skip to Main Content

Yliopistotutkija Subas Neupane sai Akatemiahankerahoituksen vanhuuden tautitaakkaa ennakoivia tekijöitä kartoittavaan tutkimukseen

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt lähes 30 miljoonan euron rahoituksen 59 akatemiahankkeelle. Näistä hankkeista kahdeksan on konsortiohankkeita ja yhteensä hankkeet muodostuvat 71 osahankkeesta. Yliopistotutkija Subas Neupane (Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta/Terveystieteet) sai neljän vuoden Akatemiahankerahoituksen tutkimukseen, jossa selvitetään vanhuuden tautitaakkaa ennakoivia tekijöitä.

Akatemiahankerahoitus myönnetään neljäksi vuodeksi.  Kulttuurin ja yhteiskunnan toimikunta pitää tärkeänä, että akatemiahankkeissa työskentelee eri tutkijanuran vaiheessa olevia tutkijoita. Pääpaino on kuitenkin väitöksen jälkeisen tutkijanuran edistämisessä. Akatemiahanke on kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi. Tutkimussuunnitelman korkean tieteellisen laadun ohella toimikunta painottaa rahoituspäätöksissä erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja/tai tieteen uudistumiseen.

 

Vanhuuden tautitaakkaa ennakoivat tekijät

Yliopistotutkija Subas Neupane selvittää tutkimuksessaan vanhuuden tautitaakkaa ennakoivia tekijöitä keski-iässä kohorttitutkimusten yksilötason aineiston meta-analyysilla.

Maailmaa kohtaavaan haasteeseen, yhteiskuntien vanhenemiseen, liittyy tautitaakan ja vanhuuden toimintakyvyn vajeiden kasvu. Nykyinen tutkimustieto ei kuitenkaan huomioi elinikäisten työolojen ja terveyden kehityspolkujen yhteyttä vanhuuden tautitaakkaan. IPD-MAD tutkii vanhuuden terveyttä ennakoivia tekijöitä keski-iässä ja mekanismeja, joilla ne yhdistyvät vanhuuden terveydentilan heikkenemiseen. Tutkimuksen pyrkimyksenä on lopulta pienentää tautitaakkaa. Tutkimuksessa hyödynnetään tietoja pitkittäistutkimuksista, joissa on seurattu ihmisiä keski-iästä vanhuuteen ja yksilötason aineiston meta-analyysilla selvitetään eri altisteiden kokonaisvaikutuksia tulosmuuttujiin.

Rahoitettu tutkimus lisää tietämystä yhteiskuntaamme kohtaavasta haasteesta, väestön ikääntymisestä. Lisäksi tutkimushankkeen monitieteinen ja kansainvälinen yhteistyö nostaa tutkimuksen tasoa, parantaa tulosten yleistettävyyttä ja luo mahdollisuuksia tieteen uudistamiselle.

 

The Academy of Finland’s Research Council for Culture and Society today granted nearly 30 million euros in funding for 59 new Academy Projects. Eight of the funded projects are consortium projects, and the total number of subprojects is 71. Senior Research Fellow Subas Neupane (Tampere University, Faculty of Social Sciences/ Health Sciences) received a four years Academy Project funding for the study: Midlife antecedents of the disease burden at old age: individual participant data meta-analysis of multi-cohort studies.

Academy Project funding is granted for four years. The Research Council for Culture and Society considers it important that Academy Projects involve researchers at different stages of their careers. However, the focus is on promoting postdoctoral careers. The Academy Project funding scheme is the most important funding instrument of the Research Council for Culture and Society for promoting the impact and renewal of research. In addition to the high scientific quality of the research plan, the Research Council pays special attention to projects that combine high quality with strong academic and societal impact and/or scientific renewal.

 

Subas Neupane: Midlife antecedents of the disease burden at old age: individual participant data meta-analysis of multi-cohort studies

Subas Neupane’s project investigates the mid-life antecedents of the disease burden at old age with individual participant data meta-analysis of multi-cohort studies.

The world is facing the challenge of aging societies with a growing burden of morbidities and disabilities in old age. The current evidence lacks the consideration of the working conditions in a life-course, predictors of changing patterns of health trajectories, and subsequent health burden. IPD-MAD studies the effect of midlife antecedents on health at old age and seeks to explain mechanisms associating with the old age health impairment and ultimately to reduce the disease burden. Data from prospective cohort that followed people from midlife to old age will be utilized. Individual participant data meta-analytical approach will be used to analyze the pooled effect of the exposures on the outcomes.

This study will contribute to the current knowledge on how to handle the new societal challenge of aging. Multidisciplinary collaboration with international experts advances the research level, improves the generalizability of the findings and provides opportunities for renewal of science.

***

Lämpimät onnittelut rahoituksesta ja hienosta saavutuksesta, Subas!

Warmest congratulations on your great achievement, Subas!

***

Lisätietoja/ For more information:

Subas Neupane

Tampere University

subas.neupane@tuni.fi

 

Tampereen yliopiston tiedote 26.5.2021:

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/tampereen-yliopisto-sai-12-kulttuurin-ja-yhteiskunnan-tutkimuksen-akatemiahanketta?navref=curated–grid

Suomen Akatemian tiedote 26.5.2021:

https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset/2021/kulttuurin-ja-yhteiskunnan-tutkimuksen-akatemiahankkeet-on-valittu/

Lista rahoituspäätöksistä:

https://akareport.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?ekaLataus=0&IBIF_ex=x_RahPaatYht_report2&UILANG=fi&SANAHAKU=&ETUNIMI=&SUKUNIMI=&SUKUPUOLI=FOC_NONE&HAKU=202000000000855&ORGANIS=FOC_NONE&TUTKDI=FOC_NONE&TMK=KY&PAATVUOSI_A=2011&PAATVUOSI_L=2021&LAJITTELU=PAATOS&TULOSTE=HTML

Academy of Finland, press release 26.05.2021:

https://www.aka.fi/en/about-us/whats-new/press-releases/2021/academy-of-finland-announces-new-academy-projects-in-social-sciences-and-humanities/

List of funded projects:

https://akareport.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=x_hakkuvaus2&CLICKED_ON=&HAKNRO1=340521&UILANG=en&TULOSTE=HTML

Back To Top
×Close search
Search