skip to Main Content

Väitöskirjatutkija Jari Pirhosen uusi tutkimusjulkaisu:

Yhteydet palvelutalon ulkopuolelle ja tieto siitä, että olisi mahdollisuus tehdä erilaisia asioita, vaikka näitä mahdollisuuksia ei käyttäisikään, lisäävät tehostetun palveluasumisen asukkaiden autonomiaa.

Itsemääräämisen suhteellisuus korostuu tehostetussa palveluasumisessa

Yhteydet palvelutalon ulkopuolelle tukevat selvästi tehostetun palveluasumisen asukkaiden autonomiaa. Asukkaiden autonomian tunnetta lisää myös tieto siitä, että heillä olisi mahdollisuus tehdä erilaisia asioita, vaikkeivät he näitä mahdollisuuksia käyttäisikään.

Tampereen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että autonomian eli itsemääräämisen suhteellinen luonne korostuu vanhoille ihmisille suunnatussa tehostetussa palveluasumisessa. Autonomiaan vaikuttavat sekä ihmisen oma toimintakyky että ympäristö.

Tehostettuun palveluasumiseen pääsevien ihmisten toimintakyky on nykyisin jo lähtökohtaisesti huono. Tutkimukseen haastatellut asukkaat kuitenkin korostivat jäljellä olevaa toimintakykyään ja sopeuttivat tekemisiään omaan toimintakykyynsä, kuten aiemmissa tutkimuksissakin on havaittu.

 – Mielenkiintoinen löydös oli se, että omaa toimintakykyä korostettiin myös vertaamalla sitä niihin, joiden toimintakyky oli huonompi, kertoo väitöskirjatutkija Jari Pirhonen.

 – Tutkimus tukeekin näkemystä, jonka mukaan toimintakyky on muutakin kuin mitattavissa oleva asia; se liittyy myös subjektiiviseen kokemukseen siitä, kuinka ihminen pärjää omassa elinympäristössään, Pirhonen toteaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että itsemääräämisen tunne liittyi usein vahvasti erilaisten mahdollisuuksien olemassaoloon.

– Ihmiset puhuvat siitä, kuinka he halutessaan voisivat tehdä erilaisia asioita, mennä esimerkiksi invataksilla kylään ystävien luokse, vaikka eivät näitä mahdollisuuksia olleetkaan toteuttaneet.  Itsemääräämisen tunteen kannalta pelkkä mahdollisuuden olemassaolo näytti usein olevan yhtä merkityksellinen asia kuin asioiden tekeminen, Pirhonen sanoo.

Pirhonen arvioi, että mahdollisuuksien olemassaolo on tehostetussa palveluasumisessa olevalle merkityksellisempää kuin muille.

– Mahdollisuuksien olemassaolo luo asukkaille positiivisia tulevaisuuden odotuksia ympäristössä, joka usein mielletään heikkenemisen, luopumisen ja lopulta kuoleman näyttämöksi.

Myös yhteydet palvelutalon ulkopuolelle tukivat selvästi vanhojen ihmisten autonomiaa. Sukulaiset ja ystävät hankkivat asukkaille heidän tarvitsemiaan asioita ja veivät heitä ulos talosta.

Tutkimuksen aineisto kerättiin osallistuvalla havainnoinnilla ja asukashaastatteluilla eteläsuomalaisessa tehostetun palveluasumisen palvelutalossa vuosina 2013–2014.

Tutkimusartikkeli:
Pirhonen, J. and Pietilä, I. (2016) Perceived resident-facility fit and sense of control in assisted living. Journal of Aging Studies. doi:10.1016/j.jaging.2016.04.006

 Luettavissa ja ladattavissa 2.7.2016 saakka:
http://authors.elsevier.com/a/1T1MT3AT7i71n7

 Lisätietoja:
Väitöskirjatutkija Jari Pirhonen, 050 318 7336, jari.pirhonen@uta.fi
Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 23.5.2016

Back To Top
×Close search
Search