skip to Main Content

Liikuntatieteellisen tiedekunnan Timo Rantalaiselle huomattava akatemiatutkijan rahoitus

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt kolmelle Jyväskylän yliopiston tutkijalle merkittävän akatemiatutkijan rahoituksen. Kukin tutkija saa lähes 440 000 euron rahoituksen vuosina 2019-2025. Rahoituksen saavat bio- ja ympäristötieteiden laitokselta Ilkka Kronholm ja Silva Uusi-Heikkilä sekä liikuntatieteellisestä tiedekunnasta Timo Rantalainen.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Gerontologian tutkimuskeskuksen yliopistotutkija Timo Rantalainen tutkii kehollista liikkumista ja elämänlaadun säilyttämistä ikääntyessä. Tausta-ajatuksena on se, että fyysinen aktiivisuus ja paikallaanolo saattavat kuvata kykyä ylläpitää elämänlaatua. Toistaiseksi asiaa ei ole tutkittu tästä näkökulmasta kovin laajasti, eivätkä tämänhetkiset tutkimusmenetelmät sovellu asian tutkimiseen parhaalla tavalla, joten tutkimusohjelman tarkoituksena on mm. kehittää menetelmiä, joilla mitata iäkkäiden fyysistä aktiivisuutta, seurata aktiivisuuden muutoksia ja niiden vaikutuksia elämänlaadun muutokseen.

Rahoitusta 25:lle uudelle akatemiatutkijalle

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta käyttää akatemiatutkijoiden rahoitukseen tänä vuonna noin 11 miljoonaa euroa. Toimikunta myönsi rahoituksen kaikkiaan 25 uudelle akatemiatutkijalle.

Akatemiatutkijan rahoituksen tavoitteena on tarjota tutkijoille laajat ja monipuoliset mahdollisuudet itsenäiseen tutkimustyöhön. Rahoitus mahdollistaa tutkijalle oman tutkimusryhmän perustamisen ja alan tutkimuksen kehittämisen. Akatemiatutkijoilla odotetaan myös olevan hyvät kansalliset sekä kansainväliset yhteistyöverkostot ja heitä myös kannustetaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Akatemiatutkijan tehtävää tuli 144 hakemusta syyshaussa 2018. Rahoituksen sai noin 17 prosenttia.

Lisätietoja:
Timo Rantalainen, puh. 040 805 3252, timo.rantalainen@jyu.fi

Jyväskylän yliopiston tiedote

Back To Top
×Close search
Search