skip to Main Content
Uusia Professoreita Tampereen GEREC:iin

Uusia professoreita Tampereen GEREC:iin

Kaksi uutta professoria, professori Anu Siren  ja tenure track -professori Jenni Kulmala,  aloittaa kevään 2021 aikana työnsä Gerontologian tutkimuskeskuksessa Tampereella. Olemme iloisia ja ylpeitä hienoista uusista työtovereistamme!

Two new professors, professor Anu Siren and tenure track professor Jenni Kulmala,  will start their work at Gerontology Research Center in Tampere in Spring 2021. We are happy and proud for these excellent new colleagues.

Anu Siren on psykologian tohtori ja sosiaaligerontologian dosentti, jonka kiinnostuksen kohteena ovat ikääntymisen sosiaaliset, kulttuuriset ja materiaaliset ympäristöt ja niiden merkitys yksilöille. Väiteltyään Helsingin yliopistosta vuonna 2005, Anu on työskennellyt Tanskassa; ensin Tanskan teknillisessä yliopistossa tutkien iäkkäiden (liikenteessä) liikkumista ja sen yhteiskunnallista ja kulttuurista sääntelyä, ja vuodesta 2013 Tanskan sosiaalitutkimuskeskuksessa (VIVE) tutkien laajasti erilaisia sosiaaligerontologisia aiheita kuten iäkkäiden yhteisöasumista, digitaalisten palveluiden käyttöä, perhesuhteiden merkitystä vanhuusiässä sekä tulevaisuuden iäkkäiden tarpeita ja mieltymyksiä. Anu on myös viime vuosina vetänyt tanskalaista ikääntymisen pitkittäistutkimusta Danish Longitudinal Study of Ageing:ia jossa aineistoa on kerätty viiden vuoden välein vuodesta 1997.  Anu Siren aloittaa työnsä Tampereen yliopistossa 1.4. 2021

Anu Siren has Ph.D. in psychology and is docent in social gerontology. Her interests are related to the institutional, cultural and material contexts of late life and the way these interact with the individual experience of ageing. Since earning her Ph.D. in 2005, Anu has worked in Denmark. She worked first at the Technical University of Denmark and, since 2013, at the Danish Centre of Social Science Research, working broadly with social gerontological topics, including senior co-housing, digitalization of services in ageing society, the role of family relations in late life, and the needs and preferences of future older adults. She has also had lead responsibility for the Danish Longitudinal Study of Ageing, a panel survey collected with five-year intervals, dating back to 1997. Anu Siren will start at Tampere University in April 2021.

Jenni Kulmala on gerontologian ja kansanterveyden sekä gerontologisen hoitotieteen dosentti ja tehnyt monipuolisesti töitä ikääntymistutkimuksen ja opetuksen parissa. Viime vuodet Jenni on työskennellyt gerontologian yliopettajana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sekä sivutoimisena apulaisprofessorina Tukholman Karoliinisessa Instituutissa ja erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Jenni  tuo mukanaan erityisesti muistisairauksiin, aivoterveyteen ja ikääntyneiden toimintakyvyn edistämiseen liittyvää osaamista sekä laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. Jenni Kulmala aloittaa työnsä Tampereen yliopistossa 1.2. 2021

Jenni Kulmala has a long-standing background in the field of aging research and higher education. Most recently she has worked as a principal lecturer at Seinäjoki University of Applied Sciences and part-time Assistant professor at Karolinska Institutet, Sweden and Senior researcher at Finnish Institute for Health and Welfare (THL). Her main areas of expertise include promotion of physical and cognitive functioning among older people and research related to dementia and Alzheimer’s disease. She has worked in various national and international research groups. Jenni Kulmala will start at Tampere University in February 2021.

Back To Top
×Close search
Search