skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Yrittäjä jatkaa yrittäjänä eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin – yrittäjien eläköityminen sukupuolittunutta

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tutkitaan yrittäjien eläkkeelle siirtymistä kahdessa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa. Tieteellisen tiedon lisäksi tuotetaan myös käytännön sovellus, jonka tarkoituksena on auttaa yrittäjiä suunnittelemaan eläkkeelle siirtymistään.

Tuoreessa julkaisussa tarkasteltiin yhdysvaltalaisen laajan Health and Retirement -tutkimuksen aineiston avulla yrittäjien päätöksiä jatkaa työssä eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Lisäksi kartoitettiin eläkepäätösten taustalla olevia tekijöitä. Tulokset osoittivat, että itsensä työllistäjät jatkoivat yrittäjinä hyvin usein työssä eläkkeelle siirtymisen jälkeen.  

– Työntekijäuralta eläkkeelle siirtyvät jatkoivat yrittäjiin verrattuna harvemmin työssä eläkkeellä ollessaan, tutkimuksen vastuullinen johtaja Monika von Bonsdorff toteaa. Tulokset osoittivat myös eläkkeelle siirtymisen voivan olla sukupuolittunutta. Naimisissa olevat naiset jäivät miehiä todennäköisemmin eläkkeelle. Yksi selitys tähän lienee naisten perinteisesti vahva rooli perheen ja huoltajina ja hoitajina ja miehen perheen elättäjänä.

Yrittäjä, osallistu tutkimukseen!

Jyväskylän yliopistossa on käynnistynyt yrittäjien eläkeprosessia laajasti kartoittava Entrepreneur-niminen tutkimushanke. Hankkeessa kerätään haastatteluaineisto, jonka pohjalta pyritään ymmärtämään paremmin yrittäjien tapaa hahmottaa eläkkeelle siirtymistä. Tutkimuksen myötä saadaan uutta tietoa, joka auttaa nykyisiä ja tulevia yrittäjiä eläkkeelle siirtymisen suunnittelussa. Tutkimus auttanee myös ymmärtämään yrittäjien eläkkeelle siirtymisen yhteiskunnallista merkitystä.

– Yrittäjät poikkeavat työntekijöistä siinä, että eläkkeelle siirtymistä ohjaa heidän kohdallaan usein paitsi omat aikeet eläkeajan suhteen, myös mahdollisuudet irrottautua yrityksestä. Von Bonsdorff toteaa, että usealla yrittäjällä on huoli paitsi omasta, myös työntekijöittensä tulevaisuudesta. Tyypillisiä keinoja niin kutsutulle exitille ovat yrityksen tai liiketoiminnan myyminen, sukupolvenvaihdos tai yrityksen toiminnan lopettaminen.

Käynnissä olevaan tutkimukseen haetaan parhaillaan mukaan yrittäjiä. Osallistua voi jos:

1. Olet yrittäjä ja olet toiminut päätoimisesti yrittäjänä vähintään 5 vuoden ajan.

2. Olet aikeissa siirtyä eläkkeelle lähitulevaisuudessa.

3. Yrityksesi työllistää vähintään yhden henkilön itsesi lisäksi.

Tutkimus sisältää noin 60 min kestävän puhelinhaastattelun ja kolme kerran vuodessa tapahtuvaa seurantakyselyä, joihin vastataan postitettavilla lomakkeilla. Toivomme, että mahdollisimman moni osallistuu tutkimukseen ja jättää yhteystietonsa osoitteessa http://r.jyu.fi/oKk

Yrittäjät voivat myös ottaa yhteyttä suoraan puhelimitse tai sähköpostitse p. 040 851 4616, tai monika.bonsdorff@jyu.fi.

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksestani.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Akatemiatutkija, dosentti Monika von Bonsdorff, Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, monika.bonsdorff@jyu.fi, puh. 040 851 4616

Tutkimusartikkeli:

von Bonsdorff, M. E., Zhan, Y., Song, Y., & Wang, M. 2017. Examining Bridge Employment from a Self-employment Perspective – Evidence from the Health and Retirement Study. Work, Aging and Retirement, 3 (3), 298–312.

Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen tulokset julkaistiin Work, Aging and Retirement -lehdessä. Tutkimukset toteutettiin Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen Gerontologian tutkimuskeskuksessa ja laadittiin yhteistyössä yhdysvaltalaisen University of Floridan ja kanadalaisen Wilfrid Laurier University -tutkijoiden kanssa.

Back To Top
×Close search
Search