavan valtimonkovettumatautia.

HDL on toisenlainen lipoproteiinihiukkanen kuin edellä mainitut VLDL ja LDL. HDL kuljettaa ylimääräistä kolesterolia verenkierrosta maksaan hajotettavaksi. HDL-hiukkasia on erikokoisia. Tutkimuksessa pienten hiukkasten määrä kasvoi ja suurten pysyi ennallaan. HDL-hiukkasten kuljettaman triglyseridin määrä kasvoi. Näiden muutosten tiedetään linkittyvän kohonneeseen sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien riskiin.

– Olemme aiemmissa tutkimuksissamme havainneet, että HDL-kolesterolin pitoisuus nousee vaihdevuosien aikana. Nousu ei kuitenkaan näytä suojaavan naisia sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksilta. Nyt tekemiemme tarkempien analyysien perusteella HDL-hiukkasten jakauma ja koostumus muuttuvat huonompaan suuntaan, kertoo apulaisprofessori Eija Laakkonen.

Kaikissa aineenvaihduntatuotteissa ei havaittu epäedullisia muutoksia

Tutkimuksessa havaittiin myös muutoksia erilaisissa energia-aineenvaihdunnan välituotteissa: Naisten veren ketoaineiden ja sitraatin määrä väheni ja glyserolin kasvoi. Aminohapoista glutamiinin pitoisuus laski ja leusiinin nousi. Lisäksi veren rasvahappoprofiili muuttui tyydyttymättömästä tyydyttyneeseen suuntaan.

– Aiempien tutkimusten perusteella nämä muutokset voivat selittyä insuliiniherkkyyden heikentymisellä, joka voi myöhemmin johtaa tyypin 2 diabetekseen sairastumiseen, toteaa väitöskirjatutkija Jari Karppinen.

– Positiivista oli, että vaihdevuosien aikana elimistön matala-asteinen tulehdus ei GlycA-tulehdusmarkkerin perusteella lisääntynyt. Matala-asteinen tulehdus kehittyy erityisesti ylipainon ja epäterveellisten elämäntapojen myötä. Se altistaa monille kroonisille sairauksille. Vaihdevuosien hormonimuutoksella ei tutkimuksemme perusteella ole elämäntapojen kaltaista vaikutusta tilan kehittymiseen, Karppinen jatkaa.

Sukupuolihormonien merkityksestä naisten aineenvaihdunnalle kertoo myös se, että osan tutkittavista aloittama hormonikorvaushoito vähensi epäedullisia muutoksia. Hormonikorvaushoitoa käyttävillä veren LDL-kolesterolia kuljettavien hiukkasten määrä laski ja suurten HDL-kolesterolia kuljettavien hiukkasten määrä kasvoi. Sama ilmiö on havaittu aiemmin satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa.

– Johtopäätöksemme on, että vaihdevuosien sukupuolihormonipitoisuuksien muutos kiihdyttää elimistössä aineenvaihduntaprosesseja, jotka altistavat sydän- ja verenkiertoelimistön ja aineenvaihdunnan sairauksille. Naisilla on vaihdevuosien jälkeen keskimäärin vielä kolmasosa elämää jäljellä, joten omiin elintapoihin kannattaakin kiinnittää huomiota viimeistään vaihdevuosien aikana, Karppinen lisää.

Gerontologian tutkimuskeskuksessa ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toteutettu tutkimus on osa Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky (ERMA) -tutkimusta. Tutkimukseen osallistui 218 naista, joita seurattiin vaihdevuosien siirtymävaiheen yli yksilöllisesti kuukautispäiväkirjojen ja säännöllisten hormonimääritysten avulla. Seurannan aikana 35 tutkittavista aloitti estrogeenia sisältävän hormonikorvaushoidon. Aineenvaihduntatuotteiden pitoisuudet mitattiin ydinmagneettisen resonanssispektroskopian avulla. Tilastolliset analyysit vakioitiin tutkittavien iällä, seuranta-ajalla, koulutustasolla ja elämäntavoilla sekä erillisissä malleissa myös rasvaprosentilla. Tutkimusprojektia on rahoittanut Suomen Akatemia. Lisätietoa hankkeesta: www.jyu.fi/esmirs/ajankohtaista.

Alkuperäinen artikkeli:

Jari E. Karppinen, Timo Törmäkangas, Urho M. Kujala, Sarianna Sipilä, Jari Laukkanen, Pauliina Aukee, Vuokko Kovanen, Eija K. Laakkonen, Menopause modulates the circulating metabolome: evidence from a prospective cohort study, European Journal of Preventive Cardiology, 2022;, zwac060, https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwac060

Lisätietoja:

Eija Laakkonen
apulaisprofessori
eija.k.laakkonen@jyu.fi040 8053588

Jari Karppinen
väitöskirjatutkija
jari.e.j.karppinen@jyu.fi040 8367618

Back To Top
×Close search
Search