skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Sosiaalinen aktiivisuus pidentää elinikää ja vähentää iäkkäiden laitoshoidon tarvetta

Tohtorikoulutettava Katja Pynnönen toteaa tutkimuksessaan että sosiaalisesti aktiivisemmilla ikäihmisillä oli noin 17 vuoden seurannan kuluessa pienempi kuolleisuuden ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon sijoittumisen riski kuin sosiaalisiin toimintoihin vähemmän osallistuvilla.

Tutkimustulokset on julkaistu alan kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä. Pynnönen K, Törmäkangas T, Heikkinen R-L, Rantanen T, Lyyra T-M. (2012). Does social activity decrease risk for institutionalization and mortality in older people? The Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences, doi: 10.1093/geronb/gbs076.

Lue aiheesta lisää tästä

Back To Top
×Close search
Search