skip to Main Content
Raportti Itsemääräämisoikeudesta Ikääntyneiden Ympärivuorokautisissa Palveluissa On Julkaistu

Raportti itsemääräämisoikeudesta ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa on julkaistu

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisema raportti käsittelee laajasti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä niin yleisellä tasolla kuin asumispalveluiden henkilökunnan näkökulmasta. Keskuksen tavoitteena on edistää ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta vahvistamalla henkilöstön osaamista perus- ja ihmisoikeuksista. Raportin ja raportin taustalla käytetyn kyselytutkimuksen on yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa ja sen toimeksiannosta toteuttanut TtT, dosentti Mari Aaltonen Tampereen yliopiston Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksiköstä ja Gerontologian tutkimuskeskuksesta. Raportin tarjoamaa tietoa voidaan käyttää paitsi koulutusten suunnitteluun ja tiedon lisäämiseen, myös ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen liittyvän lainsäädännön ja politiikkatoimien kehittämisen taustana.

Ympärivuorokautisten asumispalvelujen henkilökunnan tietoisuus itsemääräämisoikeu­teen liittyvistä kysymyksistä parantaa iäkkäiden asiakkaiden oikeuksien toteutumista. Henkilöstön koulutuksen kehittäminen onkin avain­asemassa ikääntyneiden asiakkaiden itsemää­räämisoikeuden vahvistamisessa. Ihmisoikeuskeskus aloitti syksyllä 2020 hankkeen ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi ympärivuorokautisissa asumispalveluissa. Hanketta käynnistämässä olivat Valvira ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja yhteistyö­tahoina mukana olivat Attendo, Esperi Care, Elna-Marian ja Miljan hoivakoti, Kainuun soten ikäihmisten ympärivuorokautiset hoivapalvelut ja Vantaan kaupunki.

Hankkeeseen osallistuvien tehostetun palveluasumisen yksiköiden henkilökunnalle, esimiehille ja vastaaville lääkäreille lähetettiin aluksi kysely, jolla kartoitettiin henkilöstön näkemyksiä ja osaamista perus- ja ihmisoikeusasioissa ja käsityksiä erityisesti ikääntyneiden itsemääräämisoikeudesta. Kyselyn pohjalta laadittiin raportti, jossa käsitellään sekä kyselyn vastauksia että laajemmin itsemääräämisoikeutta perus- ja ihmisoikeuskysymyksenä. Kyselyn ja raportin on yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa ja sen toimeksiannosta toteuttanut TtT, dosentti Mari Aaltonen Tampereen yliopistosta. Raportti julkaistaan kesäkuun lopulla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton asiantuntijavirasto, jonka tehtävänä on seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomes­sa. Ihmisoikeuskeskuksen tavoitteena on vahvistaa oikeudellista näkökulmaa ikääntyneisiin liittyvässä toiminnassa, päätöksenteossa ja lainsäädännössä se­kä laajemmin asenteissa.

Tiedeuutinen on koottu Ihmisoikeuskeskuksen tiedotteen pohjalta (31.05.2021).

Lisätietoja ja raportti Ihmisoikeuskeskuksen sivuilta

 

Back To Top
×Close search
Search