skip to Main Content

Avoin työpaikka: Tutkimusavustaja

Tutkimusavustaja

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä. www.tuni.fi

Tehtävän kuvaus

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana tutkimusavustajan tehtävä, jossa työsuhteen aloitus on 15.1.2021. Tehtävä on määräaikainen ja päättyy 31.12.2021. Tehtävä sijoittuu Gerontologian tutkimuskeskukseen (GEREC), terveystieteiden tieteenalaryhmään.

Tutkimusavustajan tehtävänkuvaan kuuluvat GEREC:n tutkijoiden avustaminen sekä tutkimuksen tekemisessä (esim. kirjallisuushauissa avustamista, lähdeaineistojen hankintaa ja muokkausta, haastattelujen puhtaaksikirjoitusta) että siitä tiedottamisessa, nettisivujen päivitys, erilaiset toimistotyöt sekä kokousten ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä avustaminen.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Edellytykset

Tutkimusavustajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa. Arvostamme hakijassa hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua suomeksi ja englanniksi sekä yleisimpien ohjelmistojen hallintaa ja oma-aloitteisuutta. Tarjoamme innostavan työympäristön vanhenemistutkimuksen parissa.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakuohje

Hakemus tulee jättää viimeistään 16.11.2020 klo 23:59 mennessä yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla).

Hakemuksen liitteinä tulee olla CV sekä lyhyt hakemus tehtävän hoidon kannalta keskeisistä hakijan vahvuuksista ja taidoista.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

yliopistonlehtori Kirsi Lumme-Sandt, kirsi.lumme-sandt(at)tuni.fi,  Puh. 040 190 1606

Hakuaika alkaa: 30.10.2020 16:15

Hakuaika päättyy: 16.11.2020 23:59

JÄTÄ HAKEMUS

Back To Top
×Close search
Search