skip to Main Content

Valtioneuvoston kanslia rahoittaa yhteisöllisen asumisen tutkimusta

ASUVA (Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus) tutkimus ja kehittämishanke saa rahoituksensa Valtioneuvoston kanslian VN-TEAS rahoituksesta (248.000€) ja sen kesto on 6/2016 – 2/2017. Kilpailuun osallistui 11 hakemusta, joista ASUVA-hanke sai kaikilta arvioitsijoilta korkeimmat pisteet.

Yhteiskuntapolitiikan keskiöön on kansallisesti ja globaalisti nostettu kysymys siitä miten voidaan parhaiten tukea ikääntyneiden hyvinvointia sekä vastata nyt ja tulevaisuudessa avun ja palveluiden tarpeeseen. Asuinoloilla, asuinympäristöllä ja sosiaalisilla suhteilla on havaittu olevan keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja toimintakyvyn säilyttämiselle, ja viime vuosina onkin nopealla tahdilla kehitetty uusia asumisen vaihtoehtoja erityisesti ikääntyneille ihmisille. Toisaalta yhteisöllisyyden vahvistaminen asuinalueilla on tärkeä keino, jolla voidaan edistää kaikenikäisten kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta yhteisössä.

Tutkimusryhmä kartoittaa kansainvälisiä ja kansallisia uusia asuinalueiden kehittämisen ja asumisen vaihtoehtoja. Tarkastelemme erityisesti yhteisöllisyyttä painottavia malleja ml. hoivan ja asumisen yhdistävät mallit.

Tutkimus- ja selvityshanketta johtaa Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikköja muut konsortiokumppanit ovat Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter,Ikäinstituuttisekä Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.Hankkeen monitieteisellä tutkijaryhmällä on osaamista ja kokemusta tieteellisestä tutkimuksesta sekä järjestöjen, viranomaisten ja kansalaisten välisestä yhteistyöstä. Hankkeen johtajana toimii FT, Dosentti Outi Jolanki, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto, outi.jolanki@uta.fi, http://www.uta.fi/hes/yhteystiedot/henkilosto/jolanki.html

ASUVA (Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus)

http://www.communityforallages.fi/

Back To Top
×Close search
Search