skip to Main Content

Professori Taina Rantaselle Keski-Suomen Kulttuurirahaston palkinto

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston 57. vuosijuhlassa 13.5. Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa myönnettiin Schildtin palkinto, arvoltaan 15 000 euroa, professori Taina Rantaselle hänen ansioistaan kansanterveyden ja gerontologian alan tutkimuksen ja koulutuksen kehittäjänä.

Professori Rantanen tunnetaan kansallisesti parhaiten vuonna 2012 Jyväskylässä käynnistyneen Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteisen Suomen Gerontologian tutkimuskeskuksen (SGT) aloitteentekijänä ja ensimmäisenä johtajana. Gerontologia on väestön ikääntyessä eräs keskeisin kansanterveyden alan kehittämiskohde niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Professori Rantasen keskeinen kansanterveyden ja gerontologian alan tutkimustoiminta tähtää erityisesti ajankohtaiseen vanhusten toimintakyvyn, liikunnan ja ikääntyneiden osallisuuden parantamiseen. Lisäksi hän on ansioitunut tieteellisten tulosten ja vaikutusmekanismien popularisoinnissa ja viennissä erilaisten asiantuntijaryhmien sekä poliittisten päätöksentekijöiden keskuuteen hyvällä menestyksellä.

Taina Rantanen on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa ja sen projekteissa vuodesta 1985 lähtien. Hän on ohjannut väitöskirjoja, tutkijatohtoriprojekteja sekä johtanut useita merkittäviä tutkimushankkeita, joista on julkaistu yhteensä noin 250 kansainvälistä tieteellistä artikkelia. Tutkimushankkeet ovat paitsi tuoneet Keski-Suomeen laadulla kilpailtua ulkopuolista tutkimusrahoitusta, myös lisänneet Jyväskylän yliopiston tunnettavuutta kansainvälisesti ja kansallisesti sekä vahvistaneet Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen kansallista painoarvoa sosiaalisesti suuntautuneen gerontologian (sosiaaligerontologia) tutkimuskehtona maassamme. Professori Rantasen tieteellinen tutkimus kantaa myös käytäntöön asti, mistä osoituksena mm. Vanhusten elinpiiri ja Voimaa vanhuuteen -projektit.

Professori Rantasen vaikutuspiiri ulottuu myös maamme rajojen ulkopuolelle. Rantasen työskennellessä Maailman terveysjärjestössä (WHO) lanseerattiin aktiivisena vanhenemisen (Active Ageing) käsite terveyspoliittisena tavoitteena. Rantasella oli merkittävä osuus tässä työssä tieteellisen taustadokumentaation tuottamisessa ja käsitteen määrittelyssä kansainvälisesti hyväksytyksi ja tavoitteeksi kansainvälisessä terveyspolitiikassa ja kansanterveystyössä.

Vuosijuhlassa professori Taina Rantanen piti juhlaesitelmän otsikolla Aktiivisena vanheneminen – muutakin kuin liikuntaa.

Back To Top
×Close search
Search