skip to Main Content
Hoivakotiasukkaiden Perheenjäsenet Korostavat Sosiaalista Kanssakäymistä Toimintakyvyn Ylläpitämisessä

Hoivakotiasukkaiden perheenjäsenet korostavat sosiaalista kanssakäymistä toimintakyvyn ylläpitämisessä

Hoivakodissa asuvan ikääntyneen ihmisen läheisillä on tärkeä rooli toimintakyvyn tukemisessa. Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan hoivakotiasukkaiden perheenjäsenet tukivat läheisensä toimintakykyä osallistumalla päivittäiseen hoitoon, tarkkailemalla hoidon toteutumista ja tuomalla esiin asukkaiden yksilölliset toiveet ja tarpeet.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että perheenjäsenille toimintakyvyn tukeminen merkitsi fyysisiä harjoitteita laajempaa kokonaisuutta. He korostivat emotionaalista tukea ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä toimintakyvyn säilyttämisessä. Perheenjäsenten näkökulmasta heillä itsellään oli keskeinen rooli mielekkään elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen turvaamisessa hoivakodissa.

– Korona-aika ja hoivakotien vierailurajoitukset ovat korostaneet läheisten merkitystä, huomauttaa tutkija Vilhelmiina Lehto-Niskala.

– Jos ja kun halutaan tähdätä toimintakyvyn säilymiseen mahdollisimman hyvänä myös ympärivuorokautisessa hoidossa, pitäisi asukkaiden läheiset huomioida osana hoivayhteisöä. Perheenjäsenet voivat tarjota tärkeää tietoa asukkaiden toiveista ja tavoista ja näin myös tukea ihmislähtöisen hoidon toteuttamista. Samaan aikaan on huomioitava myös niiden asukkaiden tarpeet, joilla omaisia ei ole.

Tutkimuksessa haastateltiin ikääntyneiden ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa asuvien ihmisten perheenjäseniä. Haastattelut toteutettiin vuonna 2016 ja niihin osallistui yhteensä 16 hoivakotiasukkaiden puolisoa tai lasta. Haastateltavien läheiset asuivat kahdeksassa erilaisessa hoivakodissa, joihin kuului sekä laitoshoitoa että tehostettua palveluasumista. Tutkimusjulkaisu on osa Vilhelmiina Lehto-Niskalan väitöskirjaa, jonka tavoitteena oli selvittää, mitä ikääntyneen ihmisen toimintakyky, sen arviointi ja kuntoutus ovat ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaiden, heidän perheenjäsentensä ja hoitajien näkökulmasta.

 

Alkuperäisjulkaisu: Lehto‐Niskala, V., Jolanki, O., & Jylhä, M. (2021). Family’s role in long‐term care—A qualitative study of Finnish family members’ experiences on supporting the functional ability of an older relative. Health & Social Care in the Community, December, 1–9.

Artikkeli avoimesti luettavissa: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hsc.13700

 

Lisätietoja:

Vilhelmiina Lehto-Niskala

vilhelmiina.lehto-niskala@tuni.fi

+358503182423

Back To Top
×Close search
Search